Slakter UD

Justisminister Odd Einar Dørum fikk onsdag klokka 14 overlevert Reinås-utvalgets rapport om håndteringen av flodbølgen i Sørøst-Asia 2. juledag. Statsminister Bondevik innrømmer i pressekonferanse at

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rapporten inneholder sterk kritikk av Utenriksdepartementets håndtering av krisen.

UD skulle ha varslet Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet tidligere

.

Leder Knut Reinås forteller på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at det var mangel på følgende ting i hos UD innledningsfasen:

Telefonkapasitet, bemanningssystemer, system for registrering, ledelsesoppfølgning og informasjon.

- UD hadde ikke noe relevant planverk. Det var ingen katastrofeberedskap, sa Reinås til et fullsatt pressekorps.

«Hovedinntrykket av håndteringen er at det var mange og betydelige svakheter i den innledende fasen hvor UD var mest sentral.

Senere, da politiet og helsemyndighetene tok over, er konklusjonene at oppgavene i store trekk ble godt utført,»
skriver Reinås-utvalget i rapporten.

Både utenriksminister Jan Petersen og statsminister Kjell Magne Bondevik får kritikk i rapporten:

«Utvalget stiller spørsmål ved hvorfor Statsministerens kontor (SMK) ikke på et tidligere tidspunkt tok et initiativ for å få overført deler av arbeid fra UD til andre departementer og etater. Dette gjelder særlig registreringen som utvalget mener burde vært overført til politiet. Det var på dette området det tidlig oppstod en tillitskrise mellom myndighetene og publikum.» , heter det.

«Utenriksdepartementet (UD) hadde en varslingsplan som ble satt i verk, men manglet en beredskapsplan med retningslinjer for håndtering av situasjonen. I lys av den senere tids bevisstgjøring på katastrofer og terror, skulle UD ha vært forberedt ved å ha en beredskapsplan som var øvet», mener utvalget.

Reinås la vekt på at ingen omkom på grunn av myndighetenes håndtering.

- Utvalget ser ingen grunn til at noen omkom på grunn av myndighetenes innsats

.

Klokken 16 i ettermiddag kommenterer statsminister Kjell Magne Bondevik, utenriksminister Jan Petersen og justisminister Odd Einar Dørum kommentere rapporten på en egen pressekonferanse.


Statsminister Kjell Magne Bondevik uttalte at han innser at norske myndigheter burde hatt bedre beredskap og større kapasitet for å håndtere utfordringer med nordmenn i utlandet.

Følg pressekonferansen og debatten på

nrk.no

.

Les hele rapporten her.

Styreleder Jan Reinås sammen med sitt utvalg. (Foto: evalueringsutvalget.no)Styreleder Jan Reinås sammen med sitt utvalg. (Foto: evalueringsutvalget.no)


Følg saken her:

Dagbladet: UD sviktet i alt


Dagbladet: - Vi var ikke godt nok forberedt


VG: Flodbølgekatastrofen


NRK: Tilliten til UD svekket


Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofenEvalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen


- Utvalgets medlemmer dekker et bredt spekter av faglig kompetanse og erfaring både fra offentlig og privat sektor. Utvalget ledes av Jan Reinås, som har lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv.

- Evalueringsutvalget er gitt et mandat fra regjeringen. Formålet med evalueringen er å lære av erfaringene, slik at man i fremtiden står bedre rustet til å møte lignende situasjoner. Videre skal myndighetsutøvelsen til regjering, departementer, politi og andre offentlige etater evalueres. Utvalget har frist til 20. april 2005 for å avgi sin rapport.


Mer i magasinet Neste Klikk:

Nettmøte: Vær-ekspert John Smits
Tsunami-varsel skapte panikk
VGs flodbølgeallianse med leserne
Virusmail utnytter flodbølgeofrene
Listen over savnede nordmenn
Tre minutters stillhet
165.000 mennesker døde
Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia
Offentliggjør listene over savnede nordmenn
Kvikke klikk: Katastrofen på nett


Personvernpolicy