Meny

Ble gravid i Drammen fengsel

Drammen fengsel har 54 innsatte på høyt sikkerhetsnivå. Det er lokalisert sammen med tingretten og ses til vesntre i bildet. Nå kritiseres forholdene av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (t.h.). Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En kvinne ble i fjor gravid mens hun satt i Drammen fengsel. Nå kritiserer Sivilombudsmannen soningsforholdene.

Kvinnen som ble gravid satt på høyt sikkerhetsnivå. Det samme gjorde ektemannen, men de skulle ikke ha noen ekstra fordeler.

Det stilles nå spørsmål ved hvordan det i var mulig for dem å være intime.

I en rapport fra Sivilombudsmannen kritiseres Drammen  fengsel for en rekke andre forhold. Men det er særlig forholdene for kvinnelige innsatte som vekker bekymring hos tilsynsorganet.

– Kvinnelige innsatte vil kunne være utsatt for press og trusler som gjør at tvang og overgrep ikke oppdages av de ansatte. Dette er i strid med internasjonale og norske retningslinjer, sier Aage Thor Falkanger som i en pressemelding ikke kommenterer ekteparets eskapader.

Vil skille kvinner og menn

Han slår fast at Sivilombudsmannen granskning gjorde funn som tilsier at  praksisen med at kvinnelige og mannlige innsatte sitter sammen, bør opphøre.

Det kom frem i samtaler med både innsatte og ansatte at kvinnelige innsatte var gjenstand for mye uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte.

På grunn av bemanningen, får kvinner heller ikke samme tilbud om aktivitet som menn. Mangelen på toalett på cellene og begrenset tilgang til dusj rammer også kvinner i særlig grad.

– Kvinnelige innsatte har i større grad enn mannlige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep som ofte fører til traumer, skam og skyldfølelse, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen viser til en undersøkelse fra 2010 hvor det kommer frem at 57 prosent av kvinnelige innsatte hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i voksen alder.

– På denne bakgrunn er det spesielt viktig at fengselet er et sted der kvinner opplever å være fullt ut beskyttet mot trakassering og overgrep, sier Aage Thor Falkanger.

Tisser i vasken

Under Sivilombudsmannens undersøkelse kom det også frem at flere av de innsatte brukte vasken som toalett om natten istedenfor bøtten. De opplevde det som uverdig å gå i gangen om morgenen for å tømme bøtten.

Vasken brukes også til tannpuss og til å vaske bestikket som hver enkelt har fått utdelt, fastslår man i rapporten.

– Inntil det er installert toaletter på alle celler, bør innsatte sikres mulighet til å bruke toalettene ved behov uansett tid på døgnet, sier Aage Thor Falkanger.

I Drammen fengsel er det en svært høy andel innsatte som tilbringer mindre enn åtte timer utenfor cellen sin. Sammen med begrensede muligheter for aktivitet både hverdager og helger er dette problematisk. Mange av de innsatte er i varetekt og derfor også i en spesielt sårbar fase.

– Utearealene fremstår som lite tilfredsstillende. I følge FNs minstestandard for fengsler skal utendørsarealer være slik at de gir mulighet for innsatte å ha fysisk aktivitet, påpeker sivilombudsmannen i pressemeldingen.

Populært