Finanskriseutvalget:

Går inn for økt boligskatt

Smiler i EUs regulering-skygge: Finansminister Sigbjørn Johnsen får finanskrise-rapport av Jon M. Hippe. Foto: Sara Johannessen/SCANPIX
Smiler i EUs regulering-skygge: Finansminister Sigbjørn Johnsen får finanskrise-rapport av Jon M. Hippe. Foto: Sara Johannessen/SCANPIX

Utvalg ga finansministeren sin oppskrift på hvordan unngå kriser i framtida. Økt skatt på bolig og økte garantiavgifter fra bankene er blant forslagene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Aldri tidligere har problemene i finanssektoren spredt seg så raskt og rammet realøkonomien så hardt.

Det sa daglig leder ved forskningsstiftelsen Fafo, Jon M. Hippe, da han tirsdag formiddag overrakte Finanskriseutvalgets rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

- Norge har en helt særskilt historie. Flaks, forsiktighet og flinkhet er de tre f'ene som dempet utslagene i Norge, sa Hippe.

- Norsk finansregulering var sterkere og strengere enn i andre land, inkludert EU, sa Hippe ved overrekkelsen.

Les Finanskriseutvalgets rapport her.

- At norske myndigheter har lagt vekt på at aksjonærene selv må ta deler av risikoen, har trolig spilt inn, mener Hippe.

Mer skatt på bolig

Blant forslagene fra utvalget, ligger en kongstanke fra avgåtte sentralbanksjef Svein Gjedrem, nemlig økt boligskatt. Begrunnelsen er at uforholdsmessig lav skatt på investeringer i fast eiendom, kan innebære en risiko.

Les også: Svikt, svikt, svikt.

- Vi har ingen planer om gå i en slik retning. Men skritt i retning av mer rettferdig taksering som vi gjør i år, er riktig, sa imidlertid Sigbjørn Johnsen til det.

- Bankene slipper for billig

Videre mener utvalget at bankene må betale mer i skatt og til sikringsfond.

- Mange finansinstitusjonene har i virkeligheten en statsgaranti som reduserer deres kostnader. De nyter godt av en en forventning om at staten vil bidra for å hindre kollaps i banker, sa Hippe.

- Utvalget foreslår at bankene må betale en stabilitetsavgift som betaling for sannsynligheten for statlig inngrep, sa utvalgslederen.

Norge bør også forsterke tilsynet med det helhetlige finansmarkedet, og å styrke forbrukernes lovfestede rettigheter i møtet med dette vesenet.

- Lav skatt, høy lønn

Utvalget mener finanssektoren har for lav skatt ved at de er unntatt fra merverdiavgift.

- Samtidig har de et lønnsnivå som ligger 45 prosent over resten av økonomien, påpeker Hippe.

Utvalget mener unntaket fra merverdiavgift er uheldig, men mener moms er vanskelig å beregne.

- Vi ber derfor regjeringen om å utrede en aktivitetsskatt, sier Hippe.

Norge analyseres, ledes fra EU

Finanskriseutvalget ble oppnevnt av daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i juni 2009. Oppgaven var å analysere den norske reguleringen av finansmarkedene, se hva som skjedde ute og hvordan det påvirker Norge.

Les om utvalget hos Finansdepartementet.

I mellomtida er EU i ferd med å overta deler av reguleringen av norske finansmarkeder. ABC Nyheter meldte at EUs nye finanstilsyn, ESA, vil overstyre norske myndigheter i Norge.

Les: Sigbjørn Johnsen får grunnlovs-trøbbel.

Anbefaler Norden mot EU

Utvalget påpeker at Norge er underlagt EUs regler gjennom EØS-avtalen, og anbefaler at Norge tar initiativ til å styrke det nordiske samarbeidet.

- Økende politisk integrasjon utgjør et paradoks. Samtidig som internasjonaliering, har vi betydelig begrensning på norsk handlingsrom, ikke minst på grunn av EØS-avtalen. Desto sterkere blir behovet for å utnytte det nasjonale handlingsrommet, framholder Hippe.

Sigbjørn Johnsen sa seg enig i ønsket om nordisk samordning.

Tillit og EU-press

- Tilliten til bankvesenet er viktig. Derfor er den norske innskytergarantien så viktig, sa finansministeren også.

Som kjent sliter han nå med krav fra EU om at Norge reduserer den norske garantien for innskudd i tilfelle bank-konkurs.

EU forlanger at Norge skal redusere garantien fra 2 millioner til 800.000 kroner.

Les: EU svekker norsk bankgaranti.

En økonom hoppet av

Finanskriseutvalget hadde 15 medlemmer idet rapporten ble overlevert. I november i fjor trakk et 16. medlem seg, nemlig økonomen Erik s. Reinert. Han oppga ingen grunn for det, men er kjent for å tenke mer uortodokst enn hovedstrømningene i økonom-verdenen.

Nylig gikk Reinert blant annet ut i ABC Nyheter med kritikk av norsk næringspolitikk.

Les: Rister på hodet av Norge.

Sigbjørn Johnsen ga uttrykk for noe annet da Civita nylig arrangerte et frokostmøte.

Les: Ser lyst på utflagging.

ABC Nyheter vil oppdatere artikkelen.

Personvernpolicy