Lover fast ansettelse

Jens Stoltenberg her sammen med LO-leder Roar Flåthen.
Jens Stoltenberg her sammen med LO-leder Roar Flåthen.

<pArbeiderpartiet lover fast ansettelse og økt skattefradrag for fagforeningskontingent. Begge tiltak inngår i LO og Aps strategi for et mer anstendig arbeidsliv.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO og Aps satsingsområder

I sitt dokument «Strategi for et mer anstendig arbeidsliv» har LO og Arbeiderpartiet definert sju satsingsområder:

*Treparts bransjeprogrammer for økt seriøsitet i arbeidslivet:
Gjennom spesielt utformede tiltakspakker tas det et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet og arbeidsmiljøproblemer.
*Kampen mot sosial dumping forsterkes:
Handlingsplan 1 og 2 følges opp med nye tiltak særlig rettet mot de uorganiserte delene av arbeidslivet.
*Likelønn og lavlønn:
Ap og LO har som mål i kommende oppgjør å heve kvinnelønn og lavlønn.
*Styrket innsats mot ufrivillig deltid og for mer heltid:
For mange er midlertidig ansatt og uten forutsigbar arbeidstid. Ap og LO vil redusere ufrivillig deltidsarbeid i offentlige virksomheter.
*Ny og forsterket IA-avtale:
Avtaleperioden for den nåværende IA-avtalen går ut i desember i år. LO og Ap vil sikre at samarbeidet for et inkluderende arbeidsliv videreføres og videreutvikles gjennom en ny IA-avtale.
*Økt medbestemmelse – økt organisasjonsgrad:
Medbestemmelsesutvalget følges aktivt opp etter fristen 1. mars 2010. Innslaget av sosial dumping viser særlig tydelig at anstendig arbeidsliv forutsetter høy organisasjonsgrad både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i arbeidslivet. En økning av skattefradraget for fagforeningskontingenten for alle fagorganiserte er et tiltak for å styrke et organisert arbeidsliv.
*Etter- og videreutdanning:
Ap og LO vil at staten skal arbeide sammen med partene i arbeidslivet for å bidra til kompetanseutvikling i norsk arbeidsliv, slik at alle arbeidstakere kan ta etter- og videreutdanning.

Lørdag la Jens Stoltenberg og Roar Flåthen fram et dokument med tittelen «Strategi for et mer anstendig arbeidsliv» under et frokostmøte i Stjørdal i Trøndelag.

Dokumentet lister opp sju satsingsområder som alle tar sikte på å styrke arbeidstakernes rettigheter og verne deres helse, trygghet og velferd, sier partileder og statsminister Jens Stoltenberg.

– Arbeiderpartiet og LO vil stå sammen om en strategi for et anstendig arbeidsliv for neste fireårsperiode. Arbeid til alle er jobb nummer én, og arbeidslivet skal ha plass til alle, sier Roar Flåthen.

Han understreker at tiltakene er en felles strategi for de neste fire åene.

Fast ansettelse

– De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt for arbeidstakernes rettigheter, arbeidsmarkedstiltak og innsats mot sosial dumping. Nå vil vi videre, sier Stoltenberg.

Han og Flåthen fastslo at arbeid for alle fortsatt er jobb nummer én for Arbeiderpartiet og LO. Det er også fundamentet for et mer anstendig arbeidsliv.

De to understreket at fast ansettelse skal være hovedfundamentet i arbeidslivet. Derfor skal det nå gjennomføres tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser.

For mange uføre

De to var enige i at det er for mange som blir uføre i Norge og hevdet at det derfor er viktig å gjøre arbeidsmiljøpolitikken og arbeidet for et inkluderende arbeidsliv mer målrettet.

Innsatsen på dette området skal sees i sammenheng med samhandlingsreformen i helsesektoren og styrking av livslang læring.

– En samlet innsats for arbeidshelse og kompetanse er nødvendig også for at pensjonsreformen skal virke etter hensikten, fastslo de to.

Mot sosial dumping

LO og Ap mener kampen mot sosial dumping har vært ført på bred front, men understreker at arbeidet må videreutvikles i en ny europeisk og global virkelighet. I den forbindelse er det en nødvendig forutsetning å ansvarliggjøre arbeidsgiverne.

Tiltak for å styrke organisert arbeidsliv og arbeidstakernes medbestemmelse og innflytelse skal gjennomføres i løpet av perioden, blir det slått fast i strategidokumentet.

Personvernpolicy