Meny

Stortinget vedtok å utrede atomvåpenforbud

Frp og Høyre ble stående alene da Venstre stemte med stortingsflertallet som ber regjeringen utrede norsk tilslutning til FN-traktaten om atomvåpenforbud.

– Jeg er veldig glad for at flertallet av partiene på Stortinget stilte seg bak SVs forslag. Det er et viktig første skritt i retning av å signere forbudet, sier SVs fungerende utenrikspolitiske talsperson Gina Barstad til NTB.

SVs opprinnelige forslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet ble ikke vedtatt. Derimot samlet flertallet seg om å be regjeringen om en utredning som både skal analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge.

– FNs atomvåpenforbud fjerner ikke atomvåpen over natten, men kan brukes som et utgangspunkt for å presse atommaktene til å ruste ned. Forbudet er det mest lovende nedrustningsinitiativet siden den kalde krigen, sier Barstad.

Hun sier det er trist at Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot.

– De stiller seg på feil side av historien, mener Barstad.

Aps utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt har understreker overfor NTB at Arbeiderpartiet ikke mener at Norge, som eneste NATO-land, kan signere traktaten. Derimot er partiet med på en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den.

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde mener på sin side at selv om intensjonene kan være gode, vil et atomvåpenforbud gjøre verden farligere fremfor tryggere.

(©NTB)

Populært