Moss nektes lisens

Moss Fotballklubb får ikke profflisens for 2010. Blir avgjørelsen stående, må Moss spille i 2. divisjon. Da får HamKam spille i 1. divisjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB): Klubblisensnemnda i Norges Fotballforbund melder at 17 av de 18 klubbene som hadde fått pålegg om å dokumentere positiv egenkapital innen årsskiftet nå tilfredsstiller kravene.

Moss er eneste lisenspliktige klubb som ikke får godkjent sin dokumentasjon. Klubbens innmeldte egenkapital vurderes av nemnda som negativ ved utgangen av 2009. Moss har 14 dagers ankefrist, og endelig beslutning fattes først etter behandling av en eventuell anke.

Klubben kommer til å anke NFFs beslutning og håper på en god dialog i prosessen.

Dersom avgjørelsen blir stående, mister Moss retten til å spille i 1. divisjon og rykker ned et nivå. Ifølge reglementet skal da det best plasserte laget som rykket ned fra 1. divisjon får tilbud om å overta plassen. I dette tilfelle er det HamKam.

Også Lyn Oslo og Sandnes Ulf var ille ute med tanke på å innfri lisenskravene, men begge klubber innvilges lisens og får spille i 1. divisjon.

Kommersielle rettigheter

Moss har vurdert verdien fra kommersielle rettigheter til 3,9 millioner kroner. NFF på sin side har har vurdert dette til 5,76 millioner kroner. Det er dette gapet som gir en negativt egenskapital, mener Moss og forklarer det slik:

– Etter at NFF hadde gått igjennom vårt emisjonsprosjekt i fjor høst ble vi gjort oppmerksom på at vi ikke kunne skrive opp spillerettigheter i den konsoliderte balansen. Det er følgelig tatt hensyn til, og er i den konsoliderte egenkapitalen eliminert med 3,9 millioner kroner. Vi fikk ingen kommentarer på verdsettelsen av kommersielle rettigheter presentert i det samme emisjonsprosjektet, heter det i en pressemelding fra styret i Moss.

– Vi hadde derfor ingen grunn til å tro at det innleverte regnskapet var i strid med NFFs regler. Vi føler derimot at vi har gjort det som er mulig for å tilfredsstille NFFs krav da regnskapet er basert på vår erfaring med NFFs regler fra tidligere års godkjente regnskap, norsk aksjelov og god revisjonsskikk.

– Moss har tatt mange grep i 2009 for å få orden på økonomien, og kan møte 2010 som en fotballklubb tilnærmet fri for gjeld. Det takket være alle våre store og små støttespillere. Vi beklager derfor på det sterkeste til alle våre venner at denne situasjonen har oppstått, heter det videre.

Lyn berget

Nemnda godkjenner at egenkapitalen til Lyn Oslo er positiv per 31. desember. Nemnda mener det er uheldig for norsk fotballs omdømme at klubbens samarbeidende selskaper er gått konkurs, men viser til at Lyn Oslo har opptrådt ryddig i ettertid.

– I lys av den situasjonen FC Lyn Oslo havnet i, mener vi at klubben har gjort et godt arbeid med å rydde opp. Det vesentlige har vært at klubben er blitt enig med bostyret i Lyn AS om sluttoppgjør og fått skriftlig bekreftet at bostyret ikke vil rette flere krav mot FC Lyn Oslo, sier klubblisensnemndas leder Jan Løkling til fotball.no.

– Videre har klubben etablert positiv egenkapital slik at de på måletidspunktet er innenfor regelverket.

Sandnes Ulf var underlagt spesielle økonomiske vilkår. Nemnda har godkjent den innrapporterte egenkapitalen.

– Trist

Fotballpresident Sondre Kåfjord beklager at ikke alle klubbene kom i mål i lisensbehandlingen.

– Det er alltid trist når klubber som er sportslig kvalifisert for en divisjon ikke greier lisenskravene. Men klubblisensen er et kvalitetssikringsverktøy som er vedtatt og etablert for at klubbene skal kunne konkurrere på så like vilkår som mulig, og for å sikre bærekraftig økonomi i klubbene, sier han til fotball.no.

Han roser klubbene for en god jobb med å skaffe til veie de midlene som nå er synliggjorte.

Løkling poengterer at etablering av positiv egenkapital ikke betyr at klubbene er friskmeldt.

– Det er nå den virkelige jobben begynner. 17 klubber ble i høstens lisensbehandling pålagt å etablere handlingsplaner. Det er nå viktig at klubbene setter økonomistyring i fokus og ikke bruker mer enn de har til rådighet. Bekymringen rundt norsk toppfotballøkonomi er fortsatt i høyeste grad til stede, sier han. (©NTB)

Personvernpolicy