Reduksjon av lån og stipend

Du kan få reduksjon i stipend på grunn av for høy inntekt og formue. Dette kan skje hvis du jobber for mye ved siden av studiene, eller du mottar for eksempel arv.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om studielån

Stipendet du får gjort om fra lån til stipend er ikke endelig fastsatt når du får pengene, eller når eksamen er bestått. Alle blir automatisk kontrollert når ligningen er ferdig, det vi si ett til to år etter at du fikk pengene.

Les også:
Gode råd om studielån

Det du mister i stipend i kontrollen blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Bruk vår kalkulator

På ABC Penger kan du bruke en egen kalkulator som kan beregne reduksjonen for deg. Legg inn lønn og formue, og velg hvilket år du skal regne på. Kalkulatoren gir deg da hva du får i stipendreduksjon.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Reduksjon på grunn av inntekt

Du kan jobbe ganske så mye for stipendet blir redusert. Det er først når inntekten er over 140.283 kroner i 2011 (145.000 i 2012) at stipendet begynner å reduseres. Det må mer til enn lørdagsjobbing og jobbing i ferien for å komme opp i et slikt beløp.

Utdanningsstipendet og forsørgerstipendet blir redusert med fem prosent per måned av det du tjener ut over grensene. Med 10 måneders støtteperiode blir reduksjonen 50 prosent av det du tjener over inntektsgrensen.

Dette vil i så fall gjøre at du nesten ikke sitter igjen med noe av de pengene du tjener utover dette nivået. Ved en inntekt på som overstiger grensen er marginalskatten på 25,7 prosent. Sammenlagt mister du dermed 75,7 prosent av det du tjener ut over 140.283 kroner i 2011.

Inntektsgrenser
ÅrVed støtte hele åretMindre enn 7 måneder
2012145 000363 501
2011140 283352 059
2010136 061340 153

Den økte inntektsgrensen gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du bare får støtte til dette opplegget.

Som inntekt regnes all skattepliktig brutto arbeidsinntekter og trygde- og pensjonsytelser. Bidrag som du eller dine barn mottar teller ikke med i inntekten. Alle typer kapitalinntekter teller heller ikke som inntekt i denne sammenhengen. Blant disse har vi renteinntekter og aksjeutbytte.

Reduksjon på grunn av formue

Har du en nettoformue som er større enn frigrensene, blir stipendandelen din redusert. Som oftest er dette på grunn av mottatt arv. For eksempel kan det være fornuftig å vente med forskudd på arv til studiene er ferdig.

Blir formuen for høy, kan det koste deg 36.230 kroner i tapt stipend. Dette tapet kan du dra med gjennom alle studieårene.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fire år, til sammen 145.280 kroner. Dette skjer hvis du arver 178.000 kroner før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen. Da mister du 36.230 kroner hvert år i fire år.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensene. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensene.

Formuesgrenser
ÅrFor enslig søkerSamlet med partner og felles barn
2012287 643552 442
2011278 589535 053
2010269 168517 053

Har du (forutsetter at du er enslig) en formue på 300.000 kroner i 2010, og en støtte i 10 mnd, blir stipendreduksjonen på 20 prosent av beløpet mellom 300.000 kroner og 278.589 kroner. Reduksjonen blir da 20 prosent av det overskytende beløpet på 21.411 kroner. Stipendreduksjonen blir i dette tilfellet 4.282 kroner.

En enslig student mister hele stipendet når formuen kommer opp i 459.739 kroner i 2011, forutsatt at stipendet er 36.230 kroner og støtteperioden er 10 måneder.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Reduksjon i forsørgerstipend

Hvis du bor sammen med barn født i 1995 eller senere har du rett til forsørgerstipend. Både mor og far kan få kan få forsørgerstipend. Du må ha minst 40 prosent samvær.

Du kan få opp til 1.460 kroner per måned for de to første barna, og 950 kroner for de neste barna.

Forsørgerstipendet blir redusert etter de samme reglene for vanlig stipend når det gjelder din egen inntekt.

I tillegg kan forsørgerstipendet bli redusert på grunn av din ektefelle/samboer/partner. Denne inntektsgrense er høyere enn den som gjelder for din inntekt. Reduksjonen er 60 prosent av ektefellens/partnerens personinntekt ut over 317.760 kroner (26.480 kroner i mnd). I 2012 er grensen 328.087

Beregn reduksjonen selv med stipendreduksjonskalkulatoren som også inkluderer forsørgerstipendet.

Her er noen eksempler på hva forsørgerstipend blir ved forskjellige inntekter.

Ektefellens månedsinntekt1 barn2 barn3 barn
under kr 26 4801 4602 9203 870
Kr 28 0009122 3723 322
Kr 29 00001 4081 780
Kr 30 00002502 358
kr 31 00002081 158

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy