Krangel om Oslos kollektiv-selskaper:

–  Urimelig å påstå at Oslo Vognselskap forsinker kjøp av nye trikker

<p>SLÅR TILBAKE: – Det er trist at en fagforeningsleder velger å feilinformere i stedet for å anerkjenne Oslo Vognselskaps arbeid, sier administrerende direktør Erik Lund, her foran en av de lite vellykkede trikkekjøpene som nå ruller i Oslo gater.</p>
SLÅR TILBAKE: – Det er trist at en fagforeningsleder velger å feilinformere i stedet for å anerkjenne Oslo Vognselskaps arbeid, sier administrerende direktør Erik Lund, her foran en av de lite vellykkede trikkekjøpene som nå ruller i Oslo gater. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Sjefen i Oslo Vognselskap tror innkjøpene av nye trikker til Oslo ville gått greiere om Vognselskapet hadde blitt lyttet til med en gang og avviser at deres opptreden har forsinket nye vogner til hovedstaden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Oslo Vognselskap AS

Kollektivtrafikken i Oslo ble i sin tid drevet av ett kommunalt selskap, Oslo Sporveier AS, som sto for innkjøp, drift og vedlikehold av trikk, buss og T-bane - både vognmateriell og infrastruktur.

Høyre og Frp har splittet opp den kommunale kollektivvirksomheten i flere selskaper som kjøper og selger tjenester av hverandre.

Oslo Vognselskap AS (OVS) ble opprettet i 2006 og hadde i 2015 seks ansatte. Selskapets virksomhet er å finansiere, anskaffe, eie og leie ut trikker og t-banevogner til kollektivtransport i Oslo.

OVS leier ut trikke- og t-banevogner til Sporveien. Motsatt vei går en pengestrøm til Sporveien for deres vedlikehold av vognene som eies av OVS.

Dette og selskapets øvrige virksomhet avleiret et overskudd på 95 millioner kroner i 2015. De seks ansatte mottok i alt 8,4 millioner i lønn og pensjonsinnbetaling.

Leder av de sporveisansattes fagforening OSA, Rune Aasen, hevder at Oslo Vognselskaps forsøk på å styre innkjøpsprosessen har forsinket anskaffelsen av nye trikker med flere år.

– Hva sier du som administrende direktør i selskapet til en slik anklage, Erik Lund?

– Vognselskapet har helt siden 2009 jobbet med å forberede en trikkeanskaffelse og har levert mye av det beslutningsgrunnlaget som er innarbeidet i den grundige prosessen som lå til grunn for byrådets beslutning om å anskaffe nye trikker. Det er urimelig å påstå at vi har bidratt til å forsinke prosessen, svarer sjefen for Vognselskapet.

Selskapet han styrer, er ett av en rekke foretak som det opprinnelig enhetlige kollektivselskapet Oslo Sporveier ble splittet opp i av H-/Frp-byrådet i Oslo. De seks ansatte har hatt betydelig innflytelse på prosessen med innkjøp av nye t-banevogner og nå nye trikker, noe som utløser irritasjon hos de sporveisansatte.

Bakgrunn: – Oslo kommunes Vognselskapet har forsinket nye trikker med fire år

Advarte tidlig om jussen

Erik Lund forklarer at prosessen for det store kjøpet av trikker ble organisert som et program der kollektivselskapene Ruter, Sporveien og Vognselskapet, samt bymiljøetaten var med.

– Men vi mente fra starten av at programmet som skulle koordinere trikkeanskaffelsen, oppgraderingen av infrastrukturen og etableringen av en ny base, ikke kunne stå juridisk ansvarlig for selve anskaffelsen, sier Lund.

– Det var denne erkjennelsen som lå til grunn for miljø- og samferdselsbyrådens beslutning om å legge ansvaret til Sporveien. Men det tok dessverre noe tid å komme frem til denne erkjennelsen. Vårt synspunkt bekreftes blant annet i den eksterne kvalitetssikringen av forprosjektet for trikkeanskaffelsen, legger han til.

– Dere har lenge ivret for å ha ansvaret for innkjøp av nytt materiell. Var det fornuftig å legge oppgaven over til Sporveien?

– Ja, det var fornuftig at ansvaret ble lagt til en enhet som kan ta et juridisk ansvar for anskaffelsesprosessen. Etter at beslutningen ble tatt, har Oslo Vognselskap sluttet aktivt opp om anskaffelsesprosjektet og avgir i dag en rekke ressurser til Sporveien for å sikre best mulig kompetanse inn i prosessen.

– Kloke politiske beslutninger

På sine hjemmesider gir Oslo Vognselskap inntrykk av at den lille staben på seks personer har hovedæren for at vedlikeholdet av Oslos t-banevogner har tatt seg opp og gitt trafikantene et bedre tilbud. Mens Oslo nå står foran en fornyelse av trikkeparken, er det allerede gjort med hell med nye t-banevogner.

– Hvor stor betydning har Vognselskapets aktivitet for at vedlikeholdsetterslepet på Sporveiens T-banevogner er tatt igjen, sammenliknet med politikernes bevilgninger til nye vogner?

– Det at vedlikeholdsetterslepet er hentet inn og vi nå har bygget opp en betydelig gjenanskaffelsesevne for nytt materiell, er først og fremst et resultat av kloke politiske beslutninger, slår Erik Lund fast.

– Fremfor å skyve utfordringene foran seg og «finne opp» nye finansieringsløsninger når vognene er nedslitt og vi ikke har penger å kjøpe nytt for, har politikerne i Oslo valgt å betale det det koster å kjøre materiellet, år for år og kilometer for kilometer. Det sikrer bedre samfunnsøkonomi og mer fornøyde kunder over tid, legger han til.

Lund forklarer at Oslo Vognselskap har bidratt til å utvikle en såkalt vognleiemodell, der Vognselskapet eier vognene, Sporveien leier dem og Vognselskapet bestiller vedlikehold som gjennomføres av Sporveien.

– Ser vi på resten av samferdselssektoren, er det opplagt at denne måten å jobbe på, ikke er noen selvfølge. I den nylig fremlagte nasjonale transportplanen påpeker transportetatene at mangelfullt vedlikehold er en hovedutfordring og at det svekker samfunnsøkonomien at etterslepet leder til stans, redusert pålitelighet og lavere hastighet, sier Lund.

– Du sier kloke valg fra politikerne har gitt den positive utviklingen. Men på Vognselskapets hjemmesider virker det som om det er dere som er hovedårsaken til at vedlikeholdsetterslepet er tatt igjen?

– Jeg mener at vi har spilt en viktig rolle i å utvikle dagens vognleiemodell, og det synes jeg at miljøbyråden gir oss en god anerkjennelse for på hjemmesidene

– Men vi tar imot alle forslag til forbedring av våre hjemmesider med takk.

Les også: Oslo fikk 100 nye t-banevogner

– Trist at Aasen feilinformerer

Fagforeningsleder Rune Aasen og andre mener det naturlige ville vært å samle oppgavene i ett kollektivselskap.

– Mener du faktisk at Sporveien uten Vognselskapet ikke ville hatt kompetanse til å håndtere kontrakter og til å planlegge nødvendig vedlikehold?

– Jeg tror vi har veldig mye og verdifull kompetanse til å gjennomføre både anskaffelse av rullende materiell og den forvaltningen vi står for. Jeg skal ikke gjøre meg til dommer over hva Sporveien kan gjøre uavhengig av oss. Vi har hatt et godt samspill med dem gjennom hele prosessen. Nå jobber vi godt sammen om å optimere vedlikeholdet av vognene. Det gjør vedlikeholdet billigere, svarer Lund.

Rune Aasen skriver i Aftenposten at «påstanden om at Oslo Vognselskap har «snudd et underskudd og milliardetterslep på vedlikehold av T-banen» er ren bløff! OVS vedlikeholder ingenting. Det er Sporveien som anskaffer, vedlikeholder og drifter vognparken.»

– Tar han feil?

– Jeg vil gi honnør til Sporveien for det gode samarbeidet vi har med dem om forvaltningen av t-banevognene og trikkene i dag. Det er Sporveien som utfører vedlikeholdet, men det er altså Oslo Vognselskap som eier vedlikeholdsprogrammene og foretar de avsetningene til fremtidige kostnader som vi vet vil komme. Det satte man ikke av tilstrekkelige avsetninger til tidligere, sier Erik Lund og avslutter:

– Jeg synes det er trist at Rune Aasen, som er en fremtredende leder i kollektivfamilien, ikke kan anerkjenne dette og i stedet velger å feilinformere.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus