Mellom himmel og helvete

Pave Benedikt XVI tar lite selvkritikk i forhold til de utallige avsløringene som har rammet den katolske kirke de siste årene. Paven er mest opptatt av å bekjempe frigjøringsteologer og forby prevensjonsmidler, særlig kondomer. Foto: PIER PAOLO CITO/AP
Pave Benedikt XVI tar lite selvkritikk i forhold til de utallige avsløringene som har rammet den katolske kirke de siste årene. Paven er mest opptatt av å bekjempe frigjøringsteologer og forby prevensjonsmidler, særlig kondomer. Foto: PIER PAOLO CITO/AP

Den katolske kirke er inne i sin alvorligste krise i nyere tid. Avsløringene av seksuelle overgrep mot mindreårige preger land etter land og har også nådd Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overgrepssakene i den katolske kirken

* Irland: En granskingskommisjon slo i november i fjor fast at den katolske kirken i Irland har skjult misbruk av barn i Dublin erkebispedømme fra 1975 til 2004. Fire biskoper har gått av, mens ytterlige fire har tilbudt seg å gjøre det.

* USA: De siste to tiårene har en rekke avsløringer om overgrep mot barn rystet den katolske kirken. I 2003 gikk erkebispedømmet i Boston med på å betale erstatninger i over 500 sivile søksmål. I 2004 offentliggjorde kirken en rapport der det kommer fram at over 4.000 prester hadde misbrukt mer enn 10.000 barn.

* Tyskland: Siden starten av 2010 har minst 300 personer i pavens hjemland anklaget prester i den katolske kirken for seksuelt eller fysisk misbruk. Kirken har opprettet en nødtelefon for personer som er utsatt for seksuelt misbruk og vold. I løpet av de tre første dagene mottok nødtelefonen hele 13.293 oppringninger.

* Nederland: I mars i år ble det iverksatt en uavhengig gransking av over 200 anklager om seksuelle overgrep mot barn. Opprullingen startet da flere tidligere elever ved Don Rua-klosteret sto fram og fortalte at de var blitt misbrukt av prestene på 1960- og 70-tallet.

* Østerrike: 16 personer i Vorarlberg-regionen har stått fram og fortalt om overgrep. Ti barn skal også ha blitt misbrukt ved et kloster i Mehrerau. Fem prester ved et kloster i Kremsmünster er suspendert etter overgrepsanklager.

* Sveits: 60 personer har fortalt om seksuelle overgrep til en kommisjon som ble opprettet i 2002. Misbruket skal ha skjedd de siste 15 årene.

* Italia: Advokaten Sergio Cavaliere sier han har dokumentert 130 tilfeller av pedofili i Italia de siste ti årene. Cavaliere representerer familien til et barn som ble misbrukt av en prest i Sør-Italia og mener de 130 sakene bare representerer toppen av et isfjell.

* Danmark: Den katolske kirken i Danmark har i alt mottatt 17 overgrepssaker.

* Norge: Onsdag 7. april kom nyheten om at en tidligere katolsk prest har innrømmet seksuelle overgrep mot en mindreårig altergutt for mange år siden. (©NTB)

Stadig flere forlater kirken og Vatikanets anseelse synker mer og mer. I Tyskland er det i dag bare 17 prosent som har tillit til den katolske kirke; tilliten er blitt halvert på kort tid. I det ene europeiske land etter det andre gjør katolikker opprør mot egenmektige kardinaler og biskoper. Ja, prestene kritiserer Vatikanet på en måte vi knapt har sett maken til siden reformasjonen.

Hvordan kunne det gå slik med en kirke som ved siden av pinsevennene har vokst mest i den tredje verden? Hvordan kunne en kirke med så dype røtter i det gamle Europa synke så dypt?

I USA har over 1000 prester fått sparken etter mye om og men; det hevdes at flere tusen geistlige er avslørt for overgrep. Kirken har måttet betale nesten 15 milliarder dollar i erstatning til ofrene. Mange bispedømmer har gått konkurs og må selge ut gamle, tradisjonsrike eiendommer for å betale erstatninger. The New York Times og andre seriøse amerikanske aviser har avslørt et kriminelt overgrepsmønster og en systematisk fortielse fra kirkens side.

Kardinal Angelo Sodano får velsignelse av paven etter å ha omtalt ham som «en modig leder som ikke bryr seg om smålig sladder. Foto: APKardinal Angelo Sodano får velsignelse av paven etter å ha omtalt ham som «en modig leder som ikke bryr seg om smålig sladder. Foto: AP

Hemmelige dokumenter som Zeit ONLINE og The New York Times nå har fått tilgang til, viser at den nærmeste medarbeider til daværende kuriekardinal Ratzinger, statssekretær Tarcisio Bertone, forsøkte å skjule pater Lawrence Murphys misbruk av 200 døve barn og overgrep selv i skriftestolen. Det var ingen grenser for djevelskapen i munkekappe. Og dette ble altså dysset ned av kurien. Kurie kommer av det latinske curia som betyr «hoff», og det er betegnelsen på den katolske kirkes sentralforvaltning. Den har sine kontorer både i Vatikan-staten og i Roma.

Men kardinal Ratzinger sørget i hvert fall for at det ble innført et føre var-prinsipp; mistenkte prester ble permittert inntil undersøkelsene var avsluttet. Som pave suspenderte han den mektige leder for Legionarri di Christi, Maciel Degollado. Men mistanken øker om at Vatikanet reagerte for sent og for svakt og at det fortsatt er mye som skjules. Vi har sannsynligvis bare sett toppen av isfjellet.

Trier-biskop Stephan Ackermann leder et eget tysk krisesenter etter avsløringer om seksuelle overgrep mot barn. Foto: AFPTrier-biskop Stephan Ackermann leder et eget tysk krisesenter etter avsløringer om seksuelle overgrep mot barn. Foto: AFP

En annen seriøs amerikansk avis, The Washington Post, trekker sammenligninger med Watergate-skandalen som tvang president Richard Nixon til å gå av. Parallellen til den katolske kirke ligger i hvordan det som begynte med noen få overgripere, nå er blitt en flodbølge som truer toppen av hierarkiet. Men ingen andre enn «Den hellige Fader» selv kan få en pave til å trekke seg. Opp gjennom historien har det vært eksempler på at kurien manipulerte en pave som var alderssvekket og endog alvorlig syk.

Men avsløringene går nå som en åndelig og juridisk tsunami gjennom land etter land. Ingen ting kan lenger stanse den. I Irland er en kirke som hadde bukten og begge ender i samfunnet, helt på knærne. Paven har omtalt forholdene i Irland som kriminelle, og en kardinal og flere biskoper har måttet trekke seg. Men det var først etter at de irske påtalemyndigheter hadde avslørt forbrytelsene. Tidligere påvirket kirken politiet til ikke å gripe inn. En kirke som stiller seg kritisk til frimurerne, bedrev selv frimureri.

På kontinentet har det spredt seg fra land til land. Det er opprør mot svineriet i Belgia, Nederland, Sveits, Spania og Italia. Menighetene og offentligheten i disse land finner seg ikke lenger i fortielser og løgner. Vatikanets hemmelighetskultur er forhåpentlig i ferd med å gå ut på dato.

I Østerrike fikk en kardinal avskjed i unåde, men det var først etter at man lenge hadde dysset ned ugjerningene. Da Joseph Ratzinger ledet Vatikanets Troskongregasjon som tar seg av slike overgrep, grep han inn i Østerrike, men tok ikke den fulle konsekvens av hva han fikk vite.

Nå går ikke dette lenger. Stadig flere melder seg ut av kirken, som også i Østerrike forbereder seg på å selge store eiendommer for å klare erstatningskrav og kompensere for minkende bidrag. Kardinal Schönborn demonstrerer en helt annen holdning enn Vatikanet når han sier at kirken må ta denne smertelige prosess «uten å jamre over den urett som ligger i å bli kollektivt fordømt».

Pater Lawrence Murphy misbrukte 200 døve barn og gjorde overgrep selv i skriftestolen. Foto: AFPPater Lawrence Murphy misbrukte 200 døve barn og gjorde overgrep selv i skriftestolen. Foto: AFP

Den konservative kardinal Ratzinger var mest opptatt av å bekjempe frigjøringsteologer og forby prevensjonsmidler, særlig kondomer. Og han brukte mye energi på å bringe de liberale teologene Hans Küng og Eugen Drewermann til taushet. Dessuten var det visst lettere å gripe inn overfor prester som hadde et forhold til en kvinne enn overfor dem som forgrep seg på mindreårige. For en himmelropende dobbeltmoral!

Aller alvorligst er krisen i Tyskland, men der har det lenge vært en sekularisering som har gjort at man ikke lenger kan kalle det et kristent land. De siste tjue år har 2,5 millioner forlatt den katolske kirke og 3,5 millioner den evangelisk-lutherske. Denne flukt fra kirken bare øker etter avsløringene av de katolske overgrepene, og nå venter man tilsvarende saker i den evangelisk-lutherske kirke.

Lutheranerne drev halvparten av de barnehjem som de første tiårene etter krigen tok seg av foreldreløse og fordrevne barn. Man vet at her var det mange seksuelle overgrep mot mindreårige. Personer i høye posisjoner visste om overgrepene uten å gjøre noe. Det er bare et spørsmål om tid før avsløringene og erstatningssakene kommer som perler i en bønnekrans.

Pavens personelige rådgiver, Raniero Cantalamessa sammelignet kritikken mot kirken med jødehat. Vatikanet var snart ute med en beklagelse, men skaden var allerede gjort. Foto: EPAPavens personelige rådgiver, Raniero Cantalamessa sammelignet kritikken mot kirken med jødehat. Vatikanet var snart ute med en beklagelse, men skaden var allerede gjort. Foto: EPA

I forhold til disse meget alvorlige saker blir det bare pikant kjendiseri at en evangelisk-luthersk biskop ble tatt i fyllekjøring. Den fraskilte firebarnsmor ble plassert på en moralsk pidestall fordi hun vedgikk sin skyld. Men hun ville ikke ut med hvem som var hennes medpassasjer på den fatale turen. Nå har et seriøst nettsted, fulgt opp av Frankfurter Allgemeine Zeitung, avslørt at det var tidligere forbundskansler Gerhard Schröder som selv er gift for n-te gang.

Foreløpig er det den katolske kirke i Tyskland som har det verst. Det er avslørt seksuelle overgrep mot barn, fortrinnsvis gutter, i 20 av 27 bispedømmer, og det går ikke en uke uten at det kommer nye avsløringer. Dette tar den tyske katolske kirke meget alvorlig og har opprettet et eget krisesenter under ledelse av Trier-biskopen Stephan Ackermann.

I en rekke intervjuer, nå sist i Die Zeit, tar Ackermann et skarpt oppgjør med overgrepene som han betegner som kriminelle. Selv om han holder fast på det absolutte hemmelighold rundt skriftestolen, slår han fast at kirken ikke kan bedrive sin egen lukkede justis, men må varsle de verdslige myndigheter samtidig som Vatikanet informeres. Det blir sjelden gjort, ikke engang i Norge.

Kardinal Ackermann omtaler overgrepene som særdeles alvorlige forbrytelser (Kapitalverbrechen). Dette er ofre med dype traumer som gjør at de ikke alltid våger å stå frem med hva de har vært igjennom. Ackermann sier: «Det perfide er at gjerningsmennene har forstått å skape en hemmelig medskyldighet hos barna, slik at ofrene skal føle seg medskyldige.»

Så nådde syndefloden Norge onsdag denne uka. Da ble det avslørt at biskop Georg Müller i Trondheim måtte gå av etter å ha misbrukt en altergutt. Foto: ScanpixSå nådde syndefloden Norge onsdag denne uka. Da ble det avslørt at biskop Georg Müller i Trondheim måtte gå av etter å ha misbrukt en altergutt. Foto: Scanpix

Det er jo det samme vi har sett i norske saker der prester, misjonsforstandere og barnehjemsledere har forgrepet seg. Den norske kristelighet har absolutt ikke vært åpen nok i disse saker og har sluppet alt for billig fra det.

Kardinal Ackermann går til motangrep mot de konservative som nå slutter rekkene om Paven og Vatikanet og påstår at det bare er ondskapsfull baksnakking. Det var jo nettopp det kardinal Angelo Sodano gjorde da han under påskemessen i Roma sa til Paven at han var «en modig leder som ikke bryr seg om smålig sladder».

Vatikanets avis L`Osservatore Romano - et katolsk Pravda som bortforklarer feil kirken begår - mente Paven var utsatt for «usle og sjofle ærekrenkelser». Meg minner altså dette om hvordan kommunistregimene i Sovjetunionen og Øst-Europa håndterte kritikk.

Noen prester sier at det er den seksuelle revolusjon siden 1970-årene som er den egentlige årsak til overgrepene. Nei, slår kardinal Ackerman fast, de ansvarlige er og blir gjerningsmennene. Pederaster utnytter ethvert moralsk klima til å nå sine mål.

Paven sa ikke et ord om overgrepene i sin tale under påskemessen. Formelt sett hørte dette ikke med i denne spesielle preken, men det hadde sikkert vært klokt om han likevel hadde nevnt det, siden det er dette alle tenker på.

Kanskje føler pave Benedikt XVI at tampen brenner. Er det derfor han tier og hans forsvarere blir stadig mer hissige? Tyske medier har avslørt at da Joseph Ratzinger var erkebiskop i München på 1980-tallet, fikk han en slik sak i fanget. Det var pater Peter H. i Bad Tölzer som var blitt avslørt. Ratzinger besluttet at saken skulle dysses ned. Den ble ikke anmeldt til tross for at det var en alvorlig forbrytelse. I stedet fikk presten terapi og pleie, og han fikk nye prestestillinger. Der fortsatte han med overgrepene inn til han i mars i år endelig ble avsatt.

Tyske kardinaler og biskoper har reagert sterkt på denne og andre saker som de synes Ratzinger skjøttet meget dårlig. Erkebiskop Zollitsch i Freiburg sier at «det ble skapt sår som aldri kan heles» og at «det ikke ble tatt hensyn til ofrene». Lederen for den tyske bispekonferanse, kardinal Lehmann, er like skarp: «De har svekket og forrådet Jesu Kristi evangelium, som setter barna i sentrum.»

Biskop Walter Mixa i Bayern sluttet seg til kritikken, men er selv kommet i søkelyset, ikke på grunn av seksuelle overgrep, men fordi han praktiserte harde avstraffelsesmetoder på et barnehjem han hadde ansvar for som sokneprest i Schrobenhausen i Bayern. Søstrene tilkalte Mixa når de ikke klarte å holde styr på barna. Han ga dem ris på blanke messingen, selv om det var jenter i puberteten, og han banket og dengte ungene slik at de fikk blåmerker. Nå kan 68-åringen ikke huske noe som helst. Og det kan heller ikke Pavens bror som er beskyldt for voldelig avstraffelse, men ikke for seksuelle overgrep.

Den slags avstrafningsmetoder var jo heller ikke ukjent i det protestantiske Norge for en mannsalder siden og er det fortsatt i visse kretser. Jeg husker godt fra min egen barndom at jeg fikk ris på do med hodet nede i toalettskålen. Min gudfryktige far mente han bare utførte Herrens ordre og overhørte min fortvilte rop til Jesus om å stanse mishandlingen.

Men mine foreldre var meget på vakt over for personer som de mistenkte for å forgripe seg på barn. Det var noen slike i våre miljøer, og det var typisk at de søkte nettopp til foreninger for barn og unge. Jeg husker en eldstebroder som da han ble gammel og åreforkalket, havnet på pleiehjem. Da strømmet alle paddene og rottene ut av ham, slik det skjedde da Hellig Olavs menn knuste avgudene. Han avdekket en så skitten fantasi at pleiesøstrene aldri hadde hørt maken.

Det mest alvorlige for den katolske kirke er altså ikke biskop Mixas og broder Ratzingers avstrafningsmetoder, men seksuelle overgrep mot forsvarsløse barn. At Vatikanet ikke reagerer sterkere, er en gåte. Skyldes det at Vatikanstaten, som britiske jurister mener ikke er noen stat og derfor ikke kan gi Paven straffefrihet, over hodet ikke har noen kontakt med den verden den skal tjene?

Hvordan kunne Pavens «hoffpredikant» , Raniero Cantalamessa, få seg til å sammenligne kritikken mot Kirken med jødehat? Vatikanet distanserte seg riktignok raskt fra denne idiotiske uttalelse og presten selv ba om tilgivelse for hva han hadde sagt. Men skaden var gjort.

Dette og mye annet tyder på at det er et lukket og livsfjernt miljø i deler av Vatikanet. Det viste seg jo også da den britiske biskop Williamson, som tilhører prestebroderskapet Pius X, sa at han ikke trodde det hadde vært gasskamre. Holocaust var bare et påfunn. Etter mye nøling forlangte Vatikanet at biskopen skulle trekke tilbake sine uttalelser, men senere ble Pius-brødrene tatt til nåde igjen. I dette tilfelle visste ikke Paven om galskapen.

Og han kan heller ikke bebreides for at Vatikanet lenge hemmeligholdt arkivene om den omstridte Pius XII. Men når det gjelder overgrep mot barn vet han mer enn nok. Det er dette det nå dreier seg om.

Og nå er altså syndefloden nådd Norge . Biskop Georg Müller i Trondheim måtte i fjor gå av etter å ha tilstått overgrep mot en mindreårig altergutt for mange år siden. Saken er juridisk foreldet, men man kan spørre om det bare var denne ene saken. Biskop Bent Eidsvåg sier nå at han også kjente til slike saker i Oslo. Det er all grunn til å stille spørsmål hvorfor dette er blitt hemmeligholdt til nå. Hvorfor ble ikke overgrepene anmeldt til politiet? De var jo ikke bare et brudd med kirkens egne morallover, men direkte kriminelt. Da nytter det ikke å legge ansvaret på ofre som ikke ønsket offentlighet om overgrepene.

Det har lenge vært snakket om slike ting i Trondheim. Müller var en omstridt biskop som splittet menigheten. Vatikanet ville lenge ikke høre på bekymringsrapportene fra det nordenfjeldske før dets representant i Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherring, personlig avhørte Müller og fikk en tilståelse. Men fortsatt skulle alt holdes hemmelig.

Å gjenopprette det offeret har mistet, er umulig, sier biskop Bernt Eidsvig, som har vært forholdsvis klar i overgrepsskandalene. Men hverken han eller hans forgjenger i bispestolen meldte fra til norske myndigheter om at det hadde foregått noe kriminelt. Dette hadde de plikt til, om ikke etter kirkens lover, så i hvert fall etter norsk lov. Katolikker er ikke hevet over loven.

Dessuten kan den juridiske foreldelsesfrist være lengre enn biskopen tror dersom det dreier seg om barn, så den katolske kirke i Norge skal ikke være sikker på at skandalen i Trondheim og andre saker som er blitt holdt skjult, ikke ender i politiet. Det er der de hører hjemme.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:05 96 nye coronadødsfall i Sverige13:44 Slik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie13:38 260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden – alle innsatte er nå på enerom13:30 To dømt for voldtekt av ung gutt13:26 Slik håndterer du corona-angsten13:12 Analyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner13:03 Lurt av falsk profil – meldte at Boris Johnson var død11:44 Solskjær om overgangsvinduet: – Kan komme en situasjon som vi kan utnytte11:16 Skytetreneren om Stina Nilsson: Ingen andre i verden gjør dette11:06 Nedbør over hele landet i påsken10:44 Trump langer ut mot Sverige – Tegnell svarer09:38 Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter09:19 Johnsons tilstand stabil etter enda en natt på intensiven08:56 Haaland lovpriser Solskjær for gjennombruddet i Molde: – Jeg gir mye «kred» til ham for det08:55 Mann siktet for drap på kona i Trondheim08:10 Rakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet08:02 Riise og datteren til sykehus etter bilulykke07:44 Go-Ahead dropper togavganger07:30 Trump truer med å holde tilbake penger til WHO07:27 Countrylegenden John Prine er død07:05 Statsoverhoder coronasyke: – Kan bli en demokratisk utfordring06:00 Ingen valgfrihet for foreldrene når skolene åpner igjen05:59 Dette skjer i dag05:50 Dette skjedde i natt05:30 Koronakrisen: Slik rammes ulike bransjer i Norge05:30 Koronakrisen samler italienerne politisk05:17 6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14705:00 FHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»04:07 Tallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36 USAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38 Lærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00 Wuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39 Støre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14 Utvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04 Sykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53 Helsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28 Mann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10 Nordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09 Dansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35 Lørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30 Flere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28 Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12 Ekspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57 Dødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38 Sissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25 Kontroll på brann i Ålesund sentrum19:23 Norske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16 Kinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09 Oslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02 Solskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57 Nytt coronadødsfall i Stavanger18:44 Mann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24 Flere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14 Mann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11 Trumps pressetalskvinne slutter16:56 Har vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22 Politiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07 Hytteforbudet oppheves15:12 Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni15:10 Johannes Høsflot Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget – må vente på svaret fra skiforbundet14:49 Vi er alle forvist – men ett sted kan vi møtes14:10 Mot delvis åpning av skoler og barnehager senere i april13:47 Fagdirektør i FHI mener coronagrepet må løsnes13:17 Person funnet død i fjæra i Trondheim13:14 Israel slår tilbake mot corona-påstander12:09 New Zealands helseminister sier han er en idiot12:01 Schmeichel bønnfaller Manchester United om å holde fast ved Solskjær11:58 Oslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka11:19 Erna Solberg informerer om videre coronatiltak tirsdag ettermiddag10:15 Medlem av Kennedy-familien funnet omkommet08:42 Enige om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud08:29 Riise til TV 2: – Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller07:57 Overvekt av svarte blant de coronadøde i USA07:39 Flytting av Paralympics endrer ikke på Skarsteins planer: – Tokyo er fortsatt det store målet07:05 Her ble norske motstandsmenn satt i britisk bur06:58 Far dømt til å betale datter 3,4 millioner etter overgrep06:25 Her er Hareides kriseprosjekter på vei og bane06:15 50 år siden det tok offisielt slutt for Beatles – nå trøster «Let It Be» på nytt i coronatiden06:00 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Gigantisk massegrav funnet i Rwanda04:53 Virusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45 5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57 Trump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23 Kardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08 Siktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:08 30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38 Mann drept av hai i Australia01:11 Nominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40 Johnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28 Trump ber for sin venn Boris Johnson23:57 Stoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50 Valguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36 Trump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47 Park kan bli omgjort til gravplass i New York21:27 Elton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19 Boris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10 Hvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46 Roskilde-festivalen avlyses20:26 Stor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag
Siste nytt
14:05Verden96 nye coronadødsfall i Sverige13:44NorgeSlik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie13:38Norge260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden – alle innsatte er nå på enerom13:30NorgeTo dømt for voldtekt av ung gutt13:26HelseSlik håndterer du corona-angsten13:12NorgeAnalyse: Norske barn har tapt kunnskap verdt rundt to milliarder kroner13:03VerdenLurt av falsk profil – meldte at Boris Johnson var død11:44SportSolskjær om overgangsvinduet: – Kan komme en situasjon som vi kan utnytte11:16SportSkytetreneren om Stina Nilsson: Ingen andre i verden gjør dette11:06NorgeNedbør over hele landet i påsken10:44VerdenTrump langer ut mot Sverige – Tegnell svarer09:38Helse og livsstilForsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter09:19VerdenJohnsons tilstand stabil etter enda en natt på intensiven08:56SportHaaland lovpriser Solskjær for gjennombruddet i Molde: – Jeg gir mye «kred» til ham for det08:55NorgeMann siktet for drap på kona i Trondheim08:10VerdenRakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet08:02SportRiise og datteren til sykehus etter bilulykke07:44NorgeGo-Ahead dropper togavganger07:30VerdenTrump truer med å holde tilbake penger til WHO07:27KulturCountrylegenden John Prine er død07:05VerdenStatsoverhoder coronasyke: – Kan bli en demokratisk utfordring06:00NorgeIngen valgfrihet for foreldrene når skolene åpner igjen05:59NorgeDette skjer i dag05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKoronakrisen: Slik rammes ulike bransjer i Norge05:30VerdenKoronakrisen samler italienerne politisk05:17Norge6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14705:00NorgeFHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»04:07VerdenTallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36VerdenUSAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38NorgeLærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00VerdenWuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39NorgeStøre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14NorgeUtvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04NorgeSykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53NorgeHelsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28NorgeMann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10NorgeNordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09VerdenDansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35NorgeLørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30NorgeFlere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28NorgeKommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12PengerEkspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57VerdenDødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38KulturSissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25NorgeKontroll på brann i Ålesund sentrum19:23ReiseNorske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16VerdenKinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09NorgeOslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02SportSolskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57NorgeNytt coronadødsfall i Stavanger18:44NorgeMann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24VerdenFlere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14NorgeMann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11VerdenTrumps pressetalskvinne slutter16:56KulturHar vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22NorgePolitiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07NorgeHytteforbudet oppheves15:12NorgeKultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni15:10SportJohannes Høsflot Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget – må vente på svaret fra skiforbundet14:49Helse og livsstilVi er alle forvist – men ett sted kan vi møtes14:10NorgeMot delvis åpning av skoler og barnehager senere i april13:47NorgeFagdirektør i FHI mener coronagrepet må løsnes13:17NorgePerson funnet død i fjæra i Trondheim13:14VerdenIsrael slår tilbake mot corona-påstander12:09VerdenNew Zealands helseminister sier han er en idiot12:01SportSchmeichel bønnfaller Manchester United om å holde fast ved Solskjær11:58NorgeOslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka11:19NorgeErna Solberg informerer om videre coronatiltak tirsdag ettermiddag10:15VerdenMedlem av Kennedy-familien funnet omkommet08:42PengerEnige om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud08:29SportRiise til TV 2: – Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller07:57VerdenOvervekt av svarte blant de coronadøde i USA07:39SportFlytting av Paralympics endrer ikke på Skarsteins planer: – Tokyo er fortsatt det store målet07:05VerdenHer ble norske motstandsmenn satt i britisk bur06:58NorgeFar dømt til å betale datter 3,4 millioner etter overgrep06:25NorgeHer er Hareides kriseprosjekter på vei og bane06:15Kultur50 år siden det tok offisielt slutt for Beatles – nå trøster «Let It Be» på nytt i coronatiden06:00NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenGigantisk massegrav funnet i Rwanda04:53NorgeVirusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45Norge5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57VerdenTrump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23VerdenKardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08NorgeSiktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:08Norge30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38VerdenMann drept av hai i Australia01:11VerdenNominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40VerdenJohnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28VerdenTrump ber for sin venn Boris Johnson23:57VerdenStoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50NorgeValguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36VerdenTrump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47VerdenPark kan bli omgjort til gravplass i New York21:27KulturElton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19VerdenBoris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10NorgeHvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46KulturRoskilde-festivalen avlyses20:26NorgeStor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus