Hvordan bekjempe trafficking

Forbud mot prostitusjon er ikke veien å gå for å bekjempe trafficking.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Trafficking» vil si at først og fremst kvinner og barn blir tvunget, lurt eller kidnappet for å brukes til seksuell eller arbeidsmessig utnyttelse. Ofrene blir rekruttert fra fattige land og sendt til Vesten, og i gatene i Oslo befinner det seg mange ofre

- Dessverre blir ofre for menneskehandel altfor ofte betraktet av myndighetene som illegale innvandrere, og derfor behandlet som kriminelle. I virkeligheten er dette mennesker som er utsatt for en omfattende serie av menneskerettighetsbrudd.

Det sier rådgiver i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee og leder av PRO-senteret Liv Jessen.

Stort problem i Oslo


En stor del av kvinnene som står og selger sex i Skippergata og omkringliggende gater i Oslo, har ikke kommet dit frivillig.

Ifølge Amnesty, Prosenteret og myndighetene er disse utenlandske kvinner som har blitt lurt eller tvunget inn i prostitusjon av bakmenn. En stor del av kvinnene er afrikanere, og Nigeria er sterkt representert. De har blitt lovet jobb og inntekter i Europa, men når de kom hit, ble de tvunget til sexsalg.

Gatene er altså fulle av kvinner som er tvunget til salg av sex. Myndighetene kan ikke stå og se på denne virksomheten, der kvinner kontinuerlig tvinges til sexsalg. Ikke er virksomheten skjult heller - den foregår snart over hele Oslo sentrum.

Få prostitusjonen inn i ordnede former


Ulempen med å forby prostitusjon, er at vi kan risikere at virksomheten flyttes fra åpenlys dag til undergrunnen. Jeg tror heller ikke at et forbud er veien å gå.

I 1999 trådte den såkalte sexkjøpsloven i kraft i Sverige. Loven kriminaliserte kundene. Svensk politi sier at etter at sexkjøpsloven trådte i kraft i 1999 har det blitt vanskeligere å spane mot innendørsmiljøet, hvor hallikvirksomhet og menneskehandel foregår. Sexkjøpsloven har derved hatt en negativ effekt på etterforskningen av menneskehandel ved at det er blitt vanskeligere for politiet å skaffe oversikt over hvor prostitusjon foregår.

Et rent forbud vil bare føre til at sexsalget også i Norge vil flyttes til arenaer der det er umulig å kontrollere det og holde det under oppsikt og kontroll.

Et alternativ kan være å forby gatesalg av sex, og forflytte salget til bordeller. Bordellene kan underlegges kontroll på lik linje med andre virksomheter i Norge, der de må vise regnskap, betale skatt og så videre. Dette krever selvsagt ordnede arbeidsforhold, der forholdet mellom ansatt og arbeidsgiver er klarlagt på samme måte som det er det i andre virksomheter.

Gi kvinnene en ny start


Poenget er at en må bryte båndene mellom trafficking-ofrene og bakmennene. Det oppnår en ved å gi prostitusjonsindustrien ordnede forhold i bordeller, som må drive virksomheten som alle andre driver virksomheter.

Ved å bryte bånd mellom bakmenn og kvinnene, vil en forhåpentligvis forhindre og minimalisere rekrutteringen av kvinner til trafficking som har prostitusjon som mål. Og sist, men ikke minst: Gi alle trafficking-ofrene som befinner seg i Norge i dag, permanent oppholdstillatelse.

Denne artikkelen er en kommentar, og inngår i artikkelserien «Bare Stein». De 10 siste artiklene i serien:

Ytringsfrihet my ass
Altfor vanskelig å få tak i sunn mat
Ikke umoralsk med høye lønninger


En IT-sjef trenger ikke kunne data
Har jeg ikke sett Dem før? Kan vi stole på Mattilsynet?
Det vanskelige språket
Det nye Romerriket
Jæren-gate
Du trenger sexhjelp

Personvernpolicy