Økokrim: – Viktig dom om miljøkriminalitet

KATASTROFE: Sekker med avfall etter eksplosjonsulykka ved Vest Tank i mai 2007. (Arkivfoto: NTB scanpix)
KATASTROFE: Sekker med avfall etter eksplosjonsulykka ved Vest Tank i mai 2007. (Arkivfoto: NTB scanpix)

Dommene mot de ansvarlige i Vest Tank er viktige i arbeidet mot miljøkriminalitet, mener Økokrim. To tanker med giftig avfall eksploderte i Gulen i Sogn og Fjordane i 2007.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi har stort sett fått medhold i denne alvorlige miljøkriminalitetssaken. Dommene er et ledd i utviklingen av strengere straffer for alvorlig miljøkriminalitet, sier statsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Han har vært aktor i saken mot Trond Emblem (53), styreleder og eier av Vest Tank-anlegget i Gulen, der to tanker eksploderte i 2007. Flere personer ble skadd, og forurensingen som slapp ut av tankene påførte flere hundre mennesker helseproblemer i årene etterpå.

Strenge dommer

Fredag falt lagmannsrettsdommen mot Emblem og en rådgiver som hadde vært engasjert ved anlegget. Emblem ble dømt til to år og fem måneders fengsel mens rådgiveren fikk 90 dagers fengsel. Dommene var i tråd med aktors påstand.

– Denne dommen er også viktig fordi retten peker på styreleders ansvar. Det heter i dommen at det å være styreleder for denne typen virksomhet krever både initiativ og kontroll. På den måten er den av prinsipiell betydning for styreleders ansvar, sier Høviskeland.

Emblem er dømt for uaktsom overtredelse av lover og bestemmelser, og retten skriver at uaktsomheten på flere punkter har vært grov. Ifølge dommen har Emblem «utvist manglende vilje til å styre en virksomhet med et stort farepotensial i samsvar med lover og forskrifter».

– Handlingene synes i det alt vesentlige å være motivert av ønske om høyere profitt, heter det i dommen.

Renset farlig bensin

Det er snart seks år siden de to tankene eksploderte og giftig utslipp spredte seg i Gulen og nabokommunen. Etter langvarig etterforskning kom det fram at årsaken var at avfall fra rensing av såkalt skitten bensin hadde eksplodert.

Høsten 2006 og våren 2007 mottok anlegget seks skip med bensin av dårlig kvalitet som ble renset. Anlegget hadde ikke tillatelse eller kompetanse for slik rensing.

Ledelsen ved anlegget visste ikke hvordan de skulle bli kvitt avfallet. Under forsøk på rensing skjedde eksplosjonen. Retten sier at vaskingen av bensin medførte fare for liv og helse, noe Emblem burde innsett muligheten av.

Flere dømt

Daglig leder ved Vest Tank, Jostein Berland, er tidligere dømt til to års fengsel for brudd på forurensningsloven og en rekke andre lover. Høyesterett fant ham skyldig i forsettlig overtredelse på flere punkter. Dommen er karakterisert som den strengeste som er gitt for miljøkriminalitet her i landet.

Emblem får en strengere straff, men dommen inneholder også straff for forsikringsbedrageri. Retten legger ikke vekt på den lange tiden som har gått siden de straffbare forholdene, da domfelte har bidratt til utsettelsene selv.

Om rådgiveren heter det at han har vært noe naiv og hatt manglende kompetanse. Det må føre til en følbar reaksjon i en så alvorlig sak, heter det i dommen.

– Dommen fastslår at det er viktig at en rådgiver skaffer seg tilstrekkelig kompetanse før de gir råd, kommenterer statsadvokat Høviskeland.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden