Oppklarer færre saker

FÆRRE OPPKLARINGER: Politimester Anstein Gjengedal mener Oslo-politiet mangler nødvendige ressurser for å få bukt på kriminaliteten i hovedstaden. FOTO: Scanpix
FÆRRE OPPKLARINGER: Politimester Anstein Gjengedal mener Oslo-politiet mangler nødvendige ressurser for å få bukt på kriminaliteten i hovedstaden. FOTO: Scanpix

<pPolitimester Anstein Gjengedal tar selvkritikk.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kommer frem i Oslo-politiets kriminalrapport for 2008 som ble offentliggjort torsdag.

Totalt ble det registrert 82.660 anmeldelser i fjor. Oppklaringsprosenten for 2008 var på 19,4 prosent, en nedgang på 1,4 prosent fra 2007. Åtte av ti saker ble aldri oppklart, og hovedstaden opplevde to til tre ran hvert eneste døgn i fjor.


- Vi er ikke fornøyde med en oppklaringsprosent på under tjue prosent. Vi har ikke fått gjort jobben vi skulle ha gjort. Den negative trenden skyldes blant annet mangel på sårt tiltrengte ressurser, samtidig som stadig flere i politiet er opptatte av å verne om sitt privatliv, sier politimester Anstein Gjengedal til ABC Nyheter.

Færre narkotikasaker

Den lave oppklaringsprosenten kan skyldes at det ble registrert en nedgang på 15,5 prosent i antall narkotikasaker. I disse sakene er det politiet som står for anmeldelsene, og oppklaringsprosenten blir dermed høy.

– Narkotikasaker er saker vi produserer selv. Fra september og ut året ble antall saker halvert fordi vi ikke hadde folk. Det er jo ingenting som tyder på at det er blitt mindre narkotika, sier Gjengedal.

Mørketall

Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen i Oslo, påpeker at man må regne med mørketall i kriminalitetsbildet. SCANPIXRagnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen i Oslo, påpeker at man må regne med mørketall i kriminalitetsbildet. SCANPIX

Antall registrerte innbrudd, ran og skadeverk har skutt i været. Skadeverk økte med 22,2 prosent, mens voldssaker økte med 4,8 prosent. Seksuallovbrudd gikk ned med 7,1 prosent, mens det ble registrert 10,4 prosent færre trafikksaker.

Ragnhild Bjørnebekk, forsker ved Politihøgskolen i Oslo, påpeker at statistikken som fremkommer i rapporten ikke gir et fullstendig bilde av kriminaliteten i hovedstaden.

- Saker som omfatter grove forbrytelser, slik som drap, ran og vold mot fremmede, har tradisjonellt sett blitt prioritert og etterforsket av politiet. Oppklaringstallene i disse tilfellene er også forholdsvis høye. Likevel foreligger det store mørketall i kriminalitetsbildet, som for eksempel i saker som omfatter vold i nære relasjoner, sedelighet og mindre skadeverk. Ofte blir ikke slike tilfeller rapportert, sier Bjørnebekk til ABC Nyheter.

Positiv utvikling

Likevel finner man lyspunkter i rapporten. Blant annet har det vært en negang i antall ungdommer som er involvert i kriminalitet.

– Over lengre tid har vi hatt en nedgang i antall ungdommer som er involvert i kriminalitet. I fjor var det 200 færre under 18 som ble registrert med noe kriminelt. Det viser at det jobbes godt forebyggende på politistasjonene i samarbeid med barnevernet, sier Gjengedal.

Gjengedal gleder seg også over nedgangen i grove tyverier, bilinnbrudd og veskenapping, samt kortere saksbehandlingstid.