- Leger kan avgjøre voldtektssaker

<p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Leger og ambulansepersonell kan gjøre mye dersom de er de første på åstedet etter en voldtekt, sier overlege Henriette Myhre Waitz ved Voldtektsmottaket i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Voldtekt

Voldtekt eller forsøk på voldtekt rammer barn og voksne, kvinner og menn.

Ved en voldtekt er det vanlig å oppleve at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet.

Slike opplevelser, og de psykiske skadene de kan medføre, ligner mye på andre katastrofeopplevelser som mennesker kan utsettes for.

Det er derfor viktig at den voldtektsutsatte søker både akutt hjelp og videre oppfølging.

Kilde: Lommelegen.no

- Noen overgrepsutsatte forteller ikke om «åpenbare» fysiske plager fordi de er så glade for å være i live, sier overlege Henriette Myhre Waitz ved voldtektsmottaket i Oslo til Dagens Medisin.

Hun forteller at smerteterskelen endres i sjokk og at alvorlige innvendige skader kan bli oversett dersom man ikke har kunnskap om dette.

Ifølge Waitz har ambulansepersonell, politi og leger har en viktig rolle når det gjelder å fange opp og hjelpe overgrepsutsatte.

- De som møter den overgrepsutsatte først - eller som ankommer åstedet først, kan gjøre mye for å sikre spor som kan være avgjørende i en rettssak senere, for eksempel ved å tilse at aktuelle klær; laken og så videre blir tatt i beslag.

Se etter halsgrep

Halsgrep forkommer forholdsvis hyppig i forbindelse med voldtekt, ifølge Waitz.

- Pasienten må observeres etter å ha vært utsatt for halsgrep på grunn av fare for ødem i strupehodet og kvelning. Dette er en potensielt livstruende skade.

Mange er i en kombinasjon av sjokk og rus ved det første møtet. De kan være preget av både forvirring og agitasjon. Ikke alle viser krisereaksjoner som gråt og fortvilelse, minner Waitz om.

Små merker, som ikke trenger medisinsk behandling, kan også være avgjørende under rettsforhandlingene og må dokumenteres.

Sammen med en nøyaktig og presis journalføring kan sporsikring være avgjørende i en eventuell rettssak, forklarer Waitz.

Den overgrepsutsatte må blant annet ikke tilbys noe å drikke, eller vaske seg, før det er tatt urinprøve og sporsikringsprøver.

Ruspåvirket

Stadig flere av dem som anmelder voldtekt, var ruspåvirket da overgrepet skjedde. Ifølge Oslopolitiets voldtektsundersøkelse har denne andelen steget fra 50 prosent i år 2000 til 70,4 prosent i fjor.

Stadig flere forteller at de har blitt voldtatt i bevisstløs tilstand, enten fordi de sov, ble dopet ned - eller hadde blackout på grunn av rus.

Tall fra Oslo Politidistrikt viser også at majoriteten av anmeldte voldtekter skjer hjemme eller i tilknytning til privat bolig. I fjor ble det registrert 197 voldtekter i Oslo - hvorav 35 var forsøk på voldtekt.

Høsten 2007 kom NOVA-rapporten (pdf), som kartla vold og overgrep blant barn og unge. Der kom det frem at sju prosent av jentene oppga å ha vært utsatt for voldtektsforsøl, mens fire prosent hadde vært utsatt for voldtekt. Tilsvarende for gutter var 0.7 og 0,4 prosent.

15 prosent av jentene og syv prosent av guttene sa at de hadde opplevd alvorlige seksuelle krenkelser.

Personvernpolicy