Uenige til det siste i halloween-saken

Mandag holder aktor Carl Graff Hartmann (t.v.) og forsvarer Harald Stabell sine prosedyrer i rettssaken etter det såkalte halloween-drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)
Mandag holder aktor Carl Graff Hartmann (t.v.) og forsvarer Harald Stabell sine prosedyrer i rettssaken etter det såkalte halloween-drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Forsvareren mener at 23-åringen som er tiltalt for det såkalte halloween-drapet, må frifinnes fordi han var psykotisk da han drepte kameraten. Aktor ber om 16 års fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ingen enkel oppgave som venter tingrettsdommer Peter A. Blom og de to meddommerne. Det er bred enighet om de faktiske hendelsene natt til 30. oktober 2011, da tiltalte stakk i hjel Andreas Nilstad (22) og påførte Marius Løken (24) livstruende skader.

Det er heller ikke uenighet om at 23-åringen var psykotisk da han begikk ugjerningene, men der stopper enigheten.

Ba om streng straff

Det springende punktet i saken har hele tiden vært om tiltalte hadde en underliggende psykose – noe som vil frita ham for straffansvar – eller om psykosen skyldtes rus. Hvis det siste er tilfelle er psykosen selvpåført, og i så fall kan han likevel dømmes til straff.

– Det er dette retten må ta stilling til, sa aktor Carl Graff Hartmann i sin prosedyre, før han stilte opp fire vilkår som må oppfylles dersom psykosen skal kunne sies å ha vært utløst av rus: at den er av kort varighet, at den går over når virkningen av rusen gir seg, at den er utløst av rus og at tiltalte måtte regne med muligheten for å bli ruset.

Han pekte også på at 23-åringen ikke har hatt positive symptomer på psykose i de nesten to årene som har gått siden drapet og drapsforsøket. Hartmann mener også at psykosen ikke ville oppstått dersom 23-åringen ikke hadde ruset seg. Han mener retten må lande på at psykosen skyldtes rus og derfor ikke gir fritak for straff. På grunn av omstendighetene mener aktor at straffen bør settes til 16 års fengsel, fire år mer enn normalstraffen for drap i Norge

– Grunnlidelse

23-åringen har forklart at han drakk alkohol og røykte marihuana kvelden før drapet. Retten har også fått høre om to tidligere psykotiske episoder, hvor den ene var knyttet til rusbruk.

Samtidig har tre av de fire sakkyndige konkludert med at tiltalte har det forsvarer Harald Stabell beskriver som en «alvorlig psykotisk grunnlidelse».

– Det betyr ikke at han er psykotisk hele tiden, men at det kan være perioder der han blir psykotisk. Det kan gå lang tid mellom disse episodene, og det kan ta flere år før lidelsen slår ut i psykoser, forklarte Stabell i sin prosedyre.

Han mener retten må konkludere med at 23-åringen ikke kan straffes. I så fall må retten ta stilling til om tiltalte skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, slik aktor ba om i sin subsidiære påstand.

Erstatningskrav

Også bistandsadvokatene prosederte mandag og krevde oppreisning og erstatning på til sammen snaut 1,5 millioner kroner for de etterlatte samt Marius Løken og naboen Sindre Larsen, som ble truet på livet av tiltalte. På vegne av Nilstads datter, som ble født etter at han ble drept, er det satt fram krav om 200.000 kroner i oppreisning. I tillegg skal krav om erstatning for tap av forsørger behandles senere. Det samme gjelder erstatning for tap av inntekt for Løken, både tap han har hatt hittil pluss fremtidige tap som følge av en forsinket start på arbeidslivet og varige fysiske men.

Tung uke

Stabell aksepterte de viktigste kravene, men mente noen ikke er hjemlet i loven. Samtidig ba han om lemping dersom 23-åringen ikke blir funnet tilregnelig. Det betyr at tiltalte bare betaler deler av kravet – eller ikke blir ilagt erstatning, men at de berørte får sine krav dekket gjennom ordningen for voldsoffererstatning.

Stabell sier til NTB at det har vært en tøff uke for hans klient.

– Starten var spesielt tung, og det har vært tøft å høre forklaringene her i retten og høre de sakkyndige snakke om alvorlige diagnoser. Han har sovet dårlig denne uken, men var samtidig lettet over å komme i gang og over at rettssaken nå er avsluttet. Dom i saken er ventet i slutten av neste uke.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus