Hvor mye må du spare

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også

Så mye må du spare for å nå et visst sparebeløp
Les mer om dette temaet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

ANDRE TILSVARENDE KALKULATORER:
Sparing til et fremtidig mål - DnB Nor

Oppsparing til sparemål - Dine Penger

Sparekalkulator - Gjensidige Bank

Sparekalkulator - Sandnes Sparebank

Skal spare opp til dette beløpet er beløpet du ønsker å nå. Antall oppsparingsår
er hvor lenge sparingen skal vare. I Antall spareterminer i året kan du velge mellom 1, 2, 4, og 12 spareterminer i året. Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn.

Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med en Skatteprosent på 28 prosent. Men her finnes det mange spareformer som beskattes annerledes.

Inflasjon brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi. Det er naturlig å bruke 2,5 prosent fordi dette er styringsmålet til Norges Bank.

Regn med formuesskatt kan du velge om du vil regne med maksimal formuesskatt er 1,1 prosent. Dette tilsvarer en tapt avkastning på 1,53 % før skatt. Hvis du svarer ja på dette, er dette altså det samme som å tape 1,53 % i avkastning hvert år. På de første 470.000 kroner i netto formue er det ingen formuesskatt. Over dette er formuesskatten 1,1 %. Ektefeller har hver sin kvote, men de lignes sammen. Full formuesskatt får derfor ikke ektefeller før de når en samlet nettoformue på 940.000 kroner.

Om de nødvendige spareverdiene
Kalkulatoren beregner flere forskjellige nødvendige sparebeløp. Det øverste nødvendige sparebeløpet er justert for dagens pengeverdi og skatt. Det er dette tallet som er mest korrekt å forholde seg til. Du kan også se tallene uten skatte- og inflasjonsjusteringer.

Dagens pengeverdi etter skatt gir altså det mest korrekte bildet av verdien av sparingen. Dette tallet tar hensyn til løpende skatt, og regner om pengeverdien til dagens verdi.

Dagens pengeverdi, uten skatt - her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til dagens pengeverdi.

I løpende kroner, etter skatt- dette er sluttverdien av sparingen når skatten blir fortløpende trukket fra.

I løpende kroner uten skatt - sluttverdien av sparingen uten at skatt er trukket fra.

Skal spare opp til dette beløpet
Antall oppsparingsår
Antall spareterminer i året
Forventet årlig avkastning
Skatteprosent
Inflasjon
Regn med formuesskatt på 1,1 %
Dette gir følgende nødvendige sparebeløp:
I dagens pengeverdi etter skatt
I dagens pengeverdi, uten skatt
I løpende kroner, etter skatt
I løpende kroner uten skatt


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy