Dale vil øke fartsgrensene på flere veier

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) foreslår å øke fartsgrensen på seks veistrekninger rundt om i landet.
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) foreslår å øke fartsgrensen på seks veistrekninger rundt om i landet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fartsgrensene på flere strekninger i hele landet bør økes, mener samferdselsministeren. Forslag til nye fartsgrenser sendes torsdag på høring.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veiinfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser, avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut ifra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Fra september

Endringene vil kunne tre i kraft i september. Dale poengterer at han vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. Det er foreslått å endre fartsgrensa på seks strekninger rundt om i landet.

Fartsgrenseendringene vil bli evaluert etter ett år og tre år. I evalueringen skal trafikksikkerheten vurderes, og det skal gis en konkret vurdering av om endringen har påvirket samfunnsnytten.

Dette er strekningene

* E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

* E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet opp fra 70km/t til 80 km/t.

* Riksvei 80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

* E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

* E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekninga Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekninga Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.

* E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunnelene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden