EU:

Må droppe klima-framstøt

Falt i unnarennet: EUs klimakommissær Connie Hedegaard, her i Holmenkollen, ville lande på 30-prosentsmerket. Det får hun ikke til. Foto: Thomas Vermes
Falt i unnarennet: EUs klimakommissær Connie Hedegaard, her i Holmenkollen, ville lande på 30-prosentsmerket. Det får hun ikke til. Foto: Thomas Vermes

EU planla økte ambisjoner foran klimatoppmøtet i desember. Det blir ikke noe av, får ABC Nyheter bekreftet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs lange vei til en klimaavtale

Dette har skjedd for å oppnå en global avtale om å redusere klimautslipp:

1990. Verdenssamfunnet hadde for lengst fått mistanke om at store mengder karbon fra forbrenning i industrialiseringens tidsalder medfører klimaendringer. FN har oppnevnt et vitenskapelig klimapanel, IPCC.

Den kommer med sin første hovedrapport i 1990, som legger grunnlaget for forhandlinger om en internasjonal avtale om å begrense utslipp av klimagasser.

1992. FN avholder sitt store toppmøte om miljø og utvikling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasil. Der blir FNs rammeavtale om å gjøre noe med klimaendringene, Klimakonvensjonen UNFCCC, vedtatt.

Klimakonvensjonen har ingen praktisk betydning før det blir inngått konkrete avtaler om forpliktelse til å redusere utslipp av klimagasser.

1997. På det tredje partsmøtet som er avholdt under Klimakonvensjonen kommer landene fram til en konkret avtale.

Den blir undertegnet i Kyoto i Japan og får navnet Kyotoprotokollen. Den gir 37 rike land en forpliktelse til å redusere utslippene sine samlet med 5 prosent i perioden 2008-2012, sammenliknet med 1990.

2007. På Klimakonvensjonens 13. partsmøte i Bali, Indonesia, blir det laget en arbeidsplan for å komme fram til en ny klimaavtale når Kyotoperioden utløper. Målet er å få vedtatt en slik avtale i 2009.

2009. Klimakonvensjonens 15. partsmøte (COP15) i København i desember mislykkes. Neste partsmøte finner sted i Mexico 29. november - 10. desember i år.

ABC Nyheter: Et planlagt EU-initiativ for å skape ny giv i de fastlåste klimaforhandlingene, har blitt skutt ned internt i EU.

9. mars fremmet EU-kommisjonen forslag til et EU-initiativ for å sette ny fart i klimaforhandlingene. De gikk som kjent på en kraftig smell i København sist desember.

Klimakommissær Connie Hedegaard frontet forslaget om at EU skulle utrede om det egentlig vil bli så kostbart å øke EUs forslag til klimakutt fra 20 til 30 prosent.

Les hos Kommisjonen: Vi skal få ny fart på verdens klimakutt.

Juni, desember,...?

Utredningen skulle legges fram for EUs toppmøte i juni, i håp om at medlemslandene kunne bli enige om å øke EUs tilbud.

Men Kommisjonen klarte ikke å få til det.

Dermed skulle utredningen i stedet legges fram i tide til at EU kunne gå i bresjen på FNs kommende klimatoppmøte i Mexico i desember, med å påta seg å kutte 30 prosent i stedet for 20.

Nå får ABC Nyheter bekreftet at det ikke blir noe av.

- EU øker ikke tilbudet

- Det er riktig at vi ikke kan legge fram utredningen før klimaforhandlingene i Cancùn, Mexico. EU vil ikke øke sitt ensidige tilbud.

Det sier klimakommissær Hedegaards talsperson Maria Kokkonen på spørsmål fra ABC Nyheter.

Utredningen dreide seg om virkningen av ensidig EU-tilbud om å minske kuttene ikke med 20, men 30 prosent, uavhengig av hva de andre landene gjør.

I så fall ville EU ha kommet opp på det nivået Norge har forpliktet seg til. Det skjer ikke.

30-prosentsmålet har EU riktignok satt på kartet fra før - men da på betingelse av at de viktige forhandlingspartnerne også bidrar med betydelige forpliktelser.

- Neppe i Cancún

Meldingen fra EU kommer idet mange har avskrevet muligheten for å få til en bindende ny klimaavtale i Mexico.

Les også: Tror ikke på Mexico-avtale.

- Cancún vil ikke dreie seg om måltall. Det vil dreie seg om å få balanserte avtaler om tilpasning til nye klimaforhold, skogbruk, overføring av teknologi og systemer for å overvåke og verifisere klimatiltak, sier også Kokkonen.

- Vi driver fortsatt og utreder. Det skjer i samarbeid med medlemslandene. Vi kan ikke annet enn å bevege oss i takt med dem, sier Maria Kokkonen.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Personvernpolicy