Alvdal-moren fikk forvaring – stor fare for gjentakelse

Alvdal-moren (49) har en uvanlig sterk vilje til å begå seksuelle overgrep, mener retten. Derfor er hun nå dømt til 14 år og en måneds forvaring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv når hun har sonet ferdig en fengselsstraff på 18 år, mener retten at det vil være nærliggende fare for at kvinnen skal forgripe seg på barn igjen. Derfor er det bare forvaringsstraff som vil gi samfunnet tilstrekkelig vern mot henne, fastslår Eidsivating lagmannsrett i sin dom torsdag.

Kvinnen er allerede dømt for årelange seksuelle overgrep mot to andre av sine barn, samt mot to nabobarn, i den såkalte Alvdal-saken. Nå er hun også funnet skyldig i tilsvarende overgrep mot sin eldste datter, som i dag er 28 år gammel.

Datteren er lettet over dommen, ifølge bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen.

– En årelang kamp er over for henne. Nå kan hun endelig legge ting bak seg og bruke krefter på å se framover, sier Bohinen til NTB.

Ingen endringer

Retten har lagt vekt på at moren gjennom sine handlinger har invalidisert tre av sine barn.

I domspremissene heter det blant annet: «De sakkyndige har under ankeforhandlingen forklart at de ikke har kunnet spore noen endringer hos NN fra første gang de kom i kontakt med henne. Hun er fortsatt manipulerende og har ingen dypere erkjennelse av hva hun har gjort».

De sakkyndige konkluderte på sin side i retten med at «observanden er i høy risikogruppe for framtidig seksuell vold».

Årelange overgrep

Da denne saken, som blir kalt Gjerdrum-saken, gikk for Nedre Romerike tingrett i fjor vår, ble moren den første kvinne her i landet som ble dømt til forvaring i en sedelighetssak. Da var straffen 14 års forvaring, med en minstetid på sju år.

Lagmannsretten har hatt hele saken oppe til behandling og konkluderer som tingretten med å kjenne henne skyldig på alle punkter i tiltalen: Seksuelle overgrep mot sine eldste datter, medvirkning til overgrepene hennes daværende ektemann utsatte datteren for og for å ha utøvd vold mot henne.

Ifølge domspremissene var det stefaren som først utsatte jenta for overgrep allerede da hun var i fem-seksårsalderen, da familien bodde på Gjerdrum i Akershus på starten av 1990-tallet. Overgrepene pågikk i rundt åtte år.

«Det legges til grunn at NNs seksuelle overgrep startet mer som en «lek», men at de etter hvert eskalerte i alvorlighetsgrad», heter det i dommen.

Den nå 50 år gamle tidligere ektefellen er dømt til sju års fengsel, ett år mer enn han ble dømt til i tingretten.

Fellesstraff

Lagmannsretten har for begge de domfelte lagt seg på et straffenivå som ligger ett år høyere enn aktoratet la opp til i sin prosedyre. Aktor, statsadvokat Inga Bejer Engh er imidlertid mest opptatt av at lagmannsretten har falt ned på forvaringsstraff for kvinnen, i motsetning til hva flertallet i Høyesterett gjorde under behandlingen av Alvdal-saken.

– Som jeg redegjorde for i lagmannsretten har premissene som Høyesteretts flertall bygde på da, i ettertid vist seg ikke å stemme, sier Engh.

Aktor Engh la i sin prosedyre ned påstand om forvaring i drøyt 13 år, og en minstetid på drøyt sju år.

– Min klient er overrasket over at hun er dømt til en ett år lenger straff enn i tingretten, og at det ble forvaring, sier kvinnens forsvarer Dag Svensson til NTB.

Svensson sier at det ikke er tatt noen beslutning ennå om dommen blir anket til Høyesterett. Ankefristen er 14 dager.

Moren og den tidligere stefaren er dømt til å betale 350.000 kroner hver i oppreisning til datteren.

Personvernpolicy