Immunterapi til lungekreftpasienter:

Høie: – Kan ikke la oss presse til å betale urimelig mye for nye kreftmedisiner

<p>DYR KREFTMEDISIN: Beslutningen om at lungekreftpasienter ikke får livsforlengende nivolumab i det offentlige helsevesenet, gjør at vi kommer stadig nærmere et todelt helsevesen der de rikeste får bedre behandling i det private, mener Lungekreftforeningen. Helseminister Bent Høie (H) mener systemet for nye metoder sikrer likebehandling. <b><br></b></p>
DYR KREFTMEDISIN: Beslutningen om at lungekreftpasienter ikke får livsforlengende nivolumab i det offentlige helsevesenet, gjør at vi kommer stadig nærmere et todelt helsevesen der de rikeste får bedre behandling i det private, mener Lungekreftforeningen. Helseminister Bent Høie (H) mener systemet for nye metoder sikrer likebehandling.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lungekreftforeningen reagerer sterkt på at lungekreftsyke ikke får tilbud om livsforlengende immunterapi. – Synd forhandlingene ikke har ført frem, sier helseminister Bent Høie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Immunterapilegemiddelet nivolumab kan forlenge livet til svært syke lungekreftpasienter i snitt seks til ni måneder sammenliknet med dagens cellegiftbehandling, viser analyser fra Statens legemiddelverk basert på studier utført av produsenten av legemiddelet.

Norske helsemyndigheter bestemte mandag at lungekreftpasienter ikke skal få den livsforlengende kreftmedisinen, fordi prisen er for høy.

Bakgrunn: Lungekreftpasienter nektes medisin som kan forlenge livet deres

Leder av pasientoranisasjonen Lungekreftforeningen Rita Slåbakk er selv operert for lungekreft. Hun reagerer sterkt på at lungekreftpasienter foreløpig ikke vil få tilbud om denne viktige behandlingen fra det offentlige helsevesenet, og frykter man beveger seg i retning av et todelt helsevesen, der de rikeste får bedre behandling i det private.

– De seks–ni ekstra månedene pasientene får, vet vi jo at kan bli enda mange flere for noen pasienter. Det er erfaringen fra bruk av annen livsforlengende medisin, sier Slåbakk til ABC Nyheter.

Hun mener beslutningen om ikke å la lungekreftpasientene få denne behandlingen står i sterk kontrast til helseminister Bent Høies (H) nasjonale kreftstrategi 2013–2017: «Sammen – mot kreft», og den tilhørende handlingsplanen der det blant annet står at kreftpasienter raskt skal sikres nye og bedre behandlingsmetoder.

– Dessuten innebærer beslutningen at vi kommer stadig nærmere et todelt helsevesen der de rikeste får bedre behandling i det private enn andre som må forholde seg til det offentlige, sier Slåbakk.

Lungekreftforeningen krever nå at politikerne, med helseministeren i spissen, reagerer og sørger for at strategi og handlingsplan følges.

– Det er mulig å bruke fase 4-studier eller annen særskilt finansiering slik at lungekreftpasienter får denne behandlingen også i perioden frem til Beslutningsforum vedtar å tilby immunterapi for disse pasientene i helseforetakene, sier leder i foreningen.

Les også: – Immunterapi vil få store konsekvenser for behandlingen av kreft

– Kan ikke la oss presse til å betale urimelig mye

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at de jobber for å nå det viktige målet i kreftstrategien, om raskt å tilby den beste behandlingen til norske kreftpasienter.

– Men at Norge er i en økonomisk posisjon som gjør det mulig for oss å satse offensivt på helse og tilby befolkningen et godt helsetilbud, betyr ikke at vi skal la oss presse til å betale urimelig mye for nye og dyre kreftlegemidler, sier Høie i en e-post til ABC Nyheter.

Han forklarer at systemet som er innført for nye metoder, nettopp skal sikre at pasientene skal få tilbud om nye legemidler og metoder så raskt som mulig, og at innføring skal skje samtidig over hele landet.

– Det skal sikre likebehandling og at vi ikke får en todelt helsetjeneste, sier helseministeren og fortsetter:

– Systemet for nye metoder skal sørge for at pasienter prioriteres etter de samme prinsippene, uavhengig av hvilken sykdom de har eller hvilket legemiddel de trenger, og til bærekraftig pris.

Han forklarer videre at dersom prisene industrien tilbyr er urimelig høy, kan helseregionene forhandle om prisen.

– Det er synd at forhandlingene ikke har ført frem til at pasienter kan få tilbud om dette legemiddelet også for behandling av lungekreft. Vi håper fremtidige pristilbud fra industrien vil gi mulighet for at legemiddelet kan tas i bruk også for denne pasientgruppen, sier Høie til ABC Nyheter.

Les også: Hjelper immunforsvaret med å angripe de farligste kreftcellene

Godkjent for føflekkreftpasienter

Også leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, håper man vil lykkes med å presse prisen på immunterapilegemiddelet nivolumab ned.

– En svært vanskelig sak, for vi ønsker å ta i bruk dette legemiddelet, uttalte leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland, etter at beslutningen ble kjent.

Gruppen det er beregnet pris for er en undergruppe av lungekreftpasienter, som årlig består av 200-300 pasienter, som har såkalt ikke-småcellet plateepitekarsinom.

– Konsekvensene av å si ja blir for store, fordi det vil gå på bekostning av andre pasientgrupper. Det koster et tresifret millionbeløp bare for dette legemiddelet, og det er penger vi må bruke på andre pasienter. Nå håper vi å få ned prisen ved å gå ut på anbud. Det er flere kreftlegemidler som kommer på markedet framover, uttalte Vorland mandag.

Beslutningsforumet, som altså tar stilling til hva slags ny behandling som skal godkjennes på norske sykehus, godkjente derimot den samme medisinen og et annet immunterapilegemiddel, pembrolizumab, til føflekkpasienter like før jul.

Les om Jan Erik Lien som ble behandlet med pembrolizumab: – Etter to måneder kjente jeg at kreften begynte å smuldre bort

Personvernpolicy