– Økologiske grønnsaker kan beskytte under svangerskapet

BESKYTTER: Gravide anbefales å spise mye grønnsaker under svangerskapet. Det kan gi lavere risiko for svangerskapsforgiftning. – Vår studie antyder at økologiske grønnsaker kan gi en tilleggseffekt, sier forsker Hanne Torjusen. Foto: NTB scanpix
BESKYTTER: Gravide anbefales å spise mye grønnsaker under svangerskapet. Det kan gi lavere risiko for svangerskapsforgiftning. – Vår studie antyder at økologiske grønnsaker kan gi en tilleggseffekt, sier forsker Hanne Torjusen. Foto: NTB scanpix

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker, har lavere risiko for svangerskapsforgiftning, ifølge norsk forskning.

Mer om svangerskapsforgiftning:

Svangerskapsforgiftning er en komplikasjon som kan oppstå i siste halvdel av svangerskapet, og kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen.

I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorligere tilfeller kan svangerskaps-forgiftning bli livstruende for mor og foster.

Den eneste behandlingen er forløsning, og svangerskapsforgiftning er derfor en årsak til for tidlig fødsel.

Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente. Men mange av risikofaktorene, for eksempel overvekt, høyt blodtrykk og diabetes, er de samme som for hjerte-karsykdom.

Det er tidligere vist at kosthold i svangerskapet kan påvirke risikoen for svangerskapsforgiftning, og den nye studien bygger opp under dette.

Dette er første gang en mulig sammenheng mellom bruk av økologisk mat og svangerskapsforgiftning er undersøkt.

Kilde: FHI.no

Svangerskapsforgiftning rammer rundt 3-5 prosent av alle gravide, og førstegangsgravide har større risiko enn kvinner som har vært gravide før.

Forskning viste nylig at svangerskapsforgiftning er den viktigste direkte årsaken til at kvinner i Norge dør i forbindelse med svangerskapet . Svangerskapsforgiftning gir også økt risiko for hjerte- og karsykdom på lang sikt.

Nå har en ny norsk studie funnet en sammenheng mellom det å spise økologiske grønnsaker under graviditeten og redusert risiko for svangerskapsforgiftning.

– Våre funn bygger opp under det at kostholdet har en betydning for risikoen for svangerskapsforgiftning, og at et kosthold med tilstrekkelig mengde grønnsaker reduserer risikoen, sier Hanne Torjusen, doktorgradsstipendiat og forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Folkehelseinstituttet, til ABC Nyheter.

– Denne studien antyder at det kan være en tilleggseffekt ved å velge økologiske grønnsaker, fortsetter hun.

21 prosent lavere risiko

Undersøkelsen omfattet 28.192 kvinner som deltok i Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse fra 2002 til 2008. Alle kvinnene var gravide med sitt første barn.

5,3 prosent av deltakerne fikk svangerskapsforgiftning.

– I Mor og barn-undersøkelsen er det benyttet et omfattende spørreskjema som inkluderer spørsmål om økologisk mat. Vi oppfordrer til at andre store kostholdsundersøkelser også tar med spørsmål om økologiske matvarer, sier Torjusen.

I studien sammenliknes kvinner som jevnlig spiste økologisk mat, med dem som sjelden eller aldri spiste økologisk mat i svangerskapet.

De gravide kvinnene ble spurt om bruk av økologisk mat i seks matvaregrupper: Grønnsaker, frukt, kornprodukter, egg, melk og kjøtt.

Resultatene viste at de som ofte spiste økologisk dyrkede grønnsaker (8,8 prosent av deltagerne), hadde 21 prosent lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning, enn dem som sjelden eller aldri spiste økologisk dyrkede grønnsaker.

– Tendensen var den samme for de andre økologiske matvarene sett under ett, men vi fant ikke signifikante forskjeller i risikoen. Det gjorde vi bare for økologiske grønnsaker, forklarer forskeren.

Les også: Stadig flere kvinner over 50 år som føder i Norge

Mulige årsaker til redusert risiko

Studien gir ikke svar på hvorfor det kan være en sammenheng mellom økologiske grønnsaker og redusert risiko for svangerskapsforgiftning, men i artikkelen som er publisert i tidsskriftet BMJ Open har forskerne kommet med noen teorier:

  1. Kvinnene som spiser økologiske grønnsaker, utsettes for mindre rester fra plantevernmidler.
  2. Det å spise økologiske grønnsaker gir høyere inntak av plantens naturlige beskyttelsesstoffer, som for eksempel antioksidanter, enn man får fra konvensjonelt dyrkede grønnsaker.
  3. Økologiske matvarer gir en mer gunstig tarmflora som gjør kroppen mindre sårbar for betennelsestilstander.

Les også: Eldre gravide får oftere hjerneslag

– For tidlig å konkludere

Den ferske studien inngår i et doktorgradsprosjekt som undersøker om det å velge økologisk produsert mat i svangerskapet, er forbundet med helseeffekter for mor og/eller barn.

– Det har vært gjennomført en rekke studier der man har sammenlignet innholdsstoffer i økologisk dyrket mat og konvensjonell mat. Noen undersøkelser finner interessante forskjeller, andre finner ikke det. Derfor er det naturlig å følge opp med undersøkelser der man ser på helseutfall - altså om det å velge økologisk mat har noen betydning for morens eller barnets helse, forklarer Torjusen.

– Er undersøkelsen deres god nok til at man allerede nå bør anbefale gravide å spise økologiske grønnsaker?

– Det vil ikke være riktig å si at gravide bør spise økologiske grønnsaker på bakgrunn av denne ene studien, svarer Torjusen og fortsetter:

– Dersom man er positiv til økologiske matvarer, så gjør man i hvert fall ikke noe galt ved å velge økologiske grønnsaker under svangerskapet.

Spørsmålet om bruk av økologisk mat omfattet seks matvaregrupper: Grønnsaker, frukt, kornprodukter, egg, melk og kjøtt.

Personvernpolicy