Mandal kommune:

– Ansatte får sykemelde seg selv og er mindre borte fra jobben

365 EGENMELDINGSDAGER: – Nå er de sykmeldt bare når de virkelig er syke, sier kommuneoverlege Stein Grytten i Mandal. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
365 EGENMELDINGSDAGER: – Nå er de sykmeldt bare når de virkelig er syke, sier kommuneoverlege Stein Grytten i Mandal. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

De kommuneansatte i Mandal har 365 egenmeldingsdager i året. Sykefraværet er redusert, sammenlignet med andre kommuner, viser ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 2007 fikk Mandal kommune tillatelse fra Arbeidsdepartementet til å sidestille egenmeldinger med sykemeldinger fra legen. De ansatte i kommunen fikk dermed lov til å egenmelde seg i inntil 365 dager.

De ansatte melder fraværet inn i et spesiallaget dataprogram, og følges opp tett fra ledelsen under hele fraværsperioden.

I en ny undersøkelse har forskere brukt registerdata fra NAV for å sammenligne sykefraværet i Mandal kommune med fraværet i 29 kontrollkommuner, som ikke har 365 egenmeldingsdager.

Resultatene viser at fraværet er hele 25 prosent lavere i Mandal enn i kontrollkommunene , melder Aftenposten.

Bakgrunn: Slik har Mandal kommune fått sykefraværet til å stupe

Fra fraværstopp til nærværstopp

På begynnelsen av 2000-tallet var Mandal kommune en av mange kommuner som slet med svært høyt sykefravær. I 2003 var sykefraværet hele 9,5 prosent.

Etter at kommunen tok tak i problemet og iverksatte flere tiltak, ble fraværet redusert til 6,8 prosent i 2007. Året etter at kommunen fikk klarsignal for 365 egenmeldingsdager, var sykefraværet på 5,8 prosent.

I 2012 var Mandal kommunen i landet der de kommunalt ansatte var mest på jobb, med kun 5,5 prosent sykefravær, ifølge Fagbladet.

– Bare borte når de virkelig er syke

Kommuneoverlege Stein Grytten i Mandal tror en av årsakene til at fraværet har gått ned er at den sykmeldte kommer raskere tilbake til jobb når den selv vurderer formen og arbeidsevnen.

– Det er vanskelig for oss å spå en uke eller to frem i tid, og en sykmelding blir basert på skjønn. Nå er de sykmeldt bare når de virkelig er syke, sier han til Aftenposten.

Tidligere prosjektleder for det såkalte «Tillitsprosjektet» i kommunen, Siren Vetnes Johannessen, har tidligere uttalt til ABC Nyheter at de ville ha et behovsstyrt sykefravær:

– Vi har i lang tid sett at legene sykemelder i forhold til et datostyrt fravær – de gir friskmelding på mandager, tirsdag etter påske og pinse eller den 1. i hver måned.

– Vi synes fraværet skal være behovsstyrt, det vil si at vi tenker som når ungene våre er syke, blir du frisk så går du på skole eller jobb, sa Johannessen.

Les også: – Sykemelding gjør alt verre

– Tett oppfølging er viktig

Forsker Arnstein Mykletun som er en av dem som står bak den nyt undersøkelsen, sier effekten på fraværet er svært sterk.

– Og metoden vi bruker for å estimere effekten er robust. Derfor er vi ganske sikre på resultatet, sier Mykletun til Aftenposten.

Han understreker at det er vanskelig å si hvilket eller hvilke tiltak som gjør at prosjektet i Mandal har resultert i lavere sykefravær.

Det høye antallet egenmeldingsdager er nemlig bare ett av mange tiltak kommunen har satt i gang for å få ned sykefraværet.

Personalsjef Tore Neset i Mandal kommune tror den tette oppfølgingen av de sykmeldte er en svært viktig for det reduserte fraværet.

Det skal sendes blomster, SMSer, e-poster, avholdes møter og holdes idédugnader for hvordan man kan få den sykmeldte helt eller delvis tilbake til jobb. Og lederne slipper ikke unna denne oppfølgingen.

Personalsjefen tror også tilliten som de ansatte gis, ved at de bestemmer selv hvor lenge de skal være borte, er motiverende. Han sier de er fornøyde med prosjektet og planlegger å fortsette.

Les også: 3 av 4 gravide blir sykemeldt i løpet av svangerskapet

Usikre på om 365 egenmeldingsdager virker

Legeforeningen er ikke overbevist om at ett års egenmeldingsrett gir lavere sykefravær.

– Vi er positive til alle tiltak som er med å redusere sykefraværet, men for at vi skal være med å støtte en landsomfattende innføring må vi være helt sikre på at det virker, sier leder i allmennlegeforeningen, Kari Sollien, til Aftenposten.

Hun viser til en tidligere undersøkelse fra Agderforskning som i 2012 konkluderte med at 365 dagers egenmelding ikke hadde redusert fraværet i Mandal kommune totalt sett. Det korte sykefraværet hadde gått ned, men ikke det lange, ifølge studien.

Både forskerne bak den nye undersøkelsen og Agderforsknings studie viser til at de to studiene har brukt forskjellig datagrunnlag og metoder.

Personvernpolicy