Alvdal-moren kan være fri om sju år

Statsadvokat Inga Bejer Engh er aktor i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Statsadvokat Inga Bejer Engh er aktor i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Blir Alvdal-moren dømt til forvaring, kan hun begjære seg løslatt om sju år. Det er minstetiden aktor Inga Bejer Engh ba om i sin prosedyre i Eidsivating lagmannsrett onsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den 49 år gamle moren, som tidligere er dømt i Alvdal-saken, ble tirsdag kjent skyldig i overgrep mot sin eldste datter mens familien bodde på Gjerdrum på 1990-tallet. Overgrepene startet da jenta var rundt fem år. Aktor la onsdag ned påstand om at moren må dømmes til forvaring i 13 år og to måneder med en minstetid på sju år og fire måneder.

Maksimal minstetid for forvaring er ti år, men moren skal ha fradrag for tiden hun har sittet i fengsel etter Alvdal-dommen.

– Minstetiden er altfor lav, men det er slik loven er. I dag kan en som er dømt til forvaring, kreve seg prøveløslatt tidligere enn en som anses som ikke farlig. Det antar jeg støter folks rettsfølelse, sier aktor, statsadvokat Inga Bejer Engh til NTB.

En forvaringsdømt kan begjære seg løslatt når minstetiden har gått ut, og dette blir så vurdert av retten.

Les også: Barnevernet fikk godt inntrykk av Alvdal-moren

Spissfindig juss

Minstetiden i denne saken kan bli enda kortere enn aktors påstand. Lengden på minstetiden utløste en spissfindig juridisk diskusjon i retten onsdag. Siden dommen som skal avsis er en fellesdom med dommen moren fikk i Alvdal-saken, er reglene for utregning av minstetid ikke enkle, og aktor og forsvarer ble ikke enige om beregningsmåten.

Engh presenterte derfor dommerne for en alternativ utregning, der minstetiden ble satt enda kortere, til seks år og to måneder. Dette er den riktige utregningsmåten i denne saken, mener morens forsvarer Dag Svensson.

– Loven sier at ingen som får en fellesstraff skal komme dårligere ut enn dersom de to sakene ble behandlet under ett. Så må retten ta stilling til rekkevidden av dette prinsippet, sier Engh.

Moren ble i Alvdal-saken dømt til 15 års fengsel for omfattende overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn. Engh mener at et påslag på to år er riktig når de to sakene blir sett under ett. Men så skal altså tiden Alvdal-moren har sittet fengslet, trekkes fra.

Les også: Aktor om Gjerdrum-tiltalt: – En perfekt bedrager

– Gjentakelsesfare

Engh er ikke i tvil om at moren må idømmes forvaring. Hun mener at faren for gjentakelse er så stor at en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig.

Engh viste blant annet til erklæringen fra de sakkyndige, som mener det er høy risiko for at Alvdal-moren vil begå nye overgrep. Aktor pekte også på at 49-åringen har vist liten vilje til behandling.

– De sakkyndige viste i sin erklæring også til at hun ikke har noen dypere erkjennelse av hva hun har gjort. Dette har ikke endret seg siden hun ble vurdert første gang i 2010, sa Engh.

Morens forsvarer, advokat Dag Svensson, mener en tidsavgrenset straff er tilstrekkelig. Han pekte på at det var dette Høyesterett kom til da de vurderte Alvdal-saken, og at det er en riktig vurdering.

I Nedre Romerike tingrett ble moren i fjor dømt til forvaring i 14 år med en minstetid på sju år.

Dom om en måned

Kvinnens tidligere ektefelle har også sittet på tiltalebenken i Eidsivating lagmannsrett på Eidsvoll. Aktor la ned påstand om at han må dømmes til seks års fengsel, det samme som han ble idømt i Nedre Romerike tingrett.

Mannens forsvarer Harald Stabell ba om at deler av straffen blir gjort betinget, og viste til at dette er forhold som ligger langt tilbake i tid.

Den fornærmede kvinnen, som nå er 28 år, ble i Nedre Romerike tingrett tilkjent oppreisningserstatning på 350.000 kroner fra både moren og den tidligere stefaren. Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen ba i retten onsdag om at dette beløpet settes noe høyere.

Dom i saken er først ventet i slutten av februar.

Personvernpolicy