Meny

SSB: Flere anmeldelser om mishandling og vold

Det ble i fjor registrert en økning på 4 prosent i antallet voldslovbrudd. Illustrassjonsfoto: Heiko Junge / Scanpix Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet mottok nesten 35.000 anmeldelser av vold og mishandling i fjor. Ett av seks voldslovbrudd gjaldt mishandling i nære relasjoner.

Av de totalt 35.000 sakene handlet 20.000 om voldslovbrudd, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble anmeldt 3.450 tilfeller av mishandling i nære relasjoner, 3,5 prosent flere enn året før. Tallet har økt hvert eneste år siden 2006, da SSB begynte å registrere anmeldelsestallene for mishandling i nære relasjoner. I 2006 var det til sammenligning bare 470 slike anmeldelser. Familievold har vært et satsingsområde for politiet de siste årene, noe som er med på å forklare noe av veksten.

4 prosent flere voldsanmeldelser

Samlet sett bidro økningen i anmeldte kroppskrenkelser og mishandling i nære relasjoner til at det ble registrert 4 prosent flere voldslovbrudd i 2016 enn året før.

Det ble også anmeldt 8.600 trusler, 4.650 tilfeller av hensynsløs atferd og personforfølgelse og 810 ran.

Tar vi høyde for befolkningsutviklingen i Norge, har nivået av anmeldt vold og mishandling holdt seg stabilt gjennom store deler av 2000-tallet. Men veksten i antall innbyggere har vært litt høyere enn veksten i antallet anmeldte vold- og mishandlingslovbrudd siden 2014.

Verst i Oslo og Finnmark

Oslo og Finnmark hadde det høyeste nivået av vold og mishandling i 2016 – som alle tidligere år. Det var 10,7 tilfeller av vold og mishandling per 1.000 innbyggere i hovedstaden, mens tilsvarende tall i Finnmark er 9,5. Minst vold er det i Sogn og Fjordane med 4,4 vold- og mishandlingslovbrudd per 1.000 innbyggere.

Samlet sett faller likevel det totale antallet anmeldte lovbrudd i Norge. Forklaringen er færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd.

I 2016 ble det til sammen anmeldt 336.500 lovbrudd her i landet. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og 9,6 prosent færre enn i 2014. Om man tar høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert på 24 år, ifølge SSB.

Populært