FrP vil parkere UP

Nytt Frp-program: Utrykningspolitiet lever farlig. Foto: Colourbox
Nytt Frp-program: Utrykningspolitiet lever farlig. Foto: Colourbox

<pFrP vil vurdere å nedlegge Utrykningspolitiet UP. Det har partiet kommet fram til idet et siste utkast til partiprogram blir sendt ut til diskusjon.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Er det virkelig nødvendig å bruke så mye ressurser på UP for å ivareta trafikkontrollen?

Spørsmålet kommer fra lederen av Fremskrittspartiets programkomité, nestleder og stortingsrepresentant Per Sandberg, etter et tre dagers helgemøte i komiteen.

De vurderte situasjonen etter at to utkast til nytt partiprogram har vært ute til omfattende høringsrunder i og utenfor partiet. På dette punktet er konklusjonen klar fra programkomiteen:

- Vi vil utrede å legge ned UP, sier Sandberg til ABC Nyheter.

Etter mange innspill i åpne høringer, vil komiteen nå sende ut et siste utkast internt i partiet. Sandberg mener lokalt politi og lensmann heretter kan ta seg av UPs oppgaver.

Dette forslaget til stortingsvalgprogram for 2009-2013 vil også gå inn for å ta inn folk til ulike oppgaver i politiet uten at de må ha full politiutdanning i alle typer stillinger.

Nå skal finansreguleringen bestå

I det opprinnelige forslaget til handlingsprogram for kommende stortingsperiode het det at enhver regulering av finansmarkedene bør være overflødig. Utkastet var ute til debatt idet norsk og global økonomi var kommet i den voldsomme finanskrisen som ikke minst skyldes tøylesløs spekulasjon.

Da Sandberg i et intervju med ABC Nyheter 30. september holdt fast ved dette punktet og sa at både Reagan og Bush drev overdreven regulering etter sosialistisk modell, ble reaksjonene sterke.

- Avvikling av ytre regulering er anarki, ikke liberalisme, sa partiformann Siv Jensen dagen etter.

Nå har hun fått det som hun vil. Sandberg bekrefter at programkomiteen har fjernet formuleringen i handlingsprogrammet

- I vår forslag til handlingsprogram står det klart at det skal være samme regulering som vi har nå. Vi viderefører den politikken FrP har stått sammen med Arbeiderpartiet om siden 1997 på pengepolitikken og reguleringen av den, sier Sandberg.

Strammer inn kontantstøtten

Programkomiteen er delt i spørsmålet om hvordan velferdsordninger til barnefamilier skal utformes. Sandberg vil ikke gå inn på de konkrete synspunktene nå. Men han slår fast at kravene for å få kontantstøtte vil bli strammet inn i FrP-programmet:

- I dag deles kontantstøtte ukritisk ut gjennom søknad. Det er veldig få kriterier. Vi vil legge mer kriterier til grunn. Diskusjonen er at vi ikke har tatt hensyn til integrering og til eksport av kontantstøtte. Meningen med kontantstøtte har ikke vært å sende den utenlands.

På spørsmål fra ABC Nyheter hevder Sandberg at det er mulig å stoppe eksporten av kontantstøtte uten å komme på kant med EØS-avtalen, som setter borgere i alle EØS-land likt. Han vil ikke konkretisere hvordan det kan skje.

Handling og prinsipp

Fremskrittspartiet har til nå bare hatt ett program. Nå vil partiet gjøre som de andre og legge fram ett arbeidsprogram for stortingsperioden, og et prinsipprogram med de overordnede vyene.

Personvernpolicy