Aksjebeskatning

For privatpersoner ble en ny skattemodell innført fra 1.1.2006 kalt Aksjonærmodellen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om aksjebeskatning

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Hva har du fradragsrett for

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering


SE OGSÅ:
Aksjer
Skatteetaten sider om aksjebeskatning.


KALKULATORER:
Aksjebeskatning for 2011
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2011.

Utbyttebeskatning 2011
Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2011/2012.

Denne modellen erstattet delingsmodellen fra dette tidspunktet, samtidig gjorde den også RISK- og godtgjørelsesmodellen overflødig.

Aksjonærmodellen gjelder for aksjer, aksjefondsandeler, grunnfondsbevis, andeler i gjensidige forsikringsselskap, og kapitalandeler i samvirkeforetak.

I Aksjonærmodellen skal alle aksjeutbytter og gevinster over et visst skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt, med 28 % skatt for den personlige skatteyter.

Modellen skal også gjelde for utenlandske aksjer. Dermed er det ikke lenger forskjell på norske og utenlandske aksjer, noe som var et problem på grunn av EØS-avtalen.

Skjermingsgrunnlaget
Skjermingsgrunnlaget er i utgangspunktet lik aksjens kostpris, tillagt meglerkostnader. Det er en overgangsregel som sier at aksjens kostpris for aksjer i beholdning pr 1.1.2006, settes til anskaffelseskost (eventuelt omfordelt anskaffelseskost) pluss akkumulert RISK i eiertiden.

Du mister altså ikke RISK-justeringen. Dette RISK-beløpet kan være betydelig hvis du har eid aksjen i lang tid.

Skjermingsfradraget
Avkastningen som skjermes skal tilsvare en risikofri rente. Denne skal være årsgjennomsnittet av tre måneders statsvekselsrente, gjort på etterskatt basis.

For de som skattlegges etter Foretaksmodellen blir ikke skjermingsrenten gjort om til etter-skatt basis.

Dette har vært skjermingsrenten de siste seks årene:

ÅrAksjonærForetak
20111,50%2,10%
20101,60%2,20%
20091,30%1,80%
20083,80%5,20%
20073,30%4,60%
20062,10%3,00%

Det beregnes et skjermingsfradrag per aksje. Denne vil være aksjens kostpris, tillagt eventuelle ubenyttede skjermingsfradrag.

Ubenyttet skjerming kan fremføres. Det som er ubenyttet legges til aksjens kostpris. Hvis det ikke har blitt utbetalt noe utbytte, vil hele skjermingsbeløpet bli tillagt aksjens kostpris.

Eksempel skjermingsrente
PostBeløp
Aksjens kostpris1 000
Aksjens skjermingsgrunnlag1 000
Skjerming (bruker 3,8 %)38
Utbytte15
Ubenyttet skjermingsbeløp23
Neste års skjermingsgrunnlag1 023

Hele utbyttet ville i dette tilfellet blitt skattefritt siden det ligger innenfor skjermingsbeløpet. Det ubenyttede skjermingsbeløpet legges til kostprisen neste år, og gir en ny kostpris på 1.023 kroner. Selges denne aksjen nå for 1.023 kroner vil dette være skattefritt.

Ubenyttet skjermingsfradrag kan ikke brukes til øke et aksjetap, det kan kun redusere en gevinst.

Nedenfor har vi satt opp et eksempel på en gevinstberegning over fem år. Skjermingsrenten er forutsatt å være 3,8 % i gjennomsnitt i de fem årene.

Eksempel gevinstberegning
PostBeløp
Aksjens skjermingsgrunnlag1 000
Skjerming fem år (bruker 3,8 %)190
Samlet utbytte0
Ubenyttet skjermingsbeløp190
Aksjens salgspris1 500
Aksjens gevinst1 310
Skatt367Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.