- Naturmidler påvirker kreftbehandling

<span style="font-weight: bold">POTENSIELT FARLIG</span>: Feil kombinasjon av legemidler og naturpreparater kan i verste fall få fatale konsekvenser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
POTENSIELT FARLIG: Feil kombinasjon av legemidler og naturpreparater kan i verste fall få fatale konsekvenser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

<pNorsk forsker har funnet to naturpreparater som kan påvirke kreftbehandling. Effekten kan være livsfarlig, ifølge overlege.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Vanlige legemidler påvirker hverandre, og legen kan sjekke i Felleskatalogen om medisiner fungerer sammen eller ikke.

Når det gjelder naturmidler i kombinasjon med medisin, så finnes det lite informasjon i Felleskatalogen som kan fortelle legen om kombinasjonen vil ha effekt på medisineringen.

Forskere ved NTNU jobber med å skaffe mer informasjon om hvilke preparater som kan tas sammen med medisiner og hvilke som potensielt virker inn på effekten man får av legemidler.

Naturpreparater kan virke inn på effekten av medisinering, ved å gjøre medisinene mer eller mindre effektive.

- Det er to naturpreparater som vi har vist at har mulighet til å påvirke kreftbehandling. Natto-K2, som hovedsakelig tas for overgangsplager, og misteltein som brukes i forbindelse med kreft, sier doktorgradstipendiat Silje Engdal til ABC Nyheter.

Forskeren, som er tilknyttet NTNU, har studert om naturpreparater som tas av kreftpasienter, kan virke inn på den ordinære kreftbehandlingen.

Farlige konsekvenser

Når medisinene og urtene slåss om plassen i kroppens systemer blir effekten av medisinene påvirket, enten ved at den øker eller at den minker.

- Det kan være kjempeviktig, sier overlege Terje Risberg, ved kreftavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge, til ABC Nyheter.

Risberg har jobbet med kreftpasienter i over 20 år og jobber for tiden med en lærebok som tar opp problemstillinger rundt temaet urtemedisin og skolemedisin.

- Vi er veldig nøye når vi skriver ut hvor mye cellegift pasientene skal ha. Vi måler kvadratmeter overflate, og vi vet da hvilken dose som skal gis i forhold til hver kvadratmeter. Dosen måles ut på milligrammet, forklarer han videre.

- Hvis en urt kan redusere effekten av cellegift, for eksempel til det halve, er det viktig å vite om dette. Ellers kan vi risikere at vi gir en plagsom og dyr behandling i en for liten dose til at den har ønsket effekt.

- Eller motsatt, hvis urten gjør behandlingen for eksempel tre ganger så sterk så kan pasienten dø av det.

Må forskes videre på

Forsker Silje Engdal forklarer at hun i laboratorieforsøk også undersøkte en rekke andre naturpreparater som tas av kreftsyke: hvitløk, grønn te, noni-juice og soppekstraktet agaricus, men at det kun var Natto-K2 og misteltein som så ut til å kunne påvirke kreftbehandling.

- Dette må forskes på videre for å kunne si noe sikkert om effekter hos mennesker, legger hun til.

Testene ble gjort i forhold til et modell-legemiddel, og man kan dermed ikke si direkte hvilke kreftbehandlinger de påvirker, men Engdal trekker frem eksempler som cellegiften vincristine, som blant annet brukes i behandling av akutt leukemi, og doxorubicin, som blant annet brukes i behandling av brystkreft.

Utbredt blant kreftpasienter

I forbindelse med sin doktorgrad har Engdal også gjennomført en spørreundersøkelse som viser at bruk av naturpreparater er utbredt blant kreftpasienter.

Forsker Silje Engdal ved NTNU har identifisert to naturpreparater som kan virke inn på kreftbehandling. (Foto: Privat)Forsker Silje Engdal ved NTNU har identifisert to naturpreparater som kan virke inn på kreftbehandling. (Foto: Privat)

- Der kom det frem at 38 prosent sa at de tar naturpreparater samtidig med kreftmedisin. Det er en stor andel, sier hun.

- Jeg spurte også om de hadde snakket med legen om dette, og det var bare halvparten som hadde gjort det. Det vil si at kreftlegene bare vet om halvparten av disse tilfellene.

Risbergs erfaring er at pasientene ofte ser på naturpreparater som deres egen sak, som legene ikke kan mye om og derfor ikke kan hjelpe til med. Manglende kunnskap ofte har ført til en «føre var»-holdning blant leger:

- Vi er ikke imot at pasientene bruker slike midler, men det er ubehagelig å ikke vite hvordan de virker inn på behandlingen.

- Det vanlige rådet vi gir til kreftpasienter når de spør om de kan bruke naturmidler som vi ikke kjenner effekten av, er at vi ber dem om å vente litt, til vi i hvert fall har sett hvordan cellegiften virker. Vi sier at de kan ha middelet i bakhånd, og eventuelt bruke det senere, sier overlegen.

Vanskelig å gi klare svar

Silje Engdals forskning inngår i et større prosjekt ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Et av målene er å få inn en omfattende naturmiddelliste i Felleskatalogen, som kan fortelle legene om naturpreparatet i kombinasjon med et legemiddel vil ha en uønsket effekt.

- Det blir nok vanskelig å få en klar liste med naturpreparater som påvirker legemidler. Men det er viktig å få pasienter, leger og helsepersonell til å ha dette i bakhodet når de behandler, sier Engdal som disputerer med sin doktorgradavhandling i desember.

Personvernpolicy