Visste ikke om erstatninger

Forsvarsdepartementet visste ikke om at de etterlatte fikk allerede i 1972 utbetalt erstatninger etter Grytøya-ulykken. FOTO: Montasje, Scanpix
Forsvarsdepartementet visste ikke om at de etterlatte fikk allerede i 1972 utbetalt erstatninger etter Grytøya-ulykken. FOTO: Montasje, Scanpix

<pDet ble utbetalt erstatninger til etterlatte i 1972. Det visste ikke Forsvarsdepartementet noe om. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Grytøya-ulykken

* Et militært Twin Otter-fly kolliderte med en bergvegg på Grytøya 11. juli 1972.

* De 17 om bord mistet livet. Passasjerene var i hovedsak unge vernepliktige som skulle på permisjon.

* Luftforsvaret visste at flyets kaptein hadde alkoholproblemer, men lot ham likevel foreta flyturen.

* Havarikommisjonen fastslo i 1972 at ulykken ikke skyldes teknisk svikt.

* En rapport fra Luftforsvaret, som ble holdt unna offentlighet fram til 2005, fortalte blant annet at flyets kaptein hadde hatt problemer med alkohol.

* Trondenes tingrett i Harstad behandlet mandag og tirsdag en sak hvorvidt et søksmål om erstatning fra 12 etterlatte – nå vel 37 år senere – er foreldet eller ikke.

* De pårørende mener at Forsvaret forsettlig holdt tilbake opplysninger om kapteinens alkoholproblemer, og at erstatningskrav kan fremmes nå. Dette avvises fra Forsvaret side.

(Kilde: NTB)

De etterlatte fikk allerede i 1972 utbetalt erstatninger etter Grytøya-ulykken. Det ble utbetalt 300.000 i engangserstatning pluss 760.000 fra forsikringsordninger som Forsvaret hadde. Dette hevdet advokat Thomas Naalsund fra Regjeringsadvokaten i sitt innledningsforedrag i Trondenes tingrett i dag.

- Svært overrasket

Men disse utbetalingene var ukjent for Forsvarsdepartementet frem til 24. april 2007. Da Forsvarsdepartementet begynte å jobbe med saken, da ulykkesrapporten ble frigitt i 2005, var dette ukjent for dem.

Inntil 2007 hadde de jobbet ut fra at ingen utbetalinger hadde blitt foretatt. Ifølge Naalsund var de svært overrasket da de ikke kunne finne noen dokumenter på dette.

- Vi fant det uforståelig at man ikke hadde utbetalt erstatninger etter flyulykken. For departementet var dette en merkelig sak ut fra det man visste. Det var for oss klart at man hadde en åpenbar erstatningssak fordi piloten var beruset, sa Naalsund.

Saken snudde

Forsvarsdepartementet satte i gang egne undersøkelser, og fikk bidrag fra Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket. Det var da det kom for en dag at det faktisk hadde blitt foretatt utbetalinger.

- 24. april 2007 fikk departementet en mappe fra Riksarkivet, hvor det fremgår at det ble utbetalt erstatning i henhold til erstatningsreglene på skadetidspunktet, hevder Naalsund.

- Saken var plutselig ikke slik man trodde den var, og var dermed en helt annen sak enn den vi startet med i 2005.

Nytt grunnlag for erstatning

Advokat Thomas Naalsund fra regjeringsadvokaten representerer Forsvarsdepartementet i saken.Advokat Thomas Naalsund fra regjeringsadvokaten representerer Forsvarsdepartementet i saken.

At major Knutsen, som var pilot, var kraftig beruset da flyet krasjet j fjellveggen, har vært kjent siden 1972. I ulykkesrapporten som ble frigitt først i 2005, fremkom det at Forsvaret har kjent til at major Knutsen hadde et alkoholproblem. Hans nærmeste overordnede skal ha bedt om at majoren ble satt på bakken, men han ble ikke hørt.

Det er de nye opplysningene om Forsvarets kjennskap til alkoholproblem som er grunnlaget for at de etterlatte nå ønsker erstatning.

Advokat Naalsund, på sin side, hevder det ikke var grunnlag for å ta ham ut av tjenesten.

Han sa Knutsen ble spesielt fulgt opp av sine overordnede, og viste i innledningsforedraget til flere rapporter hvor det ble påpekt at majoren viste måtehold når det gjelder alkohol.

- Det ble ikke gått slike alvorlige feil fra majorens overordnende, som høyesterettsadvokat Arne Meltvedt hevdet i går.

Ikke alle fikk

To av besetningsmedlemmene hadde unnlatt å tegne nødvendige forsikringer, og de ble dermed ikke omfattet av erstatningsordningen.

Advokat Eli Stavnes Pettersen fulgte rettssaken i Trondenes tingrett fra tilhørerbenken mandag og tirsdag. Hun forbereder en rettssak som kapteinens etterlatte kone og to barn har anlagt mot staten. Saken er berammet til 15. april.


- Mine klienter fikk aldri utbetalt noen erstatninger, sier Stavnes Pettersen til ABC Nyheter.

- Skammelig og skuffende

Per Tore Kristensen i samtale med sin advokat, Arne Meltvedt. Kristensen mistet kone og to barn i ulykken.Per Tore Kristensen i samtale med sin advokat, Arne Meltvedt. Kristensen mistet kone og to barn i ulykken.

For Per Tore Kristensen er det uforståelig at Forsvarsdepartementet hevder at saken er foreldet. Han mistet kone og to barn i ulykken som krevde 17 menneskeliv.

- Det er skammelig og skuffende at de påberoper seg foreldelse. Det gir et signal om at de ikke vil ha saken opp for retten i det hele tatt.

Kristensen fungerte som en talsmann for de etterlatte inntil høyesterettsadvokat Arne Meltvedt kom på banen. Kristensen sier til ABC Nyheter at det i denne saken har skjedd grove feil, hvor man har blitt nektet innsyn i den hemmeligstemplede ulykkesrapporten.

- Grunnløse beskyldninger

Ifølge regjeringsadvokaten var det ikke noe ekstraordinært ved at akkurat denne rapporten ble holdt hemmelig.

- Det er helt grunnløse beskyldninger om at rapporten ble hemmeligholdt for å beskytte noen. Det var ingen som hadde til hensikt å skjule noe, sa han i sitt innledningsforedrag tirsdag.

Dessuten hevdet han at graderingen av rapporten ikke har hatt noen innvirkning på anvendelsen av foreldelsesreglene.

Naalsunds påstand er at staten, representert ved Forsvarsdepartementet, frifinnes. Han frafalt kravet om at motparten skulle dekke statens saksomkostninger. Saken for Trondenes tingrett gjaldt om en erstatningssak fra de pårørende mot staten er foreldet.

En kjennelse vil ifølge dommeren antakelig være på plass innen utgangen av neste uke. Dersom tingretten konkluderer med at saken ikke er foreldet, kan erstatningssøksmålet mot staten fortsette. Denne avgjørelsen er endelig, og kan ikke ankes av staten. Hvis avgjørelsen blir at saken er foreldet, kan de etterlatte anke avgjørelsen.

Personvernpolicy