Meny

Lundteigen fremmer forslag mot regjeringen:

Senterpartiet vil stemme imot inntektsløfte til bøndene i dag

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe går imot stortingsvedtak om «vesentlig å redusere inntektsforskjellene» mellom bønder og andre grupper. Foto: Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Senterpartiet følger Jens Stoltenberg framfor forslag fra sin egen Per Olaf Lundteigen om at bøndene skal ta igjen inntektsnivået til andre grupper i samfunnet.

Det er dramatikk i Senterpartiet idet Stortinget i dag skal diskutere og vedta framtidas landbrukspolitikk.

Senterpartiledelsen har inngått et forlik i regjeringen som forhindrer et klart løfte til bøndene om at de skal ta igjen andre gruppers inntekt.

Forslag om styrket inntekt

I siste liten gjør partiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen et forsøk på å få til en mer forpliktende uttalelse fra Stortinget, ved å fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringa føre en økonomisk politikk slik at inntektsgapet mellom arbeid i jordbruket og andre grupper tettes. Derved blir det attraktivt for ungdom å utdanne seg og gå inn i yrket på heltid eller deltid.»

Ingen av Senterpartiets øvrige ti stortingsrepresentanter vil stemme for Lundteigens forslag, får ABC Nyheter opplyst av stortingsgruppas medierådgiver Carsten Lier.

- Senterpartiet går helhetlig inn for landbruksmeldingen det er sikret flertall for gjennom regjeringssamarbeidet, framholder Lier.

FØLG LANDBRUKSDEBATTEN PÅ STORTINGETS NETT-TV.

Partiledelsen feilinformerte

Forslaget kommer trass i uttalelser fra partileder Liv Signe Navarsete og parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum om at det er full støtte til regjeringens landbruksmelding i partiets stortingsgruppe.

De har karakterisert i sterke ordelag et internt Sp-opprop i påsken, som nettopp gikk inn for at Stortinget må vedta forpliktende formuleringer om at bøndene skal gis mulighet til å ta igjen inntektsgapet til andre grupper.

Les: - Senterpartiet svikter landbrukspolitikken.

Mot Sp-landsmøtet

Det er opponenten Per Olaf Lundteigen som nå opptrer i takt med Senterpartiets høyeste organ, landsmøtet. På landsmøtet i fjor fikk Lundteigen fullt gjennomslag for å skjerpe kravet til inntektsmulighetene i landbruket.

Landsmøtet vedtok at inntektsgapet til andre grupper skal tettes. Innstillingen fra Ola Borten Moe, som ble valgt til nestleder, var mer i tråd med det regjeringen har falt ned på, at bøndene skal ha samme utvikling som andre - noe som ikke vil tette gapet.

Landsmøtet avviste akktivt det Senterpartiet på Stortinget i dag går inn for.

Les: Strammer bondeløkka om regjeringens hals.

Einar Enger: - Skuffende uklar

En av toppene i de store landbruks-samvirkeselskapene i landet, styreleder Einar Enger i Felleskjøpet Agri, karakteriserer formuleringene om inntekt i regjeringens landbruksmelding som skuffende uklar.

- Det holder ikke å være best i muntlig. Vi må ha vesentlig mer kraftfulle virkemidler på bordet enn vi har sett. Det er særlig skuffende at det ikke kommer noe inntektsmål i landbruksmeldingen, sier Enger til nationen.no.

Brøt med Kristelig Folkeparti

Fra før har Senterpartiet sammen med SV og Arbeiderpartiet brutt forhandlinger om et forlik med Kristelig Folkeparti i landbrukspolitikken. Grunnen var at også KrF ville gi et mer forpliktende løfte om inntektsmuligheter i landbruket:

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som gir bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre grupper.».

Ville styrke sjølforsyning i Norge

Lundteigen fremmer også forslag om klare mål for norsk selvforsyning, og for bruk av tollvern:

«Stortinget ber regjeringa arbeide for å øke sjølforsyningsgraden av mat fra norsk jordbruk.»

Og «Stortinget ber regjeringa arbeide for at Norge etter gjeldende WTO-avtale i hvert enkelt tilfelle benytter den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel av jordbruksvarer.»

Borten Moe lot sak ligge

En av de 85 senterparti- og senterungdomsmedlemmene som skrev under oppropet for bedre landbrukspolitikk i påsken, Bondelagets tidligere generalsekretær Amund Venger, skrev i 2008 et brev til Stortingets presidentskap.

Der dokumenterte han at Stortingets tidligere vedtak de siste tiårene om bøndenes inntektsnivå, ikke har blitt fulgt opp i praksis. I 2007 lå inntekten for et årsverk i jordbruket på 170.000, mot 380.000 for andre grupper.

Stortingets presidentskap sendte brevet til Stortingets næringskomité. Den gjorde, så vidt ABC Nyheter har klart å bringe på det rene, aldri noe med det. Leder av næringskomiteen var den gang Senterpartiets nåværende nestleder Ola Borten Moe.

- Utvikling som andre

I landbruksmeldingen som Senterpartiets landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har fremmet, og som blir behandlet i Stortinget i dag, heter det om inntektsmulighetene:

«Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005.»

Striden dreier seg om at dette løftet kan tolkes som en lik utvikling målt i prosent. I og med at andre grupper har atskillig høyere inntekt enn bøndene, vil ikke inntektsgapet da bli tettet.

Samtidig kan regjeringen vise til at inntektsutviklingen i den rødgrønne perioden har vært bedre enn før.

Artikkelen er oppdatert.

Les flere nyheter her.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært