Meny

Dobbelt så mange ringer gifttelefonen om paracet-forgiftning

IKKE UFARLIG: Pinex og Paracet er to av de vanligste reseptfrie legemidlene som inneholder virkestoffet paracetamol. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Henvendelsene til Giftinformasjonen om paracetamol-overdose har økt drastisk etter at det ble lovlig å selge tablettene i matbutikker.

I 2001-2002, da paracetamol bare ble solgt på apotek, fikk Giftinformasjonen 250 henvendelser hvor det var fare for alvorlig paracetamolforgiftning. Fire år senere, da paracetamol kunne kjøpes i vanlige butikker, var tallet mer enn doblet - til 579 henvendelser.

I 2003 ble det lovlig i Norge å selge reseptfrie legemidler utenfor apotek. Siden da har paracetamol i inntil 10-grams pakninger vært tilgjengelig i dagligvarehandelen.

En ny studie publisert i Tidsskrift for den Norske legeforening har sammenlignet sykelighet og dødelig av paracetamolforgiftning før og etter at paracetamol ble gjort lettere tilgjengelig.

Det er ikke holdepunkter for at flere har dødd av paracetamolforgiftning etter at den nye salgsordningen ble innført. Det er heller ikke slik at flere personer har blitt innlagt på sykehus med paracetamoloverdose, viser undersøkelsen av tre utvalgte sykehus.

– Antall paracetamoldødsfall ser ikke ut til å ha økt, men andelen av alvorlige paracetamolforgiftninger kan være økende, sier Christian Haga, seniorrådgiveren i Helsedirektoratet som har ledet studien, til ABC Nyheter.

Les også: Norge nest billigst på medisin

Mulig økt feilbruk

Forskerne har ingen opplagt forklaring på økningen i henvendelsene.

– Økt feilbruk av paracetamol, som ikke er alvorlig nok til å gi flere innleggelser eller dødsfall, kan være noe av forklaringen. At paracetamol selges på butikker og bensinstasjoner kan gi et feil signal om at dette ikke er farlig, sier Haga.

– Ut fra telefonene vi får ser vi at en del pasienter med smertetilstander bruker altfor høye doser uten å vite at de utsetter seg selv for fare. Noen har kombinert paracetamol med for eksempel Pinex Forte, uten å vite at det er paracetamol i begge deler, sier Haga.

En del av henvendelsene gjelder også barn som ved et uhell har inntatt paracetamol. Faren med paracetamolforgiftning er at symptomene ikke er lette å oppdage.

Les også: Så mye paracet kan du gi barnet

Ikke lett å oppdage

– Det skumle er at det normalt ikke merkes til å begynne med, før man etter hvert får symptomer på leversvikt, sier Haga.

Etter et døgn vil man kjenne tiltakende magesmerter øverst til høyre i mageregionen, der leveren er. Om tilstanden forblir ubehandlet kan man falle i koma og situasjonen blir kritisk.

Andelen pasienter med leverskade, og antall pasienter vurdert for levertransplantasjon viser en økende trend, ifølge undersøkelsen.

Hvem er det som bruker paracetamol feil?

– De som uforvarende bruker paracetamol feil er folk som over tid har en smertetilstand de ikke greier å få kontroll på. Et eksempel på det er folk med tannsmerter som sliter med å få tak i tannlege, for eksempel fordi det er helg. Da kan de komme opp i høye doser som gjør at vi sender dem til sykehus, sier Haga. 

– Bør sjekkes videre

Sykelighet og dødelighet av paracetamolforgiftninger er fortsatt lav i Norge sammenlignet med i land med liberal omsetning av paracetamol. I Storbritannia knyttes 100-200 dødsfall årlig til paracetamolforgiftning. I Norden har Danmark pekt seg ut med relativt mange slike dødsfall, om lag ni i året. I Norge har vi hatt ett til to slike dødsfall i året.

Mens andre land har innført restriksjoner på salg av reseptfri paracetamol de siste årene, har Norge gått motsatt vei. Omtrent hver fjerde pakke paracetamol selges i dag fra matbutikker og bensinstasjoner.

Forskerne mener at forgiftningsbildet med paracetamol bør overvåkes videre i årene som kommer.

Tabellen viser antall henvendelser til Giftinformasjonen om inntak av paracetamol i perioden før og etter innføringen av salg av reseptfrie legemidler utenom apotek:

  2001 - 022005 - 06Endring (%)
 Antall henvendelser med fare for alvorlig paracetamolforgiftning250579131
 Antall henvendelser fra sykehus pga. paracetamolinntak164408149
 Totalt antall henvendelser vedrørende paracetamolinntak8581 51877
 Totalt antall henvendelser til Giftinformasjonen66 59678 01017

Les også: Ett av fire ADHD-barn får ikke-godkjent sovemedisin


Les flere nyheter her

Populært