Flere beinskjøre i Bergen enn i Tromsø

<pDobbelt så mange kvinner over 60 år i Bergen er beinskjøre, sammenlignet med medsøstrene i Tromsø. Blant eldre menn er det 50 prosent flere beinskjøre i Bergen enn i Tromsø.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skal studere beinskjørhet i Norge

* Norske Epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS) er en sammenslutning av fire studier som jobber med beinskjørhet (osteoporose) og brudd i Norge.

* NOREPOS har fått 9 millioner kroner fra Norges forskningsråd til forskning på beinskjørhet.

* De skal kartlegge nye tilfeller av – og dødeligheten etter – hoftebrudd i den norske befolkning i perioden 1994-2007 med fokus på geografiske og sosiale forskjeller, sesongvariasjoner og tidstrender.

* Studere om ulike forhold ved drikkevannet forskjellige steder i Norge har sammenheng med osteoporose og hoftebrudd.

* Studere om høyt inntak av vitamin A kan hindre den positive virkningen av vitamin D på osteoporose og hoftebrudd.

(Kilde: NOREPOS) (©NTB)

Det viser tall fra undersøkelser som er gjort på mer enn 5.000 personer i hver av de to byene.

Cand.scient. Tone Omsland tar i neste uke doktorgrad ved Institutt for allmenn – og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo på «Regionale forskjeller i beintetthet og risikofaktorer for brudd i Norge».

Hun har brukt og samordnet data fra Tromsø, Bergen, Oslo og Nord-Trøndelag.

– Fra Bergen og Tromsø har vi gode sammenlignbare tall. på beinmassen i hofta. Undersøkelsene i Oslo omfatter bare menn i alderen 75-76 år. Gjennomsnittlig beintetthet hos eldre menn i Oslo var noe lavere enn hos eldre menn i Tromsø. Fra Nord-Trøndelag er det hittil bare målt beintetthet i armen hos kvinner, forteller Tone Omsland til NTB.

Hun skulle gjerne hatt flere sammenlignbare data fra både Oslo og Nord-Trøndelag, og håper det kan gjøres flere studier framover. En måling av hoftebeintetthet hos kvinner er på gang i Nord-Trøndelag.

Årsaker

Men funnene fra Bergen og Tromsø gjør det helt klart: Beintettheten er best i Tromsø.

– Hvorfor det er slik, vet vi ikke. De eldre kvinnene i Tromsø var i gjennomsnitt litt mer overvektige enn i Bergen, men det forklarer ikke alt.

Omsland har også sett på faktorer som fysisk aktivitet, røyking, inntak av alkohol eller østrogen, men ingen av disse faktorene gjorde utslag.

– Vi trenger å forske mer for å komme fram til årsaker på de regionale forskjellene, fastslår hun.

Tidligere undersøkelser har påvist en forskjell i beinskjørhet (osteoporose) mellom by og land. Jo mer byområde, jo mer risiko er det for å pådra seg underarmsbrudd og hoftebrudd.

– En forklaring kan kanskje være luftforurensning. Drikkevann er også noe vi ønsker å se nærmere på, sier Omsland.

Vekttap

I doktorgradsarbeidet inngår også en studie fra Nord-Trøndelag på kvinner over overgangsalderen. Den viste at tap av kroppsvekt på 5 prosent ga 30 prosent større risiko for å pådra seg brudd i underarmen.

– I denne sammenhengen er det å miste vekt uheldig, og det gjelder først og fremst de som allerede er tynne, sier Omsland.

Beinskjørhet gjør knoklene mer utsatt for brudd, og da spesielt i hofte, rygg og underarm. Norge og de andre skandinaviske landene har den høyeste forekomsten av brudd i verden.

Diagnosen beinskjørhet stilles når beinmineraltettheten er lavere enn en definert grenseverdi. I perioden 1998-2002 ble det gjort målinger av beinmineraltetthet i hoften på 11.184 menn og kvinner i Tromsø, Bergen og Oslo. Noe av arbeidet i Omslands doktorgrad gikk ut på å standardisere målingene fra ulike maskiner slik at de ble sammenlignbare. I tillegg ble det brukt data om underarmsbrudd, vekt og vektendring i Nord-Trøndelag der 7.871 kvinner deltok i en studie som gikk over 17 år. (©NTB)

Personvernpolicy