Prest får bo med kona

Endelig kan sogneprest Jan Ove Totland sove i samme seng som kona med loven i hånd, melder avisa Kvinnheringen. Faksimile: Kvinnheringen (gjengitt med tillatelse)
Endelig kan sogneprest Jan Ove Totland sove i samme seng som kona med loven i hånd, melder avisa Kvinnheringen. Faksimile: Kvinnheringen (gjengitt med tillatelse)

Bjørgvin bispedømmeråd har vedtatt at prest Jan Ove Totland får fritak fra boplikten, etter at han anket første avslag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sogneprest Jan Ove Totland i Husnes og Holmedal sogn ville helst bo i sitt eget hus med kona Marit Elisebet på Valen i Kvinnherad. Men siden prester er bundet av boplikten har de to hatt hver sin adresse det siste halvåret. To ganger har Totland søkt bispedømmerådet om fritak fra boplikten, og ved andre forsøk førte klagen frem, kan avisa Kvinnheringen melde.

For to uker siden kunne Totland endelig melde flytting hjem til kona. Bjørgvin bispedømmeråd godtok anken hans 29. mai, etter først å ha avslått søknaden om fritak fra boplikt i november i fjor.

– Marit hadde alt flytta til Valen, og jeg ville dele seng med kona, sier sognepresten til Kvinnheringen.

Lokalavisen Kvinnheringen har fulgt utviklingen i prestebostedssaken med argusøyne. Faksimile: Avisa Kvinnherad. Lokalavisen Kvinnheringen har fulgt utviklingen i prestebostedssaken med argusøyne. Faksimile: Avisa Kvinnherad.

Lokalavisen har fulgt saken tett, og Totland har protestert mot en «antikvarisk ordning» i avisinnlegg.

Les også: Flere utdanner seg som prester

I september i fjor kjøpte Jan Ove og kona Marit Elisebet Totland seg en enebolig i boligfeltet Eplehagen på Valen. Samme måned sendte Totland en søknad til bispedømmerådet i Bjørgvin om fritak fra boplikt i den kommunale tjenesteboligen på Husnes. Begge boligene ligger i Kvinnherad kommune, og det er omkring ti minutter mellom dem med bil.

- Har bodd hjemme

Skal sognepresten være helt ærlig (og det bør vel prester gjerne), har han imidlertid oppholdt seg en del i den private boligen allerede før vedtaket i bispedømmerådet.

– For å være ærlig har jeg bare hvilt middag én dag i tjenesteboligen siden desember. Men jeg har hentet posten og hatt tilsyn med huset, altså, sier han til Kvinnheringen.

Les også: Ber kyrkja bremse festen

Bakgrunnnen for det første avslaget var at Bjørgvin bispedømmeråd hadde 60 års aldersgrense for fritak fra boplikt, mens Totland fylte 55 i desember i fjor.

Før anken til Totland ble behandlet vedtok bispedømmerådet en endring av kriteriene for fritak fra boplikten fra 60 til 55 år. Dermed kunne Totland få medhold i anken. I mars gikk generalforsamlingen i presteforeningen inn for en oppmykning av bopliktordningen, som er omstridt i geistlige kretser.

Gammel tradisjon

– Boplikten er en mange hundre år gammel tradisjon. Tidligere hadde presten kontor i boligen, og man ville sikre at presten bodde i sognet, sier personalrådgiver i Bjørgvin bispedømmeråd Christer Olsen, til ABC Nyheter.

– Grunnen til at man først ga Totland avslag er unntatt offentlighet, men det er vel at bispedømmerådet først mente han ikke oppfylte kriteriene for fritak.

– Alderskriteriet er nå endret fra 60 til 55 år, og siden han er over 55 oppfyller han dermed kriteriene.

– Endringen var en generell endring, vedtatt i mai.

Boplikten virker litt firkantet?

– Ja, men det er slik Kirkeloven er utformet. Boplikten er generelt et omstridt tema.

Sogneprest Totland understreker overfor ABC Nyheter at han i praksis har oppholdt seg mest i huset på Valen siden november.

– Det er ikke slik at vi har bodd hver for oss et halvt år... Vi var veldig innstilt på å flytte i slutten av november, og har bedrevet flytting i løpet av høsten, sier Jan Ove Totland til ABC Nyheter.

Les også: Norske prester tror ikke på bibelfortellingene

– Men da vi fikk avslag og hun fikk tenkt seg om fant hun ut at hun ikke orket å pendle mellom Husnes og Valen. Da bestemte jeg meg for at jeg fikk sove der sammen med henne, og heller regne det som hyttetur. Det er det vi har sagt til folk, at vi er «på hytta».

– Men vi har hatt utgiftene med huset på Husnes, jeg har hentet posten der og har hatt tilsyn med huset.

Hva tenker du om bopliktordningen?

– Jeg vil gi honnør til Bjørgvin for at de har tatt et skritt i riktig retning ved å senke aldersgrensen til 55 år. Men jeg har veldig sterke prinsippielle innvendinger mot boplikten. Det er ingen ting ved dagens prestetjeneste som knytter presten til bosted lenger. Det er ikke en gård presten har inntekt fra, og det er ikke der kontoret ligger lenger. Derfor mener jeg det er urimelig at arbeidsgiver skal blande seg opp i hvor man bor. Ordningen er såvidt utgått på dato at den ikke tåler offentlig debatt.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg ikke fikk fritak i første omgang. Både sogneråd, prost og bostedsombudet i presteforeningen hadde stilt seg positive til søknaden.

Med takk til avisa Vårt Land og spalten Kristenliv.

Les flere nyheter

Personvernpolicy