Meny

Nå kommer miljøbøtene

BØTER: Nå kan du bøtelegges for brudd på miljøfartsgrensene, på samme måte som overtredelse av enhver annen fartsgrense. (Foto: Dag Gjærum/UP)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå kan du bøtelegges for brudd på miljøfartsgrensene.
Dette er lovendringene:

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer:

§ 6 tredje ledd skal lyde: trafikkregler gitt i medhold av § 4 og skiltregler gitt i medhold av § 5 kan det fastsettes nærmere bestemmelser om fartsgrenser, herunder om lavere fartsgrense for bestemte grupper av motorvogner og lavere fartsgrense, for bestemt eller ubestemt tid, også av hensyn til miljøet.

§ 33 nr. 2 første punktum skal lyde:Kongen kan gi forskrift om at retten til å føre førerkortpliktig motorvogn skal gå tapt for en bestemt tid av hensyn til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn, dersom rettighetshaveren har fått nærmere angitte straffbare handlinger registrert et bestemt antall ganger i løpet av en fastsatt tidsperiode.

DinSide Miljøfartsgrensene har vært et omdiskutert tema. Nå trenger man ikke diskutere lenger.

I dag har det blitt vedtatt en lovendring som betyr at miljøfartsgrenser nå er i fullt samsvar med loven.

Dette betyr også at brudd på miljøfartsgrensen vil medføre samme sanksjoner som brudd på enhver annen fartsgrense.

Endringen trer i kraft fra i dag.

Les også: Innfører forurensingsgebyr

Omdiskutert tema

Miljøfartsgrensene har lenge vært et omdiskutert tema. Det har blitt stilt spørsmål ved lovligheten av å etablere slike særskilte fartsgrenser, og hvor vidt miljøfartsgrenser hadde det nødvendige hjemmelsgrunnlaget i vegtrafikkloven.

Samtidig ble det også problematisk å gi bøter for brudd på en lov man ikke visst om man hadde lovhjemmel for.

Les også: Her er boten du ikke bør vedta

På bakgrunn av dette startet Justis- og politidepartementet og Samferdselsdepartementet sommeren 2011 en prosess for bedre å klargjøre og synliggjøre hjemmelsgrunnlaget for bruk av miljøfartsgrenser. Statens vegvesen erstattet også vinteren 2012 miljøfartsgrensen på 60 kilometer i timen med en fast fartsgrense på 70 km/t på riksveg 4 og ring 3 i Oslo, og en fartsgrense på 80 km/t på E18.

Det er dette arbeidet som nå altså er ferdig. I dag ble lovendringen godkjent i statsråd.

Miljøfartsgrenser sidestilles med alle andre vanlige fartsgrenser. Hva mener du om det? Si din mening i debatten nedenfor. Vi ber deg om å holde debatten saklig.

Les også: Fiesta ST kler du på deg

Med virkning fra i dag

Departementet opplyser til DinSide at lovvendringer trer i kraft fra i dag.

– Vei-eier kan nå etablere en miljøfartsgrense, og det vil være samme sanksjoner som for en vanlig fartsgrense, opplyser kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet til DinSide.

Det er også blitt foreslått at sanksjonene for brudd på miljøfartsgrensen ikke skulle være like strengt som brudd på en "ordinær" fartsgrense. Men nå er det altså lovbestemt at dette skal behandles likt.

– Det trer i kraft nå, fra i dag. Så er det opp til vei-eier å bestemme om de vil benytte seg av miljøfartsgrense fra neste sesong. Men fra i dag har de hjemmel i lovverket til å etablere det, og de har hjemmel i lovverket til sanksjoner, opplyser departementet.

Motor
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus