Vil ikke lære om overgrep i skolen

Amnesty håper at vi vil få færre situasjoner som denne i fremtiden dersom overgrep og grensesetting blir et tema i læreplanen for grunnskolen og videregående skole. Foto: Colourbox.<br><p> </p>
Amnesty håper at vi vil få færre situasjoner som denne i fremtiden dersom overgrep og grensesetting blir et tema i læreplanen for grunnskolen og videregående skole. Foto: Colourbox.
 

Amnesty vil at temaene temaet grensesetting og seksuelle overgrep skal inn i læreplanen i skolen. Det vil ikke Kunnskapsdepartementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Våren 2007 publiserte Amnesty International og Reform - ressurssenter for menn rapporten: Hvem bryr seg? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner. En sentral konklusjon i rapporten er at mange menn legger hele eller deler av ansvaret for å bli utsatt for seksuelle overgrep på kvinner.

Patricia Kaatee i Amnesty mener at temaet seksuelle overgrep er så ubehagelig at mange vil vegre seg mot å undervise i det dersom det ikke blir en del av læreplanen. Foto: Amnesty.Patricia Kaatee i Amnesty mener at temaet seksuelle overgrep er så ubehagelig at mange vil vegre seg mot å undervise i det dersom det ikke blir en del av læreplanen. Foto: Amnesty.

- Vi så at menn i aldersgruppen 18 til 29 år var mindre opptatt temaet, og de snakket lite om det. På bakgrunn av det ble det tydelig for Amnesty at vi må satse på holdningsskapende arbeid, sier rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty til ABC Nyheter.

- Skolen er den institusjonen som når ut til flest ungdommer, og vi har en enestående mulighet til å gjøre dette til et tema, sier hun.

- Ingen planer om å endre læreplanen

Amnesty ønsker derfor at temaet grensesetting og seksuelle overgrep skal inkluderes i læreplanen for grunnskolen og videregående skole til skoleåret 09/10, og de har satt i gang en kampanje for å få dette til.

Kunnskapsdepartementet mener imidlertid at læreplanen er godt nok, og de har ingen planer om å ta disse temaene inn.

- Det er ikke planer om å forandre læreplanen, den vurderes som dekkende i så måte, skriver seniorrådgiver Karin Steenstrup i en epost til ABC Nyheter.

Kaatee sier at hun ikke forstår at Kunnskapsdepartementet kan mene at læreplanen er dekkende.

- I læreplanen står det ingenting om grensesetting og seksuelle overgrep. Det står noe generelt om likestilling, likeverd og toleranse. Jeg forstår ikke at de mener den er dekkende, sier Kaatee.

- Skeptisk

Leder av Elevorganisasjonen, Vibeke Mohn Herberg, vil ikke uttale seg bastant verken for eller imot, men påpeker at læreplanen er utarbeidet med temaer som gjør at man skal kunne fungere som et medmenneske ute i samfunnet.

- Men et generelt problem i Norge er at man putter alt man er misfornøyd med inn i læreplanen. Så sånn sett er jeg skeptisk på generelt grunnlag, sier hun.

- Mange vil vegre seg

Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet, arbeider med en gjennomgang av samlivs- og seksualundervisningen, og vil utarbeide nytt veiledningsmateriale for lærere, elever og foreldre. Arbeidet med dette forventes ferdigstilt høsten 2008.

- Dette vil vektlegge kjønn, identitet, grensesetting og tiltak knyttet til kjønnsrelatert mobbing. Problematikk rundt seksuelle overgrep vil også omhandles direkte i materialet, skriver Steenstrup i eposten til ABC Nyheter.

Patricia Kaatee mener det er bra at de lager nytt materiale for skolen, men sier samtidig at så lenge dette ikke forankres i læreplaner, så er det ikke godt nok.

- Mange synes dette temaet er vanskelig, og når det ikke er funnet plass til det i læreplanen, tror jeg mange vil vegre seg mot å sette det på dagsorden, sier hun.

ABC Nyheter har ikke lykkes med få kommentarer fra Utdanningsforbundet.

Personvernpolicy