Import av sykepleiere:

- Norge bør ikke aktivt rekruttere helsepersonell fra andre land

- KAN UTDANNE NOK: Norge trenger ikke og bør ikke hente inn helsepersonell fra andre land for å skaffe nok hender til omsorg, sier avdelingsdirektør Bente Skulstad i Helsedirektoratet. Foto: Colourbox.com
- KAN UTDANNE NOK: Norge trenger ikke og bør ikke hente inn helsepersonell fra andre land for å skaffe nok hender til omsorg, sier avdelingsdirektør Bente Skulstad i Helsedirektoratet. Foto: Colourbox.com

- Det er svært uheldig at rekrutteringsbyråer aktivt rekrutterer fra land som selv har behov for helsepersonellet. Norge skal og kan skaffe nok hender til omsorg nasjonalt, mener Helsedirektoratet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik skal helsemyndighetene skaffe nok hender til omsorg

- Det er stor oppmerksomhet rundt det framtidige behovet for helsepersonell i Norge. Demografiske endringer og sykdomsutvikling stiller nye og mer sammensatte krav til personellet, forklarer direktør for avdeling utdanning og personell i Helsedirektoratet, Bente Skulstad, til ABC Nyheter.

Helsedirektoratet har derfor, i samarbeid med SSB, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utviklet en modell for å framskrive tilbud og etterspørsel etter helsepersonell i årene som kommer.

- Denne oppdateres hvert tredje år. Dette er et viktig dokument som legges til grunn i flere strategier og tiltak, sier Skulstad.

Avdelingsdirektøren nevner også disse tiltakene:

• Utdanningskapasiteten for sykepleierne ble økt vesentlig i revidert nasjonalbudsjett 2009.

• Stortingsmelding 13 (2011-2012) «utdanning for velferd» omhandler tiltak for å styrke utdanning og forskning på det helse- og sosialfaglig området med utgangspunkt i befolkningen behov for helse- og velferdstjenester.

• Kompetanseløftet 2015 inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot 2050.

• Samhandlingsreformen (st. meld. Nr 47, 2008-2009) er sammen med blant annet Kompetanseløftet 2015 helsemyndighetenes svar på dagens og framtidens helse- og omsorgsutfordringer. Det legges til grunn at veksten i behov for tjenester i størst mulig grad skal finne sin plass i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser skal bidra til at etterspørselen etter tjenester og dermed personell reduseres på lang sikt. Spesialisthelsetjenesten skal i enda større grad enn i dag drive mer spesialiserte helsetjenester.

Kriserammede Latvia tappes for sykepleiere, skrev ABC Nyheter nylig. Aktiv rekruttering til jobber i Skandinavia skal være en av de viktigste årsakene til at så mange som åtte av ti kvalifiserte sykepleiere velger å forlate landet etter endt utdanning.

At norske selskaper bidrar til dette er problematisk, ifølge Helsedirektoratet.

- Helsedirektoratet mener det er svært uheldig at rekrutteringsbyråer aktivt rekrutterer fra land som selv har behov for helsepersonellet, sier direktør for avdeling utdanning og personell i direktoratet, Bente Skulstad, til ABC Nyheter.

Hun forklarer at den norske regjeringen har forpliktet seg til å implementere og etterleve Verdens helseorganisasjons (WHO) etiske kode om rekruttering av helsepersonell.

- Dette innebærer at Norge ikke aktivt skal rekruttere helsepersonell fra land som selv har kritisk mangel på personell. Latvia står klart svakere enn Norge når det gjelder sykepleierdekning, men er ikke på listen over de 57 landene som WHO har identifisert som særlig utsatte, sier Skulstad.

- Dette betyr imidlertid ikke at vi aktivt skal rekruttere fra østeuropeiske land, understreker hun.

Les også: - Import av sykepleiere er ikke vinn-vinn

- Vi kan utdanne nok helsepersonell i Norge

Ett av de norske selskapene som aktivt rekrutterer helsepersonell fra Øst-Europa og Latvia er det bergensbaserte Orange Helse. Daglig leder Nils Paulsen erkjenner at selskapet bidrar til tapping av ressurser, men mener likevel at Orange Helse gjør det staten har bedt om, nemlig skaffer flere hender til omsorg.

Siden 2007 har selskapet årlig skaffet rundt 200 sykepleiere fra andre land. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har i den den samme femårsperioden utstedt rundt 2500 autorisasjoner til sykepleiere fra andre land hvert år.

Paulsen mener import av sykepleiere er helt nødvendig, mens Norsk sykepleierforbund derimot mener at ressursmangelen i helsevesenet må løses nasjonalt.

Helsedirektoratet er enig med Sykepleierforbundet og har som prinsipiell holdning at Norge selv må utdanne tilstrekkelig med helsepersonell til å kunne tilby gode helsetjenester.

- Helsedirektoratet ser at det helsepersonellet som i dag har kommet til Norge er viktige for tjenestene, og bidrar til at det kan tilbys gode helse- og omsorgstjenester i Norge, sier Skulstad.

- Vi mener likevel at det er realistisk at framtidens behov for helsepersonell kan løses nasjonalt. Dette er en stor utfordring som fordrer at det er et godt samarbeid mellom helse- og utdanningsmyndighetene, samt brukerne og arbeidsgiverorganisasjonene. Et konkret tiltak vil være å øke andelen heltidsstillinger, noe som på sikt kan bidra til en kraftig vekst i årsverksinnsatsen, fortsetter hun.

(Se faktaboksen til høyre for mer informasjon om hvilke tiltak norske helsemyndigheter har iverksatt for å møte det fremtidige behovet for helsepersonell i Norge.)

- Aktiv rekruttering bør unngås fra alle andre land

De aller fleste sykepleierne som kommer fra andre land for å jobbe i Norge, er fra andre nordiske land, viser tall fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

- Er det mer etisk å rekruttere aktivt fra Norden enn fra fattige land i og utenfor EU?

- Det kan virke som at det er mer etisk å rekruttere personell fra vestlige land, men dersom personellet som rekrutteres har et av de 57 landene som opprinnelsesland er rekrutteringen uheldig.

- Da det er svært vanskelig å vite hvilket opprinnelsesland helsepersonellet er utdannet i bør det unngås aktiv rekruttering av helsepersonell fra alle land, sier Skulstad.

Les også: Vil ikke ha filippinske sykepleiere til Norge

- Uheldig trend

Helsedirektoratet har ingen myndighet til å hindre at rekrutteringsbyråer aktivt rekrutterer personell fra utlandet, men ifølge Skulstad har flere rekrutteringsbyråer allerede et bevisst forhold til etisk rekruttering.

- Vi mener imidlertid at det er viktig at arbeidsgiverne er svært bevisste når de bruker rekrutteringsbyråer til å løse personellkabalen.

Skulstad understreker at helsepersonell har rett til å migrere om de selv ønsker det.

- Retten til å migrere må Norge også forholde seg til, og legge til rette for at det helsepersonellet som kommer til Norge blir tatt i mot på en god måte.

Men utviklingen som internasjonal forskning fra blant annet European observatory viser, er lite ønskelig, mener avdelingsdirektøren.

- Migrasjonsstrømmene for helsepersonell i Europa går fra sør til nord og fra øst til vest. Bare en aktiv holdning til dette migrasjonsmønsteret blant myndigheter, arbeidsgivere og -takere og rekrutteringsbransjen kan møte en slik uheldig trend, sier Bente Skulstad til ABC Nyheter.

Personvernpolicy