Enslig mor og fem barn sendt ut av landet:

Norges lover går foran hensynet til barna

Familien Khabizajeva utenfor huset sitt på Sortland, kort tid før de ble sendt ut av Norge. F.v: Kadisjat (3), Eset (46), Movlet (12), Mokhamad (15), Anisat (10) og Aminat (17). Foto: Støttegruppa for familien / SCANPIX.
Familien Khabizajeva utenfor huset sitt på Sortland, kort tid før de ble sendt ut av Norge. F.v: Kadisjat (3), Eset (46), Movlet (12), Mokhamad (15), Anisat (10) og Aminat (17). Foto: Støttegruppa for familien / SCANPIX.

Mor og barn helt ned i treårsalderen fikk tilbakekalt sin oppholdstillatelse. Nå lever de under svært kummerlige forhold i Russland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Familiens historie

- Esets ektemann forlot familien høsten 2006 etter å ha blitt advart om at han var etterlyst. Årsaken skal ha vært kontakt med motstandsfolk.

- Familiens hjem ble etter dette flere ganger oppsøkt av maskerte menn på nattetid. Huset ble gjennomsøkt, mor ble truet og barna ble skremt.

- Eldste datter flyttet til slektninger pga frykt for kidnapping.

- Siste gang ble mor fysisk angrepet. Mennene forlangte å få den eldste datteren utlevert.

- Familien ankommer Norge 27.08.2007

- Innvilget oppholdstillatelse 11.10.2007

- Kom til Sortland 8.1.2007 etter avtale om bosetting.

- Mor deltar i introduksjonsprogram fra 1.4.2008 og fram til flytting fra Sortland 1.11.2010.

- Barna får barnehageplass og skoleplass.

- Far ankommer Norge 23.04.2008 og søker asyl. Han får avslag på sin søknad 5.11.2009.

- 9.9.2008 gis det forhåndsvarsel om tilbaketrekking av oppholdstillatelse for Eset og barna.

- 15.8.2009 trekker UDI oppholdstillatelsen tilbake.

- 15.10.2009 leveres det klage på vedtaket med grunnlag i utlendingslovens §8 om menneskelige hensyn og tilknytting til Norge:

- Slutten av januar 2011: Familien sendes ut av Norge

Kilde: Familiens støttegruppe


For omtrent to måneder siden ble tsjetsjenske Eset Khabizajeva (46) og hennes fem barn på mellom 3 og 17 år sendt ut av Norge.

Uten et sted å sove måtte familien overnatte på togstasjonen da de kom til Moskva dagen etter at Maria Amelie ankom den russiske hovedstaden.

Familien hadde fått oppholdstillatelse på bakgrunn av at Eset var aleneforsørger med stort ansvar. Barnas far var antatt å ha forsvunnet.

Les også: Kjemper for utsendt tsjetsjensk familie

Trakk tilbake oppholdstillatelsen

I 2008 dukket barnas far opp igjen og søkte på asyl i Norge. Han fikk avslag. Måneder senere fikk Eset beskjed om at oppholdstillatelsen hennes hadde blitt trukket tilbake, på grunnlag av at faren igjen er inne i bildet.

Faren tilbød seg frivillig å forlate landet for at mor og barn skal få beholde sin oppholdstillatelse, men 15. august 2009 trakk Utlendingsnemnda likevel oppholdstillatelsen tilbake.

I dag vet ikke Eset og barna hvor faren befinner seg. Situasjonen er dermed lik som den var da de fikk oppholdstillatelse.

- Dette er veldig sjelden, sier familiens advokat, Brynjulf Risnes, til ABC Nyheter.

Les også: Ingen demonstrerte for torturoffer

- Jeg har aldri vært borti en lignende sak. Det skal mye til for at myndighetene tilbakekaller lovlig opphold. Vanligvis er det da snakk om at noen har begått straffbare handlinger eller løyet for å få opphold. Det har det ikke vært påstander om i denne saken, mener han.

Strider mot FNs barnekonvensjon

Risnes mener tilbakekallingen av oppholdstillatelsen er i strid med barnekonvensjonen.

- Barnekonvensjonen skal gå foran norske lover, og det å sende ut barna på denne måten etter et lengre opphold er i strid med barnas beste. Derfor er denne saken veldig prinsipiell, sier han.

Les også: Nytt angrep for krigstrette Tsjetsjenia

Eset og barna forsøker å holde det iskalde huset varmt ved hjelp av ved. Foto: Familiens støttegruppeEset og barna forsøker å holde det iskalde huset varmt ved hjelp av ved. Foto: Familiens støttegruppe

At norsk lov settes foran FNs barnekonvensjon er ikke noe nytt i Norge, ifølge advokaten.

- Mange mener at Norge har en tendens til å gå for langt i å la norsk innvandringspolitikk gå foran til hensynet til barna, sier Risnes.

Kan bli utsatt for tortur

Faren i familien er ettersøkt for å ha vært i kontakt med motstandbevegelsen i Tsjetsjenia, og Helsingforskomiteen har uttalt at den tjsetsjenske familien kan bli utsatt for tortur i Russland.

Norske myndigheter har ikke tvilt på opplysningene familien har gitt om trusselsituasjonen i hjemlandet deres.

Familien kan ikke dra tilbake til Tsjetsjenia - huset i hjembyen deres er brent ned.

- Foreligger ikke menneskelige hensyn

Seksjonssjef i Utledningsnemnda, Vibeke Bugge Møllhausen, sier at hensynet til barna ble tatt med i vurderingen.

- Hensynet til barnas beste er et sentralt hensyn i disse sakene, og det har derfor blitt grundig vurdert i denne saken, sier hun til ABC Nyheter.

Likevel veide det ikke tungt nok til at Eset og barna fikk bli i Norge.

- UNE har vurdert familiens tilknytning til Norge i vedtaket og etterfølgende beslutninger. Tilknytningen til Norge er et av flere hensyn som ble vurdert i denne saken, men det ble ikke avgjørende.

- Familien vet ikke hvor barnas far er i dag. Vil hans tilstedeværelse være avgjørende for om de kan få opphold igjen?

- Dette er i første omgang et spørsmål UDI som første instans må ta stilling til ved en eventuell ny søknad, sier seksjonslederen.

Uten strøm og innlagt vann

Familien bor i dag i et gammelt, kaldt hus uten innlagt vann i byen Petrozavodsk omtrent 70 mil nord for St. Petersburg.

Aminat Khabizajeva, Esets 17-år gamle datter, sier til ABC Nyheter at de ikke føler seg skyldige og at de ikke har brutt norsk lov.

- Derfor håper jeg inderlig at det høyeste rettsorganet i Norge, etter å ha gått nøye igjennom materialet i saken, tar en positiv avgjørelse og lar oss vende tilbake til Norge, som har blitt et hjemland nummer to for oss, så fort som mulig.

Hun er svært tilbakeholden om hva hun synes om deportasjonen.

- For å ikke påvirke retten gjennom massemedia, vil jeg foreløpig ikke kommentere noe angående handlingene til UDI og UNE i forhold til vår familie.

Tidligere har familiens støttegruppe fått vite at to av barna har begynt å blø neseblod hver morgen etter utsendelsen, mens et annet familiemedlem opplever smerter i nakke og hode. En person i familien skal også gå på hjertemedisiner og ha utviklet søvnproblemer.

- Er det forsvarlig å sende en enslig mor med fem barn til slike forhold?

- Hele familien, også barnas far, ble samlet sendt ut fra Norge. UNE har vurdert familiens situasjon ved retur til Russland, forteller seksjonsleder Vibeke Bugge Møllhansen.

Håper på gratis rettshjelp

Målet for familien er at tilbakekallingen av oppholdstillatelsen skal prøves for retten. For øyeblikket ventes det på tilbakemelding fra advokatforeningen, hvor familien håper på å få gratis rettshjelp.

Beboerne på Sortland i Nordland fylke er opprørt etter at den tsjetsjenske barnefamilien brått ble revet ut av det lille lokalsamfunnet.

Ifølge støttegruppa er familien svært redde og holder seg for det meste innendørs i Russland.

Yngstemann på tre savner barnehagen i Norge.

- Hun har et rollespill der hun later som at hun er i barnehagen her hjemme, forteller leder av støttegruppa, Christopher Ellingsen.

Personvernpolicy