EU satser på statstøtte

Kommisjonspresident Jose Manuel Barroso på pressekonferansen i dag da han la frem klimapakken til EU. Foto: Scanpix
Kommisjonspresident Jose Manuel Barroso på pressekonferansen i dag da han la frem klimapakken til EU. Foto: Scanpix

EU-kommisjonen satser på statstøtte til miljøtiltak for at EU skal nå sine ambisiøse klimamål.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klimapakken:
  • •Energi- og klimapakken omfatter et revidert direktiv for fornybar energi samt revidert direktiv for kvotehandel.

    •Videre ble det lagt fram et nytt direktiv for karbonfangst og lagring, samt reviderte retningslinjer for statsstøtte til miljøtiltak.

    •Disse retningslinjene gir rammeverket for statsstøtte til enøk, fornybar energi, CO2-håndtertingstiltak og gratis klimakvoter.

  • •Alle forslagene, bortsett fra statstøttereglene, skal behandles av alle medlemslandene i Ministerrådet og Europaparlamentet.

Med den nye planen for hvordan medlemslandene sammen skal nå klimamålene, prøver EU å lede den internasjonale kampen mot klimaendringer. Samtidig ønsker de å ta hensyn til konkurransevilkårene til kraftkrevende industri.

Dermed blir det en vanskelig balansegang mellom grønne idealer og industriinteresser. De er redd for at bedrifter skal flytte til land med mindre strenge miljøkrav dersom utgiftene er for store.

CO2-rensing på Mongstad

Tre direktiv og en revidert retningslinje inngår i EUs energi- og klimapakke som

Foto: ScanpixFoto: Scanpix

kommisjonens president José Emanuel Barroso la fram onsdag .

EUs nye plan påvirker også Norge gjennom EØS-avtalen. Dette gjelder særlig de nye reglene for statsstøtte til miljøprosjekter, som CO2-rensing.

EU-kommisjonens plan gir StatoilHydro (som eier Industrikraft sammen med Statkraft) grunn til å puste lettet ut. Nå ligger alt til rette for at den norske staten kan bidra økonomisk til CO2-rensing på Mongstad.

Statsstøtte

Kommisjonen nytolker regelverket for statsstøtte til miljøtiltak. Nå økes grensene for hva landene kan gi i statsstøtte. I tillegg pekes det på at rensing og lagring av CO2 vil bli omfattet av unntaksreglene for statsstøtte.

Disse sier at dersom det er prosjekter av stor viktighet for Europa, kan det gis ekstraordinær statsstøtte. Det vil være ut fra dette regelverket EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vil vurdere regjeringens statsstøtte til gasskraftverket på Mongstad.

Mens resten av reglene nå vil gå til storstilt behandling i EU-apparatet, vil statsstøttereglene tre i kraft i løpet av få uker. De er vedtatt når de passerer dagens møte i EU-kommisjonen.

CO2-håndtering

EU-kommisjonen legger også frem et eget direktiv for CO2-lagring. Selv om de understreker viktigheten

 Foto: Bellona Foto: Bellona

legges det ikke fram en egen finansieringsplan.

- Med dette direktivet er en stor barrière for å realisere storskala CO2-håndtering ryddet av veien, sier Aage Stangeland i Bellonas energiavdeling.

Bellona har i en årrekke jobbet for å få på plass CO2-håndtering, og i EU-sammenheng har Bellona jobbet aktivt i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) og ser på inkluderingen som en seier.

Personvernpolicy