Bankinnskudd

Den renten du får i bankene med de beste høyrentetilbudene kan betraktes som den risikofrie renten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bankinnskudd i norske banker har en statlig garanti via bankenes sikringsfond på to millioner kroner. Beløpet gjelder for hvert kundeforhold per bank, ikke per konto. Har du fire millioner fordelt på to banker blir alt dekket. Fire millioner fordelt på to konti i samme bank har en dekning på to millioner samlet. Garantien gjelder både for privatpersoner som juridiske personer.

Banker som er en filial av utenlandske banker har en klart lavere garanti. Utenlandske banker kan bli filialmedlem av sikringsfondet. Da har disse bankene (norske filialen) den samme sikringen som andre norke banker.

Banker hjemmehørende i EØS-området skal ha en minimum garanti på 20.000 euro. I Danmark er den under finanskrisen blitt gjort ubegrenset. I Sverige er den 27.000 euro.

Les mer: Sikring av bankinnskudd

Hovedtyper av bankinnskudd

Bankinnskudd utover vanlig lønnskonto kan deles inn i fire hovedtyper:

Skattemessig er det enkelt. Alle renteinntekter beskattes med 28 %. Hele innskuddet teller med i formuesskatten.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.