Høyeste nivå av klimagasser på 800.000 år

<p> Illustrasjonsfoto. Colourbox</p>
 Illustrasjonsfoto. Colourbox

Klimagassene i atmosfæren er på sitt høyeste nivå på minst 800.000 år, ifølge internasjonale forskere som har undersøkt isen i Antarktis.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Ved å bore seg ned om lag 3.200 meter i isen i Antarktis og undersøke nivået på karbondioksid og metan i små luftbobler i isen, har forskerne for første gang kunnet legge til 150.000 år på de 650.000 årene de tidligere har fått resultater for fra grunnere islag.

– Vi kan med sikkerhet si at dagens konsentrasjon av karbondioksid og metan konsentrasjonen av CO2 og metan er økt med henholdsvis 28 og 124 prosent siden høyeste nivå før industrialiseringen, sier Thomas Stocker, en av forfatterne bak forskningsrapporten som er utarbeidet ved universitetet i Bern.(* Korrigert, se fotnote.)

Før den industrielle revolusjonen var nivået på klimagassene i atmosfæren stort sett styrt av langsiktige endringer i jordas kretsløp rundt sola, noe som har før til flere istider i løpet av de siste 800.000 årene.

Fossilt brensel

FNs klimapanel (IPCC) la i fjor ansvaret for dagens globale oppvarming på menneskenes aktivitet og bruk av fossilt brensel. Endringene kan føre til vann- og matmangel og forårsake verre tørkeperioder, oversvømmelser og hetebølger, ifølge panelet.

– Drivkreftene nå er svært forskjellige fra drivkreftene i fortiden da det kun var naturlige variasjoner, sier Stocker om forskningsrapporten i tidsskriftet Nature som både sveitsiske, franske og tyske forskere har bidratt til.

Forskerne boret seg nesten ned til berggrunnen under arbeidet i Antarktis. Ifølge Stocker prøver kinesiske og australske forskere nå å finne enda dypere isområder de kan bore i slik at forskerne kan analysere nivået på klimagassene i atmosfæren så langt tilbake som 1,5 millioner år.

Ny rapport

Flere av forskerne som sto bak IPCCs første klimarapport, har skrevet en ny rapport der de hevder de allerede ser vesentlige endringer i miljøet som følge av global oppvarming.

– Menneskene påvirker klimaet gjennom økt klimagassutslipp, sier Cynthia Rosenzweig, en av forfatterne bak rapporten, som står på trykk i Nature.

– En varmere verden virker inn på fysiske og biologiske systemer i en global skala.

Forskerne har basert analysen sin på flere hundre forskningsartikler som har stått på trykk i respekterte tidsskrifter og som har data fra 1970-årene og fram til i dag.

Kritikere av IPCC hevder den globale oppvarmingen som har funnet sted de siste tre tiårene, skyldes naturlige årsaker, som forandringer i solstrålingen.

Dette avviser forskergruppen, som mener kun menneskeskapt oppvarming kan være årsaken til dagens endringer i naturen. (©NTB)


Korrigert artikkel: NTB meldte at at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er 28 ganger høyere enn noen gang de siste 800.000 årene. Tallet stemmer ikke, og er nå korrigert i teksten over.

Personvernpolicy