Bilorganisasjonene:

Krever kutt i disse bilavgiftene

VIL ENDRE BILAVGIFTENE: Amcars Hillberg Ove Johansen (f.v), Bilimportørenes Landsforenings Erik Andresen, NAFs Line Lillebø Osfoss og KNAs Jan Johansen. Foto: Geir Svardal
VIL ENDRE BILAVGIFTENE: Amcars Hillberg Ove Johansen (f.v), Bilimportørenes Landsforenings Erik Andresen, NAFs Line Lillebø Osfoss og KNAs Jan Johansen. Foto: Geir Svardal

Se hva NAF, KNA, Amcar og BIL ber om - og hvorfor de ikke blir hørt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nitrogenoksid (NOx):

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogsdød og fiskedød.

Norge har svært høye bilavgifter og en gammel bilpark. Nå forlanger flere bilorganisasjoner lavere avgifter. Det kommer neppe til å skje.

Høye norske bilavgifter gir svært høye bilpriser og bidrar til at vi har et dyrt bilhold . Flere bilorganisasjoner krever at avgiftene må endres og reduseres kraftig, slik at vi kan få en mer moderne, mer miljøvennlig og mer trafikksikker bilpark.

I dag er nemlig situasjonen at Norge, ved siden av Danmark, har Europas høyeste bilavgifter. Vi har også en av de eldste bilparkene i Europa, noe som påvirker både trafikksikkerhet og miljø.

En omfattende endring av bilavgiftene forutsetter at det blir slutt på prinsippet om provenynøytralitet (at Statens samlede inntekter fra skatter og avgifter fra bilistene ikke skal påvirkes av en omleggelse av avgiftsystemet), og på at bilavgiftene skal bidra til å finansiere andre deler av det norske samfunn, som barnehager, helse og omsorg, hevder bilorganisasjonene.

– Bilavgiftene er endret i riktig retning, men det er ikke aktuelt å ta ned bilavgiftene så kraftig som enkelte bilorganisasjoner ønsker, er budskapet fra statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund.

Amcar: Vil fjerne vektkomponenten

AMCAR: Hillberg Ove Johansen. Foto: Geir SvardalAMCAR: Hillberg Ove Johansen. Foto: Geir Svardal

Det var under et bilavgiftsseminar på Stortinget, i regi av Fremskrittspartiets finansfraksjon, at de sterke synspunktene på bilavgiftene kom frem. Tydeligst på kravet om store endringer var bileierorganisasjonen Amcar, som krever bilavgifter «som stimulerer til en raskere utskiftningstakt av bilparken».

Blant annet så vil Amcar fjerne vekt- og effektkomponenten, og organisasjonen er også sterkt i mot at de som kjøper ny bil hvert år i Norge skal bidra med rundt 20 milliarder kroner i ekstra skatt til Staten.

– Denne ekstra beskatningen på nybilkjøp er til hinder for en sikrere og mer miljøvennlig bilpark, hevder Hillberg Ove Johansen i Amcar.

Et viktig poeng for Amcar er at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom hvor mye en bil må betale i avgifter og hvor mye den forurenser. Og «synderen» er effektavgiften, mener Amcar.

Slik vil Amcar endre bilavgiftene:

* Stykkavgift (f. eks. 15.000 kroner) i stedet for dagens engangsavgift.

* CO2-avgift (f. eks. 1.500 kroner pr. gram for utslipp over 115 g/km)

* Differensiert årsavgift etter svensk modell (høyere avgift for dieselbiler)

* Bortfall av varebil som egen avgiftsklasse

* Ikke økte bruksavgifter

* Etterskudds veifinansiering

* Elbil-insentivene må opprettholdes

KNA: – Koste mer å bruke enn å eie

KNA: Direktør Jan Johansen. Foto: Geir SvardalKNA: Direktør Jan Johansen. Foto: Geir Svardal

KNA er noe mer moderate i sine krav, men ønsker også omfattende endringer av bilavgiften.

– Norge har blant Europas høyeste kjøps-,eie- og bruksavgifter på bil, samtidig som vi kanskje har befolkningen med høyest transportbehov med privatbil, sier KNA-direktør Jan Johansen.

KNA ønsker at avgiftene må vurderes i forhold til ønskede mål om sikkerhet, miljø og mobilitet, og at de derfor bør styres mer mot bruken av bilen enn mot kjøpet og eierskapet.

– Og effektkomponenten bør reduseres ytterligere, siden det ikke er noen logisk sammenheng mellom en bils effekt og utslippet av CO2, mener Johansen.

KNA mener dessuten at CO2- og NOx-komponenten må endres for å nå ønskede mål, og at CO2-avgiften som en konsekvens av det bør økes.

Dette mener KNA om bilavgiftene:

* Vekt- og effektkomponent reduseres

* CO2-komponenten økes

* Progresjonen i avgiftssatsene dempes

* Årsavgiften fjernes eller tilpasses miljø- og sikkerhetsmål

* Omregistreringsavgiften erstattes av et gebyr som speiler den faktiske kostnaden

* Vrakpantens mål er å forhindre forsøpling

* Bensin- og dieselavgiften bør være lik, og CO2-avgiften på drivstoff bør reduseres

* KNA er i prinsippet i mot bomavgifter, og de må i hvert fall være lokalt forankret

NAF: Mer forutsigbarhet for bileierne

NAF: Politisk rådgiver Line Lillebø Osfoss. Foto: Geir Svardal NAF: Politisk rådgiver Line Lillebø Osfoss. Foto: Geir Svardal

NAF er tungvekteren blant bileierorganisasjonene, med sine 520.000 medlemmer og drøye 400 ansatte. Ifølge NAF har Norge Europas dyreste mobilitet, samtidig som vi er helt avhengige av bilen. Og NAF ønsker en reduksjon i det samlede avgiftsnivået for bil, med vekt på en reduksjon av kjøp- og eieavgiftene.

– Miljøspørsmål, trafikksikkerhet og forbrukerøkonomi, og ikke provenynøytralitet, må stå i sentrum når bilavgiftene nå må endres. Utslippet av CO2 må videre ned, bilparken må fornyes og bileierne må få større forutsigbarhet når de investerer i en bil, sier Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver i NAF.

Dette mener NAF om bilavgiftene:

* Engangsavgiften må reduseres med minst 20 prosent, og blant annet bør effektkomponenten reduseres eller fjernes.

* En lavere engangsavgift kombinert med vrakpant-utbetaling på minst 5.000 kroner bør bidra til at snittalderen for bilparken går ned fra 10,4 år til syv-åtte år.

* Årsavgiften bør reduseres og differensieres. Kjøretøy bør kunne av- og påregistreres for perioder via internett, slik man kan det i Sverige.

* Omregistreringsavgiften bør dekkes av et fast gebyr som dekker Statens kostnader, eller på sikt legges helt bort og inn under meravgiftssystemet.

Ellers er NAF prinsippielt i mot bompengefinansiering, og mener at det uansett er viktig at bompengene sees på som en av flere bruksavgifter, og derfor må inkluderes når bilavgiftene gjennomgås.

BIL: – C02-avgiften er en suksess

BIL: Daglig leder i Bilimportørenes Landsforening, Erik Andresen. Foto: Geir Svardal BIL: Daglig leder i Bilimportørenes Landsforening, Erik Andresen. Foto: Geir Svardal

De tre foregående organisasjonene er interesseorganisasjoner for bileierne, mens Bilimportørenes Landsforening (B.I.L) er en interesseorganisasjon for bil- og lastebilimportører.

– Avgiftssystemet må være forutsigbart og teknologinøytralt og basere seg på EUs krav og regelverk. Det som kommer ut av eksosrøret på skattlegges, mener daglig leder i B.I.L, Erik Andresen.

Også B.I.L mener noe må gjøres med hele innretningen av bilavgiftene.

– Dagens bilavgiftsregime gjør at det er svært dyrt å kjøpe bil i Norge, mens det er forholdsvis rimelig å bruke den. Konsekvensen av dette er at vi sitter med en av de eldste bilparkene i Europa. Våre biler har en gjennomsnittlig levealder på 19 år, mot drøye 14 år i snitt i Vest-Europa, og det har en rekke negative konsekvenser, som høye CO2-utslipp, NOx-forurensing og dårlig sikkerhet, hevder Andresen

B.I.L mener at innføringen av CO2-avgiften har vært en suksess, og har bidratt vesentlig til den kraftige nedgangen av CO2-utslipp fra bilene. NOx-komponenten stiller derimot BIL seg undrende til.

– Når Euro 6-bilene kommer i 2014 vil forskjellen i NOx-avgift på bensin- og dieselbiler tilsvare 440 kroner i avgift. Du endrer ikke på kjøpsvaner med det, fastslo Erik Andresen.

Dette mener B.I.L. om bilavgiftene:

* Et forutsigbart og teknologinøytralt system

* Et system som stimulerer til en nyere bilpark gjennom å flytte avgiftene fra kjøps- til bruksavgifter

* På lang sikt bør samtlige av dagens avgiftskomponenter erstattes med en ny bruksavgift basert på hva, hvor og når man kjører

* Frys avgiftene på kort sikt - da vil engangsavgiften gå ned

* Fast Omregistreringsavgift (f. eks. 5.000 kroner)

* Indeksregulert vrakpant

Finansdepartementet: – Bilavgiftene gjør at folk velger miljøvennlig

Statssekretær Kjetil Lund. Foto: Rune KongsroStatssekretær Kjetil Lund. Foto: Rune Kongsro

Vi har forelagt synspunktene og kravene for statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet.

– Det er mange sterke syn på bilavgiftene, men også mange forskjellige syn. Regjeringen må balansere mellom flere hensyn, og samtidig sørge for bilavgifter som får folk til å velge mer miljøvennlige biler, noe vi helt klart mener å ha lykkes med. Bilavgiftene skal dessuten også bidra til felleskassen. Finansieringen av velferden må komme et sted fra, og miljøavgiftene - som jo en del av bilavgiftene er - er en del av denne finansieringen.

Har redusert avgiftene med 180 millioner

Lund påpeker videre at regjeringen gjorde en grundig gjennomgang av bilavgiftene i fjor.

– Basert på gjennomgangen gjorde vi en del endringer, som reduserte bilavgiftene med cirka 180 millioner kroner. Blant annet er effektkomponenten tatt ned, siden linken mellom effekt og CO2-utslipp ikke er så sterk lenger. Også omregistreringsavgiften er redusert, særlig for næringslivets del. Og vrakpanten er økt.

– Eldre bilpark i Finland

Men bilparken vår blir ikke yngre av regjeringens politikk? Den blir faktisk litt eldre for hvert år.

– Det bildet er sammensatt. Sverige har ingen engangsavgift, og en noe yngre bilpark enn oss. Men Finland, som også har lavere bilavgifter enn oss, har en eldre bilpark. Vi tror dette også henger sammen med blant annet levestandard og befolkningstetthet.

Det virker som om bilorganisasjonene kan glemme sine ønsker om en omfattende omlegging av bilavgiftene?

– Det er nok ikke aktuelt med så store endringer som det her tas til orde for, fastslår statssekretær Kjetil Lund.

Les også:

Slik avslører du triksing med kilometertelleren

Her er Hyundais nye SUV

Her blir det slutt på gratis do

Les flere artikler fra vår motorseksjon her


Les flere nyheter her

Saken er opprinnelig skrevet for Vi Menn og publisert på klikk.no.

Personvernpolicy