Utenriksministeren mener personalarkivet er lovlig

Utenriksministeren mener personalarkivet er lovlig
Utenriksministeren mener personalarkivet er lovlig

– Jeg har ingen grunn til å tro at utenriksdepartementet har hatt arkivførsel i strid med norsk lov, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Ministeren sier han ikke visste

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– For meg er dette nytt nå. Jeg har ikke vært klar over dette, sa Støre om det hemmelige arkivet da han holdt pressekonferanse i UD torsdag.

Opplysningene om det hemmelige arkivet kom fram i en rapport om mobbingen i Utenriksdepartementet som ble lagt frem denne uken.

Departementet har i mange år holdt et hemmelig personalarkiv med følsomme opplysninger om de ansatte. Overvåkningen skal ha foregått i flere tiår og ble først avviklet i fjor. Bare noen utvalgte toppembetsmenn visste om og hadde tilgang til arkivet, som blant annet skal ha inneholdt opplysninger om ansattes alkoholproblemer

Trenger tid

Støre sier, ifølge NTB, at han trenger mer tid før han kan svare utførlig på spørsmål rundt det han kaller et «eget arkiv for sensitiv informasjon». Han tror ikke arkivet har vært ulovlig.

Utenriksministeren forklarte at det i 2005 var blitt tatt en administrativ beslutning om å avvikle arkivet og at det i dag kun eksisterer ett personalarkiv i departementet. Det er imidlertid usikkerhet om hva som skjedde med det hemmelige arkivet. Avviklingen av det hadde skjedd i 2005, delvis før og delvis etter at Støre overtok som utenriksminister.

Supplert av UDs kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten, sa Støre at det gamle arkivet delvis er makulert, delvis er overført til dagens personalarkiv.

Nødvendig

Utenriksministeren understreket samtidig at det er nødt til å finnes sensitiv informasjon om UDs ansatte i arkivene også i framtiden. De ansatte utfører viktige oppgaver for Norge. UD har arbeidsgiveransvar i alle situasjoner og er avhengig av å ha gode opplysninger om den enkelte.

– Men det skal finnes ett arkiv, og alle ansatte skal orienteres om sine rettigheter i forhold til det, sa Støre.

Ifølge en pressemelding er Støre klar på at det må bli full gransking av forholdene.

- Rapporten har også avdekket en form for arkivering av sensitiv personinformasjon. Jeg er tilfreds med at praksisen nå er avsluttet. Sikkerhetsspørsmål skal ikke blandes inn i den generelle personalforvaltningen. Dette er det ryddet opp i, men før vi kan lukke kapittelet er det behov for en full gjennomgang av hva som her har skjedd.

Mobbing i utenrikstjenesten

Det var den kvalitative arbeidsmiljøundersøkelsen (tre fokusgruppemøter og 15 dybdeintervju) som ble presentert denne uken.

En røff stil mellom diplomatene i UD og latterliggjøring av kolleger er eksempler på oppførsel i det som oppfattes som et konkurranse-, og karrierepreget departement.

En tidligere arbeidsmiljøundersøkelse fra i fjor viste at mobbing har vært mer omfattende i UD enn på andre arbeidsplasser. Åtte prosent av de ansatte sa de hadde følt seg mobbet på jobben.

Ifølge NTB understreket Støre på presseseansen i ettermiddag at han er stolt over undersøkelsene som nå er gjennomført i departementet.

Da ministeren tiltrådte høsten 2005 tok han initiativ for å avdekke problemene.

- Jeg ba fra første dag departementets ledelse om å gripe fatt i det mange beskrev som en ukultur i departementet. Jeg opplever gjennomgående stor trivsel og motivasjon i UD. Få slutter og mange ønsker å begynne her. Nettopp derfor må vi konsekvent bekjempe den ukulturen mobbing representerer, sa han i meldingen som ble sluppet torsdag ettermiddag.

Personvernpolicy