Meny

Her er Mohyeldeen Mohammads tale mot Norge

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en 11 minutter lang video advarer en bevæpnet Mohyeldeen Mohammad Norge mot å delta i operasjoner i muslimske land. Les talen her.

Les også: Advarer Norge mot operasjoner i muslimske land

(I Allahs Navn, den Allmektige, Nåderike. All lovprishet tilhører Allah, vi lovpriser Ham, søker hjelp fra Ham og søker tilgivelse av Ham. Og vi søker tilflukt hos Allah fra ondskapen i oss selv og våre dårlige gjerninger. Den Allah veileder kan ingen villède, og den Allah villeder har ingen veileder. Jeg bevitner at det ikke finnes noen som fortjener å bli tilbedt utenom Allah, og at Profet Muhammad er Han siste Sendebud. )

Denne beskjeden er hovedsaklig rettet mot den norske regjeringen, Forsvarets Forsknings Institutt og Politiets Sikkerhetstjeneste, som sammen med sin korrupte media, fortsetter med sin stigmatisering og svartmaling av muslimer, og samtidig lyver på sin manipulerende og arrogante måte, i sine fortapte forsøk på å slukke Allahs Lys.

Først skal dere vite, at Islam lærer oss å forsvare de svakestilte og undertrykkede. Allah har beordret oss å forsvare dem, Allah sier i Quran:

"Og hva er galt med dere at dere ikke kriger for Allah sin sak, samtidig som de svakestilte og undertrykkede av menn, kvinner og barn som deres utrop er: Vår Herre, redd oss fra denne byen hvor folket er undertrykkende. Og bring fra Deg til oss en beskytter, og bring fra Deg til oss en Hjelper".

Allah sier også: "Allah har tillatt de troende som blir overgrepet til å krige mot de vantro, og sannelig Allah er kapabel til å seire dem".

Og Allahs Sendebud SAWS sa: Den som ikke bekymrer seg for muslimenes tilstand er ikke av dem. Vi gikk ut for å seire vår religion, samtidig forsvare og beskytte vår ære, våre slektninger og oss selv, og beskytte vårt folk fra en hedensk tyrann som massakrerer, voldtar og plyndrer et ubevæpnet, uskyldig og forsvarsløst folk. Det er altså DETTE dere kaller for "terrorisme"!?

Er dere ennå ikke mette av alle løgnene dere har spredd om oss i deres villedede media, samt manipuleringen og stigmatiseringen som dere sprer om oss? Dere skal vite med sikkerhet, at deres anklagelser og trusler overhodet IKKE påvirker vår tro eller vår viljestyrke, tvert imot det motiverer oss ytterligere til å kjempe mer for Allahs religion.

Har dere ikke lært deres lekse fra 22. Juli? Det er ikke vi muslimer som er de usiviliserte terroristene, men DERE selv som er barbarere, urene, usiviliserte og gudløse skapninger, som sammen med deres allierte har terrorisert og undertrykket uskyldige muslimer siden fallet av det Islamske Khalifatet, og dere fortsetter fremdeles med deres undertrykkelse.

Jeg foreslår at dere rydder i deres egne problemer, før dere blander dere inn i muslimenes affærer. Men dere er vantro kuffar, de aller verste skapninger som finnes på denne jorden, og derfor kan intet godt forventes fra deres hender, og vi vet akuratt hva deres hensikt er.

Allah sier om dere: "De ønsker å slukke Allahs Lys med sine munner, men Allah vil bevare Sitt Lys, selv om de vantro hater det"

Dere skal vite at denne Islamske Ummah, er en Ummah av seier og ære. En Ummah av Jihad og martyrdom, som ALDRI vil bøye seg eller gi etter for ondskap, urett eller falskhet. Deres barbariske sivilisasjon og demokratiet deres har ingen plass på denne jorden, og vil veldig snart bli overvunnet gjennom våre hender, bi idhnillah.

"Sannelig, de vantro vil bruke sine penger for å forsøke å stoppe Allahs Sak. Så de vil bruke dem opp, deretter vil de være i trengsel, deretter vil de overvinnes. Og de vantro skal alle samles i Helvetet.

"Dere som tror, dersom dere seirer Allah, vil Allah seire dere og stabilisere deres føtter"

Hvordan seirer vi Allah? Ved å underkaste oss Hans påbud og forby Hans forbud. Og med Allahs tillatelse, skal vi gjenreise det Islamske Khalifatet, inshaAllahu t3ala!!

På bakgrunn av Allahs løfte, vet vi med sikkerhet at denne kampen er umulig for oss å tape, for Allah, Skaperen av tilværelsen, har lovet oss seier. Og la både Østen og Vesten vite, at denne Ummah vil fortsette å presentere menn som elsker døden i veien av Allah, som dere elsker deres forbannede, fortapte og ynkelige liv.

Når det gjelder meg, så er jeg født i Vesten og er norsk statsborger, og jeg har tilbrakt over 20 år av mitt liv i Vesten. Jeg lærte gjennom denne tiden at de vantro regner Islam som sin største fiende, og trussel mot deres gudløse, materialistiske samfunn og forbannede sivilisasjon.

Og til den norske regjering, deres sirkustjeneste og etterretning, sier jeg: Jeg er ikke grunnen til hva dere kaller "radikalisering av muslimske ungdom", men DERE har i oppgave å innrømme at DERES EGEN innenriks og utenrikspolitikk, deres deltakelse i korstoget mot vårt kjære Afghanistan, og andre muslimske land, deres støtte til Israel og Amerika, deres dårlige behandling av muslimer og forfølgelse av dem i deres land og utenfor, er grunnene til hva dere kaller "radikalisering av muslimer".

I realiteten er det DERE som er ekstremistene og radikalistene, så ikke pek på meg, men gå i dere selv.

Mine dua går til min fengslede bror Ubaydullah Hussain og hans familie, som også er blant dem som har falt offer for Norges undertrykkelse og forfølgelse av muslimer. Denne broren er spesiell, han er hafidh av Quran og har en enorm viljestyrke til å implementere ordene han har pugget, samt stor bekymring for vår Ummah. Ikke bli lei deg, kjære bror, for Allah vil beskytte deg fra deres ondskap. Og Allah roter ikke bort sine gudfryktige tjenere, så gode nyheter til deg, ya Ubaydallah!

Jeg avslutter med å invitere den skandinaviske befolkningen, og befolkningen i Vesten, til Islam. Allah skapte oss alle for å tilbe Ham alene, og ikke assosiere noe annet, eller andre, i Hans tilbedelse. Dette livet er deres eneste sjanse.

Aksepter Islam og underkast dere til Allah, og dere får suksess i dette livet og Paradis i det Evige Etterlivet. Dersom dere nekter, vil resultatet være at dere får en evig straff i flammene av Helvetet i Etterlivet.

Populært