Arbeiderpartiets landsmøte 18. - 21. april:

Arbeiderpartiet går inn for å la staten investere i treforedling

Södra Cell vil legge ned fabrikken på Tofte. Kan statlig investeringsfond være med på redningen? Foto: Scanpix.
Södra Cell vil legge ned fabrikken på Tofte. Kan statlig investeringsfond være med på redningen? Foto: Scanpix.

Staten må få sitt investeringsselskap Investinor til å gå inn på eiersida i norsk skogindustri. Det forslaget får Arbeiderpartiets landsmøte på sitt bord lørdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget til en uttalelse fra Arbeiderpartiets landsmøte om norsk skogindustris framtid, kommer idet skogindustrien er i krise og opplever nedlegging etter nedlegging.

- Vi erkjenner at skognæringen må gjøres til et nasjonalt strategisk satsingsområde for en hel næringskjede i Norge, sa stortingsrepresentant Terje Aasland fra Telemark, da uttalelsen ble presentert for pressen.

I forslaget som trolig blir vedtatt, går partiet inn for å sikre strategisk eierskap i denne industrien gjennom det statlige investeringsselskapet Investinor.

Planen kommer kort tid før svenske Södra Cells varslede nedleggelse av cellulosefabrikken i Tofte, en fabrikk som betyr veldig mye for avsetningen av norsk råstoff fra skogen.

Uttalelsen går inn for å sikre Investinor tilstrekkelig kapital til å investere i skogindustri, men det er høyst usikkert om det kan skje i tide til å delta i en løsning for Tofte.

Les også: Södra Cell Tofte legges ned

- Penger 7. mai

- Vi kommer til å følge opp med tiltak allerede i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som legges fram 7. mai. Jeg syns det er spennende at vi kan bruke Investinor, sier næringsminister Trond Giske.

Staten må også sørge for å lage en nasjonal tømmertransportplan, heter det.

- Hovedproblemet for Tofte har vært dyr pris på tømmer på grunn av transportkostnadene. Det er derfor vårt forslag om en nasjonal tømmertransportplan er så viktig, sier Trond Giske.

Han, Terje Aasland og Buskerud-politiker Martin Kolberg vil ikke si noe konkret om planen vil få betydning for forhandlingene om salg av Tofte med henblikk på videre drift under andre eiere.

- Det viktigste for Tofte er at mange av tiltakene vil bety økt lønnsomhet. Det gjør det interessant for private investorer, sier Trond Giske.

Les også: Lundteigen foreslo statlig oppkjøp i Tofte, tapte i Senterpartiet

Statens skoger skal inn

Forut for landsmøtet har det gått en debatt om staten bør gå inn på eiersida. Forslaget går altså inn for å utvide mandatet til det statlige investeringsselskapet Investinor slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri.

Det har ikke vært noen selvfølge.

Les: Arbeiderpartiet vil ikke kjøpe seg opp i treforedling

Skognæringen må gjøres til et nasjonalt strategisk satsingsområde for å utvikle hele verdikjeden fra skogen til mange ulike ferdige produkter, heter det i Ap-uttalelsen.

Planen forutsetter også at Norges største skogeier, Statskog, «skal spille en aktiv og strategisk rolle i utviklingen av norsk skognæring».

Hva dette konkret skal bety, overlater politikerne til Statskogs styre å finne ut av.

Videre skal det etableres et langsiktig program for forskning og utvikling.

Angriper naturvernet

"Det må satses mer på å fjerne hindringer av skogsbilveier for å øke tilgjengeligheten i skogen" heter det også i Ap-uttalelsen.

Dette er stikk i strid med hva det SV-ledede miljøverndepartementet ønsker seg, og ikke minst miljøorganisasjonene. Sjul miljøorganisasjoner presenterte på forhånd sin alternative plan for utvikling av skogindustrien.

Les: Ikke engang pandaen hjalp i oljestrid om Lofoten

Der går organisasjonene inn for at skogsnæringa skal ta hensyn til det biologiske mangfoldet og respektere såkalte inngrepsfrie naturområder, INON.

Terje Aasland la nylig fram utredningen Woods of Norway fra Arbeiderpartiets skoggruppe. De foreslår å fjerne INON som kriterium i forvaltningen av skogene.

Les uttalelsen om skogindustri her

Artikkelen er oppdatert

Personvernpolicy