Skattereglene:

Prioriterer bil foran buss

Skattereglene: Mer lønnsomt med bil enn buss til jobben. Foto: Lise Åserud (Scanpix)
Skattereglene: Mer lønnsomt med bil enn buss til jobben. Foto: Lise Åserud (Scanpix)

Skattereglene oppmuntrer til å bruke bil framfor å kjøre kollektivt på jobb.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tross alt snakket om å bruke økonomiske virkemidler for å fremme miljøet, gir norske skatteregler større fordeler til frynsegoder for bilister enn de som kjører kollektivt.

Hvis arbeidsgiveren din sponser månedskort til arbeidsreisen, må du betale skatt av dette frynsegodet.

Får du gratis parkeringsplass på jobben - et gode som i bystrøk er svært så kostbart - slipper du å betale skatt av den gevinsten.

Det går frem av en rapport Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), om hvordan skatte- og avgiftssystemet kan endres for å oppnå grønnere og sunnere jobbreiser.

- I strid med målene

– Dagens praktisering av regelverket gjør det enklere for arbeidsgiver å subsidiere privat bilbruk enn å subsidiere kollektivreise. Det er i strid med de målene politikerne våre har satt seg både i miljø- og helsepolitikken, skriver Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet i en pressemelding.

- Dette går det an å endre på, legger hun til.

Vil skattelegge P-plasser

En likebehandling av parkeringsplasser og kollektivreiser kan gjøres ved å gi skattefradrag for begge godene, eller ved å skattelegge begge.

Rapporten fra TØI viser at skattlegging av arbeidsplassparkering er mer effektivt enn å fjerne skatten på kollektivreiser.

Andre muligheter

I vurderingen som TØI har gjort for Klif, er det skissert flere andre muligheter for å gjøre arbeidsreiser mer miljøvennlige:

  • Fjerne skatt på fordelen av sponset kollektivtransport. Ulempen er at gående og syklende kan gå over til billigere buss, tog og bane.
  • Skattefordelene ved firmabil kan legges om, for eksempel ved å differensiere etter størrelsen på bilens utslipp for å favorisere elbiler, hybridbiler etc.
  • Fradragsordningene for arbeidsreiser over 19,5 kilometer kan favorisere bilbasert bosettingsmønster. Ordningen kan fjernes, eventuelt bare gjelde kollektivreiser. Et slikt tiltak forutsetter et godt kollektivtilbud.
  • Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser favoriserer i dag bilbruk framfor annen transport. Kilometersatsene kan endres, for eksempel ved å gi sykkel og gange en høyere sats på for eksempel fem kroner per kilometer (i dag 1,5 koner per kilometer).

Klif sender rapporten til Miljøverndepartementet som ytterligere underlag for arbeidet med den kommende klimameldingen.

Les TØI-rapporten om miljøvennlig omlegging


Les flere nyheter her

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy