Grytøy-saken kan være foreldet

Nå skal det avgjøres om det er for sent å gå til erstatningssøksmål mot staten etter Grytøya-ulykken som fant sted i 1972. BIldet viser en Twin Otter av samme typen som styrtet, samt vrakrestene. Foto: Scanpix
Nå skal det avgjøres om det er for sent å gå til erstatningssøksmål mot staten etter Grytøya-ulykken som fant sted i 1972. BIldet viser en Twin Otter av samme typen som styrtet, samt vrakrestene. Foto: Scanpix

<pI dag og i morgen skal retten ta stilling til om etterlatte får erstatning 37 år etter flyulykken på Grytøya</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

11. juli 1972 styrtet et av Forsvarets Twin Otter-fly rett i en fjellvegg. Alle 17 om bord omkom i ulykken. Passasjerene var i hovedsak vernepliktige på permisjon.

Havarikommisjonen konkluderte allerede samme år med at ulykken sannsynligvis skyldtes at piloten var beruset. I rapporten fremkom det at Forsvaret visste om fartøysjefens alkoholproblemer. Hans nærmeste overordnede hadde anbefalt at han ble satt på bakken på grunn av sine alkoholproblemer, men til tross for dette, lot Forsvaret ham fortsette.

Les også: Hemmelig tilbud etter flyulykke

Holdt hemmelig

Dette var ukjent for de etterlatte i 33 år, helt til 2005, da rapporten ble frigitt.

De har siden da kjempet for å få erstatning for tapet. Staten, representert ved Forsvarsdepartementet, har hele tiden benektet erstatningsansvar. Men før et eventuelt erstatningsansvar kan avgjøres, må retten først ta stilling til om saken er foreldet. Det er dette retten skal behandle mandag og tirsdag.

Les også: Krever erstatning etter flyulykke - får ikke svar

Rettssaken går for Trondenes tingrett. Høyesterettsadvokat Arne Meltvedt representerer 12 etterlatte etter passasjerene som omkom.

Meltvedt vil prosedere på at det var først i 2005 at flykapteinens alkoholproblem ble kjent for de etterlatte. Da hadde de etterlatte gjennom flere år før 2005 korrespondert med Forsvarsdepartementet om krav på oppreisning, uten at departementet på noe tidspunkt påberopte seg foreldelse, mener Meltvedt.

Les også: Snakker sammen etter 36 år.

Ikke en åpenbar sak

- En sak som har sitt utspring i en hendelse i 1972 vil i alminnelighet være foreldet på grunn av 20-årsfristen, sa professor Bjarte Askeland ved Universitetet i Bergen til ABC Nyheter i mars 2007.

Askeland, som har erstatningsrett som spesialfelt, sa også at loven likevel kan åpne for erstatning utover 20-årsfristen dersom «den ansvarlige, eller noen denne hefter for, før opphøret av det skadegjørende forhold kjente eller burde kjenne til at dette kunne medføre fare for liv eller alvorlig helseskade.»

Dette ble støttet av professor Viggo Hagstrøm ved Universitetet i Oslo.

Forlik

Tidligere har to etterlatte etter besetningsmedlemmene inngått forlik med staten. Dette skjedde tidlig denne måneden.

Forliket innebar at de etterlatte frafalt søksmålet, mot at staten dekker de etterlattes omkostninger.

De tolv etterlatte etter passasjerne godtok ikke dette forliket, og nå møtes partene i retten.

ABC Nyheter følger rettssaken.

Les også:

Stevner staten etter dødsulykke

Stevnes på nytt etter flyulykke