Gikk Forsvaret over grensen?

«Spion-elg» utløste væpnet sjekk av sivile

Forsvaret kan ha gått over streken da de startet bevæpnet kontroll av sivile ved en veisperring i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter
Forsvaret kan ha gått over streken da de startet bevæpnet kontroll av sivile ved en veisperring i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter

<pElgen som krysset den norsk-russiske grensen like før jul, avdekket sviktende rutiner. At Forsvaret sjekket sivile ved en bevæpnet kontrollpost, kan være et regelbrudd.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Forsvaret kan ha brutt regelverket da de lot vernepliktige stanse sivile ved bevæpnet kontrollpost på offentlig vei, like før jul. Nå skjerpes prosedyrene.

Det var etter at det ble oppdaget fotspor som krysset grensen (viste seg å være elgtråkk), at sivile ble stoppet av soldater på veien som går parallellt med den norske grensa til Russland.

Etter nesten to timers militær kontroll kom en politimann på plass. Han brukte bare 13 minutter på avdekke fakta og oppløse den militære sjekkposten.

Men det viser seg også at loggene hos Politiet og Forsvaret ikke kan gi svar på et vesentlig juridisk punkt: Var politimesteren orientert før sjekkposten ble etablert av de militære?

- Ut fra våre logger kan vi ikke se om posten var etablert før eller etter at det var kontakt. Den kan ha blitt etablert før politiet ble kontaktet, sier Håkon Skulstad som er politimester i Østfinnmark.

Spor i snøenved russegrensa førte til militær og bevæpnet kontroll av sivile bilister. Nå endres rutinene. ill.foto: FMSSpor i snøenved russegrensa førte til militær og bevæpnet kontroll av sivile bilister. Nå endres rutinene. ill.foto: FMS

Skulstad opplyser om tidspunkter for kontakt med de militære, men vil ikke la ABC Nyheter få se en utskrift av selve loggen for det aktuelle tidspunktet.

- Det har ikke vært mulig å bringe klarhet på det punktet ut fra våre logger, bekrefter også den militære sjefen ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), oberstløytnant Jørn Erik Berntsen.

Politimesteren understreker at han mener det fra et politifaglig synspunkt var «et adekvat tiltak» å opprette veiposten for å informere og observere, men han sier samtidig at «det skal være en terskel for å iverksette et slikt tiltak, og den er enda høyere for bruk av militært mannskap».

Politimesteren understreker at han mener det fra et politifaglig

synspunkt var «et adekvat tiltak» å opprette veisperringen -post for å

informere og observere, men han sier samtidig at «det skal være en terskel for å iverksette et slikt tiltak, og den er enda høyere for bruk av militært mannskap».Politimesteren understreker at han mener det fra et politifaglig synspunkt var «et adekvat tiltak» å opprette veisperringen -post for å informere og observere, men han sier samtidig at «det skal være en terskel for å iverksette et slikt tiltak, og den er enda høyere for bruk av militært mannskap».

- Politiets ansvar

Det eksisterer allerede en skriftlig samarbeidsavtale mellom politi og grensevakt. Og i tillegg finnes det flere lover som i detalj regulerer hvordan samarbeidet mellom de ulike maktapparatene skal foregå langs det som også er Schengens yttergrense.

Hos de som har det overordnede ansvaret, er det ingen tvil om at det er politiet som har hovedansvaret for kontrollen med grensa og at Forsvaret har begrenset myndighet til å gripe inn.

- I Norge er det politiet som har ansvaret for grensekontrollen, sier seniorrådgiver Ellen Ahnfelt i Politidirektoratet (POD) som også sier at det er politiet som skal ta initiativet til en eventuell kontrollpost som vurderes som en alvorlig inngripen.

I denne saken er det klart er at en gruppe vernepliktige soldater med skarp ammunisjon stanset en rekke sivile bilister i nærmere to timers tid ved en rasteplass på den relativt lite trafikkerte riksvei 885 mellom Kirkenes og Svanvik før en politimann kom på plass:

- Det var en høflig soldat med våpenet på ryggen som stanset oss ved Storfjellet, sier Nils Edvard Olsen som hadde vært en tur på hytta for å rydde snø.

- Det skapte intet ubehag hos meg, men det er jo uvanlig å oppleve slikt en søndags formiddag, sier han.

Vanskelig situasjon

De vernepliktige soldatene som gis begrenset politifullmakt har kun et 40 timers grunnkurs og eventuelle repetisjoner som grunnlag. Når de utfører denne siden av sitt oppdrag skal våpenet være på ryggen, og de har ikke lov til å bruke dette.

Garnisonsjefen mener soldatene har et godt grunnlag, og mener 18-19-åringene vil klare å takle en eventuelt vanskelig situasjon som kan oppstå ved at noen for eksempel nekter å stanse ved den militære kontrollposten.

- Da får de vel bare kjøre videre, sier oberstløytnant Berntsen.

- I en vanskelig håndhevingssituasjon er det klare retningslinjer for at politiet skal varsles og rykke ut for å overta håndteringen. Å eksponere militære mannskaper mot sivil ferdsel på offentlig vei skal vi være tilbakeholden med. Hele settingen er en utfordring, mener politimester Håkon Skulstad.

- Vi skal være tilbakeholden med å bruke militære på offentlig vei.

- I en akuttfase kan de iverksette de politimessige tiltak som er nødvendig, men politiet skal umiddelbart kontaktes. Det er prosedyrene for etablering av militær veipost ved offentlig vei, skal vi nå se nærmere på.

- Dette skal med andre ord ikke bli en vanlig situasjon i Pasvik. Grensen til Russland er en stille grense, sier Skulstad som ikke har opplevd en slik situasjon i løpet av de snart fire årene han har vært i området.

Personvernpolicy