FOST-sjefen slår tilbake:

Visste ikke hvem de overvåket

- Som sjef FOST var jeg ikke kjent med at brukere utenfor Forsvaret benyttet seg av Forsvarets internettportal, sier kommandør Geir Gade. Avtalene skal ha vært inngått mellom FLOs IKT-avdeling og ulike departement samt Slottet. Illustrasjonsfoto: FMS
- Som sjef FOST var jeg ikke kjent med at brukere utenfor Forsvaret benyttet seg av Forsvarets internettportal, sier kommandør Geir Gade. Avtalene skal ha vært inngått mellom FLOs IKT-avdeling og ulike departement samt Slottet. Illustrasjonsfoto: FMS

<pFOST var ikke orientert om at de overvåket Slottet og departementene. Sjefen, kommandør Geir Gade tegner nå et rystende bilde av samarbeidet mellom de ulike delene av Forsvaret. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO (ABC Nyheter): I forrige uke avsluttet Kripos etterforskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST). Tjenesten var anmeldt av Forsvarsdepartementet (FD) som ville ha klarlagt påstander om ulovlig overvåkning av departementer og Slottet.

Nå er saken oversendt Statsadvokatembedet og en avgjørelse om eventuell tiltale er ventet i slutten av uka.

Etter at saken eksploderte i media i sommer har FOST vært pålagt munnkurv, men på et møte i Oslo militære samfunn mandag kveld snakker tjenestens sjef, kommandør Geir Gade, om den pinlige affæren.

I sitt foredrag tegner han et til dels rystende bilde av samarbeidet mellom de ulike delene av Forsvaret.

På den ene siden påtales åpent uenigheter mellom FOST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som fører tilsyn med den militære sikkerhetstjenesten.

På den andre siden forteller Gade om manglende kommunikasjon mellom FOST som blant annet skal avdekke uregelmessigheter i tilknytning til internettbruken via Forsvarets portal, og IKT-avdelingen hos Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/IKT) som står for den praktiske administreringen.

Og for det tredje kritiseres FDs politiske ledelse som har opplyst Stortinget om at de fikk advarsler om en mulig ukultur i FOST allerede høsten 2008.

- Dersom det virkelig var en slik «cowboykultur» i FOST burde, etter mitt skjønn, departementet bidratt til at det ble gjennomført kontroll eller tilsyn hos oss for å avdekke dette. Jeg legger til at jeg aldri har blitt orientert om slik varsling om mulig ukultur i den virksomhet jeg leder, sier Gade.

- Vi var ikke orientert

Gade forteller blant annet om hvordan det var å bli innkalt til møte hos daværende Forsvarssjef Sverre Diesen på morgenen 10. juni og bli orientert om at «FOSTs virksomhet på Jørstadmoen er mistenkt for å ha gjennomført ulovlig overvåkning av e-posttrafikken til statsministerens kontor og til slottet».

- Som sjef FOST var jeg på dette tidspunktet ikke kjent med at brukere utenfor Forsvaret benyttet seg av Forsvarets internettportal. Dette var avtaler som var inngått mellom FLO/IKT og disse brukerne uten at vi var orientert om dette.

Kommandøren sier altså at de slett ikke visste hvem som brukte nettet og han fastholder at de ikke har registrert innholdet i epostene. Gade fremhever også at tjenesten allerede våren 2006 skal ha pålagt FLO/IKT å orientere alle brukerne av Forsvarets internettportal om at FOST registerer hvilke datamaskiner som surfer hvor.

I sitt foredrag beskriver Gade også uenighet med NSM som han mener strekker seg tilbake flere år, og at det bunner i «en betydelig motstand hos Nasjonal sikerhetsmyndighet (NSM) mot etableringen av en styrket sentral militær sikkerhetstjeneste» fra 2005.

- Bidratt til å undergrave FOST

Han beskriver også en situasjon hvor NSMs lovforståelse la grunnlag for ordninger som «har bidratt til å undergrave tjenestens (altså FOST, red. anm.) rolle og myndighet». Både FLO/IKT og sambandsavdelingen ved Fellesoperativt hovedkvarter skal ha etablert et samarbeid med «svært tette bånd til tilsynsmyndighetene» NSM.

Og dette skal ha utviklet seg selv om Forsvarssjefens sikkerhetsdirektiv ga FOST (og forgjengeren FSA) ansvaret for å koordinere arbeidet mot NSM.

- Utfordringen for FSA var at det ikke ble gitt innsyn i hva som foregikk innenfor det samarbeidet som var mellom disse avdelingene og NSM. Dette har vært situasjonen helt frem til i dag, sier Gade og konkluderer:

- Dette har selvsagt bidratt til at det har vært tyngre å drive FSA og bidratt til å undergrave tjenestens rolle og myndighet.

FOST-sjefen mener også at media har vært brukt mot tjenesten.

- Da saken verserte i pressen fikk jeg og mine ansatte munnkurv. Mediene hadde likevel rikelig tilgang på detaljert informasjon som fra vårt perspektiv var tendesiøs og spekulativ. Vi sitter med et klart inntrykk av at mange av disse opplysningene som har kommet ut i media bare har vært kjent av folk på innsiden. Det er derfor grunn til å anta at dette kan ha vært gjort for å sette FOST i et dårlig lys.

Ber om åpenhet

I sitt fordrag kommer Gade også inn på Stortingets organ for kontroll av sikkerhets- og overvåkningstjenestene i Norge. I en hemmeligstemplet rapport av 17. juni kritiseres tjenesten hans.

- Vi er slett ikke enige i konklusjonene i denne rapporten. Den er fremdeles høyt gradert, men vi har i et eget skriv til utvalget anbefalt at den avgraderes. En avgradering vil bidra til at det blir mulig å gå inn i disse problemstillingene. Dette blir vesentlig dersom det er dette som skal legges til grunn for en betydelig vingestekking av tjenesten, sier Gade.

Før helgen kunne ABC Nyheter fortelle nyheten om at FOST er pålagt å kutte en av fem stillinger, og i tillegg er en ny instruks for tjenesten nå ute på høring. Her legges det også opp til at arbeidsoppgavene skal innskrenkes.

Til orientering: ABC Nyheters sak er basert på manus tilsendt før foredraget ble holdt.

Personvernpolicy