Meny

Anker Baneheia-avgjørelse

ANKER: Viggo Kristiansen fortsetter kampen for å renvaske seg selv. Nå anker han saken inn for lagmannsretten. FOTO: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Viggo Kristiansen gir seg ikke og anker avslaget i tingretten inn for lagmannsretten.
Viggo Kristiansen

• Funnet skyldig i Kristiansand byrett og deretter Agder lagmannsrett for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia i mai 2000.

• Lagmannsretten dømte ham i 2002 til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

• Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen. Han ble dømt hovedsakelig som følge av kameraten Jan Helge Andersens vitnemål.

• To ganger har han forsøkt å få saken opp for Høyesterett, uten å lykkes. Ankene, fremmet i henholdsvis 2002 og 2010, ble forkastet av kjæremålsutvalg/ankeutvalg.

• Fire ganger i perioden 2008–2011 har han begjært saken gjenopptatt til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Tre begjæringer er avslått, den fjerde er ennå ikke behandlet.

• Kristiansen har sendt klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter at han ikke fikk saken sin gjenopptatt. Den er ennå ikke behandlet.

• Kristiansen saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen for å få kjent avslagene ugyldig, men tapte.

- Det er klart Kristiansen anker. Dette er en prinsipielt svært viktig avgjørelse for alle som ønsker å prøve gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser for retten, sier advokat Arvid Sjødin til ABC Nyheter.

Fredag kom dommen i tingretten, som konkluderte med at Viggo Kristiansen ikke fikk full prøving av saken sin for rettssystemet.

Les også: - Ville vært gjenopptatt i England

Legger seg flat

Tingretten tok ikke stilling til de nye bevisene. De vurderte lovverket slik at det ikke er mulig å overprøve skjønn og bevisvurderinger gjort av kommisjonen. At det kun er saksbehandlingsfeil og sakens faktiske grunnlag, samt mulig myndighetsmisbruk som kan overprøves av domstolene, altså en begrenset overprøving.

- Dette er et alvorlig tilbakeslag for rettssikkerheten i Norge. I denne dommen legger dommeren seg paddeflat for kommisjonen og systemet. Det er ingen vilje til å ta kritikk i systemet, sier Sjødin.

«Kommisjonen ble opprettet nettopp for å øke rettssikkerheten for domfelte utover det man følte var til stede ved den tidligere behandling av slike saker i rettsapparatet.

Kommisjonen er besatt med meget kvalifiserte medlemmer, et kollegium gir mulighet for meningsutveksling og korreksjoner av de enkelte medlemmers foreløpige standpunkter,og kommisjonen er gitt brede virkemidler for en fullstendig opplysning av saken.

Når adgangen til nye begjæringer om gjenåpning i samme sak er gjort ubegrenset og domfelte uansett har den adgang til rettslig overprøving som også Staten slutter seg til, må retten anse domfeltes rettssikkerhet meget godt ivaretatt også ved den begrensning av prøvingsretten som Staten forfekter», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes i kjennelsen.

Les også: Viggo Kristiansen tapte i tingretten

- Hårreisende avgjørelse

UKRITISK: - Dommeren legger seg paddeflat for systemet, sier advokat Arvid Sjødin. FOTO: ScanpixUKRITISK: - Dommeren legger seg paddeflat for systemet, sier advokat Arvid Sjødin. FOTO: Scanpix

- Jeg reagerer kraftig på slike uttalelser. Skal en sak prøves på nytt for kommisjonen må man ha nye bevis. Bevisene fra forrige runde er brukt opp. Det betyr at hvis bevisvurderingen åpenbart er helt på jorde, har man ingen mulighet til å gjenopprette skaden, sier Sjødin til ABC Nyheter.

Advokat Sigurd Klomsæt som førte Kristiansen sak for tingretten sammen med Sjødin er helt enig.

- Dette er på alle måter en hårreisende avgjørelse. Chris Hadkiss, administrerende direktør i Englands største rettsmedisinske laboratorium Forensic Science Service (FSS), sa i åpen rett at denne saken ville blitt gjenopptatt i England. Dette faktum, og de nye bevisene han la fram, har ikke tingretten vurdert. De har ikke engang kommentert det i dommen, sier Klomsæt til ABC Nyheter.

Begge de to erfarne advokatene reagerer også krast på rettens vurderinger av to sentrale bevis i saken, nemlig DNA og gjerningsmannsprofil.

HÅRREISENDE: - Europas fremste DNA-eksperter har fastslått at undersøkelsene i 2000 var feil, likevel bryr ikke retten seg om det, sier Sigurd Klomsæt. FOTO: ScanpixHÅRREISENDE: - Europas fremste DNA-eksperter har fastslått at undersøkelsene i 2000 var feil, likevel bryr ikke retten seg om det, sier Sigurd Klomsæt. FOTO: Scanpix

- Retten legger til grunn at Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk Institutt i Oslo (RMI) ikke har skiftet mening når det gjelder DNA-analysene som ble utført i 2000. De vurderer ikke de nye bevisene utført av både FSS i London og GENA i Stavanger, som tar fullstendig liv av RMIs undersøkelser i 2000. Det er helt horribelt og uforståelig å lese, sier Sjødin.

- Kan ikke ha fulgt med i timen

I tillegg trekker han fram det faktum at forsvareren til Viggo Kristiansen i 2000 aldri fikk fremlagt en gjerningsmannsprofil utarbeidet av KRIPOS, som konkluderte med at det kun var en gjerningsmann bak ugjerningene i Baneheia. KRIPOS selv hevdet i en tidlig rapport at dette skyldtes at det kun var et prøveprosjekt, og ikke en ordentlig profil.

- Vi har ført beviser for at dette er feil. Både KRIPOS-representanten i retten, og selv regjeringsadvokaten la til grunn at det var en vanlig gjerningsmannsprofil som ble laget i 2000, sier Sjødin.

- Hvordan kan da tingretts-dommeren vise til det tidligere notatet fra KRIPOS, og hevde dette kun var et prøveprosjekt?

Ukritisk hyllest

Både Sjødin og Klomsæt mener også at tingrettens ukritiske hyllest av kommisjonen er oppsiktsvekkende.

- Det har vært flere omstridte avslag i kommisjonen det siste året. Avslag hvor sakkyndige har stått mot hverandre, avgjørelser hvor man ikke har lagt nye beviser til grunn. Dette er skremmende, og det er enda mer skremmende at en tingrettsdommer ikke klarer å se dette, sier Sjødin.

Les flere nyheter

Populært