Investering i næringseiendom

Her kan du simulere investeringer i næringseiendom.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.

Det er en rekke parametere som bestemmer avkastningen i et slikt eiendomsprosjekt. Her kan du endre på forskjellige forutsetninger og se hvordan avkastningen endrer seg.

Hvis du vil se på hovedtallene hvert enkelt år, klikker du på skillefanene «Detaljer».

Det er avkastning etter skatt som oppgis. Se ellers forklaring under.

| Legg inn data | Detaljer |

Din andelsprosent
Din formuesskatteprosent
Total-tall:
Egenkapital som skytes inn
Total prosjektsum
Ligningsverdi i prosent av markedsverdi
Kostnader i forbindelse med kjøp
Leie i prosent av markedsverdi
Driftsutgifter første år
Prosjektadministrasjon
Vedlikeholdskostnad
Inflasjon
Leieregulering i prosent av inflasjon
Skatteprosent
Avskrivingssats
Salgskostnad
Oppgradering før salg
Rente på lån
Prosent endring i verdi per år
Antall år
Egenkapitalavkastning (etter skatt)
Nøkkeltall:
Din investering (egenkapital)
Ligningsverdi per andel
Din gjeldsandel
Endring i ligningsmessig formue
Gjeldsgrad
Kjøpesum ink kjøpskost
Første års leieinntekt
Første års driftsutgifter
Første års prosjektadministrasjon
Første års vedlikeholdskostnad
Første års avskrivning
Salgssum
Skatt salgsgevinst
Salgskostnad
Oppgraderingskost

Kalkulatorforklaring

Din andelsprosent
Den prosentandelen du har den totale summen.

Din formuesskatteprosent
På ligningsmessige formuer ut over 470.000 kroner betaler du 1,1 % i formuesskatt. Dette brukes til å beregne hvor mye formuesskatt du sparer ved å delta i dette prosjektet.

Egenkapital som skytes inn
Den totale egenkapitalen i prosjektet.

Total prosjektsum
Den totale investeringen.

Ligningsverdi i prosent av markedsverdi
Ligningsverdien er alltid klart lavere enn markedsverdi. Dette gjør at du sparer eventuell formuesskatt i slike prosjekter.

Kostnader i forbindelse med kjøp
Dette er alle kjøpskostnader som belastes selve prosjektet. I tillegg skal eventuelle kjøpskostnader i forbindelse med kjøp av andeler inn her.

Driftsutgifter første år
Ofte betales driftsutgiftene på eiendommen av leietager. I så tilfelle skal det stå null her.

Prosjektadministrasjon
Kostnader til forvaltning av eiendommen. Også eventuelle kostnader som belastes andelene skal inn her. Legges inn som prosent av totalen.

Vedlikeholdskostnad
Hvor mye som settes av i årlig vedlikehold. Legges inn som prosent av totalen.

Inflasjon
Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen
Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 %.

Skatteprosent
For private investorer er skatteprosenten 28 %.

Avskriving
Forretningsbygg kan avskrives med 2 prosent i året.

Bygg og anlegg, samt hoteller kan avskrives med 4 prosent per år. Hvis disse byggene har kortere levetid enn 20 år, kan de avskrives med 8 prosent.

Salgskostnad
Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen, eventuelt kostnader i forbindelse med andelene.

Oppgradering før salg
Ofte har bygget behov for oppgradering før det skal selges eller videreutleies. Spesielt gjelder dette på lange kontrakter.

Rente på lån
Det gjennomsnittlige rentenivået i prosjektperioden.

Prosentvis endring i verdi per år
Byggets gjennomsnittlige verdiendring per år i prosjektperioden.

Antall år
Antall år du forutsetter prosjektet skal vare.

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy