Han ble avskydd av befolkningen. I lovens navn ble han dømt til å drepe på grufullt vis

YRKE SOM DRAPSMANN: En skarpretter var vanligvis en person som var dømt for en kriminell handling. Han ble benådet hvis han takket ja til stillingen som bøddel. Yrket bestod av å torturere og henrette på grusomste vis.
YRKE SOM DRAPSMANN: En skarpretter var vanligvis en person som var dømt for en kriminell handling. Han ble benådet hvis han takket ja til stillingen som bøddel. Yrket bestod av å torturere og henrette på grusomste vis. Foto: Illustrasjonsbilde: Peyker / Shutterstock / NTB scanpix

En «Mestermann» fikk oppgaven ingen andre ville ha.

(Vi.no): «Dersom du ikke bekjenner hva du kan, da skal skarpretteren pine deg først på vannet og deretter på strekkbenken og med glødende tenger».

Dommeren i rettssalen i Finnmark snakker til den unge kvinnen ved navnet Ragnhild. I mars 1663 blir hun pågrepet av myndighetene mistenkt for å være en trollkvinne.

Ragnhild er livredd. Om hun bedyrer sin uskyld eller om hun tilstår å være en «heks», spiller ingen rolle. Hun vet at hun uansett snart skal dø på den verst tenkelige måten. Først tortureres, så brennes på bålet.

I rettsprotokollene står det at Ragnhild svarer:

«Før jeg utsetter meg for den pinsel, da vil jeg heller lyge på meg selv slik at mitt liv kan forkortes. Det jeg har sagt, har jeg sagt av redsel».

Det blir likevel som Ragnhild tenker. Og det er Thor Oluffsen som får æren av å pine og drepe henne. Han er «mestermann», en av de mest beryktede skarprettere i Finnmark. Han dreper mistenkte kriminelle for å redde sitt eget skinn.

Les også : «Fille-Matias», «Ræva Lars», «Slimaalen» og «Papirhanen» hadde én ting felles

– Tok for seg

Thor Oluffsen var en simpel tyv som hadde fått en dødsdom i Hammerfest. Men han skulle bli benådet av amtmannen selv - hvis han takket ja til stillingen som skarpretter. Oluffsen ble ansatt som skarpretter i 1662, og da tar Norges verste menneskeforfølgelse til.

Det forteller Rune Blix Hagen, førsteamanuensis i historie ved Norges arktiske universitet (UiT).

RUNE BLIX HAGEN: Førsteamanuensis i historie ved Norges arktiske universitet (UiT). Foto: Trine Lise Halmøy
RUNE BLIX HAGEN: Førsteamanuensis i historie ved Norges arktiske universitet (UiT). Foto: Trine Lise Halmøy

Skarpretter var den offisielle norske betegnelsen for en person som foretok avlivninger av personer etter straffeloven, bedre kjent som bøddel. Yrket ble ellers omtalt som «mestermann» eller «kjøtt-maker».

– Mellom 1662 og 1663 ble 30 kvinner forhørt og dømt for trolldom, og 20 av disse ble henrettet av Thor Oluffsen. De 10 andre som ikke ble dømt var pikebarn under 12 år og unge kvinner som var gravid. Men en del av disse ble torturert på det groveste av Oluffsen. To av kvinnene ble torturert til døde før de fikk endelig dom.

Bødlene måtte jobbe med dette resten av livet, og valgte de ikke å gjøre det, ble de dømt og henrettet for opprinnelige forbrytelse.

Det var derfor Oluffsen var så ivrig i tjenesten.

– Han tok seg til rette med både djevleutdrivelse og overgrep mot kvinner og pikebarna som satt innesperra for dommer. Det var svært stygge saker. Oluffsen ble godt mottatt av den lokale øvrighet, særlig av amtmannen, sier Hagen videre.

Les også : Den beryktede straffemetoden ble brukt i Norge

TORTUR OG DRAP: Alle visste hvem skarpretteren var i den enkelte by. Ingen av dem hadde et spesielt godt rykte. Foto: Wikipedia
TORTUR OG DRAP: Alle visste hvem skarpretteren var i den enkelte by. Ingen av dem hadde et spesielt godt rykte. Foto: Wikipedia

Beryktede bødler

Det var på 1600- til 1800-tallet at dødsstraff utført av bødler var det vanlige.

TORGRIM SØRNES: Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat
TORGRIM SØRNES: Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat

Fra begynnelsen av, var skarpretterne altså ofte dømte kriminelle som fikk valget mellom å selv bli henrettet eller å overta jobben som bøddel, opplyser Torgrim Sørnes, lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876.

– Én kjent bøddel var Kristoffer Størkerson i Lofoten. Han var opprinnelig dømt til henging for tyveri, men det var ingen til å henge ham akkurat da – dermed fikk han tilbudet om å slippe henrettelse mot å overta bøddel-jobben, noe han takket ja til. Han fungerte som skarpretter i Lofoten i årevis. Det var også han som utførte en av de siste heksebrenningene i Norge. Det gjorde også bøddelen Steffen Paulsen i Stavanger.

Men den skarpretteren som det gikk mest rykter om, var Mathias Fliegenring, ifølge Sørnes.

Bøddel og skarpretter

  • Bøddel: En person som fullbyrdet dødsdommer. Man kunne være bøddel i en selvstendig stilling, eller opptre som bøddel som følge av at man var i en annen stilling, for eksempel fengselsbetjent eller soldat.
  • Skarpretter: En bøddel som brukte øks eller sverd som arbeidsredskap. Skarpretter var den offisielle norske betegnelsen for en person for foretok avlivninger av folk etter straffeloven. Yrket ble i Norge omtalt som «mestermann» eller «kjøtt-maker».

Kilde: Wikipedia.

Han var bøddel i Trondheim i 1719-29 men ble sinnssyk, myrdet sin egen datter med en bordkniv og døde i rådhuskjelleren under det nåværende biblioteket. Etterpå kjeppjaget rasende naboer hans kone og barn ut av landet.

– Om Samsom Isberg fra Odda, skarpretter på midten av 1800-tallet, gikk det alle slags historier. Han skal ved et tilfelle ha sagt til en tjenestepike: «Hver gang du går forbi huset, synger det i øksene mine». Hun var da gravid og planla barnemord, forteller Sørnes.

Les også : Norges verste psykopater

Kirurger på dagtid

Alle visste hvem skarpretteren var i den enkelte by. Ingen av dem hadde et spesielt godt rykte.

På 1600-tallet var bøddelen hjertelig avskydd – hvis han tok på noe på markedet, måtte han kjøpe det, ingen andre ville ta i noe han hadde tatt i. På vertshusene hadde han eget glass som ingen andre ville drikke av. I kirken ble han gjerne plassert rett under orgelet.

Men på 1700- og 1800-tallet ble lønnen bedre, utdannelsen bedre, og dermed steg også anseelsen. De større byene begynte etter hvert å ansette litt mer profesjonelle folk, dette fordi henrettelsene ble mer kunstferdige og krevde mer håndverk av utøveren, ifølge Sørnes.

Bøddelen i Christiania var en så opptatt mann at han ikke hadde tid til annet før på 1800-tallet, da August Lædel fungerte som snekker ved siden av jobben som skarpretter.

Før dette drev skarpretterne mye med kirurgi, alle de bergenske og trondhjemske bødlene var kirurger ved siden av bøddel-jobben, og var godt besøkt av pasienter. Denne kirurgien var på en måte deres vei inn i respektabiliteten. Kristiansands siste bøddel var dyrlege, mens den siste skarpretteren i Norge, Theodor Larsen, var ansatt på Rikshospitalet som labassistent på dagtid i Oslo, forteller Sørnes videre.

På 1700-tallet var alle bødler i Norge fra Trondheim og sørover, Danmark ned til Hamburg, Nord-Tyskland og Sør-Sverige i slekt med hverandre – det var dynastier av skarprettere som giftet seg med hverandres døtre, enker og utgjorde en eneste stor familie.

– Når den ene skarpretteren døde, sto det gjerne en sønn til rådighet som var ferdig opplært av sin far. Hvis ikke, hadde skarpretteren en knekt, altså en lærling, som kunne overta. Av og til sviktet det også, og da ble det alltid masse styr. Da Mathias Fliegenring døde i 1729 uten verken voksne barn eller læregutt, ble fangene sittende og vente på henrettelsene mens Trondheims øvrighet forsøkte å skaffe en ny.

Kvinnelige skarprettere eksisterte ikke.

– Når en bøddel døde, giftet gjerne hans hustru seg raskt på nytt med en ny bøddel som så kunne overta tjenesten. På den måten sparte samfunnet både utgifter til hennes pensjon og til å avertere etter ny bøddel. Det var her fru Fliegenring var for treg, hun klarte å skaffe en ny og ung bøddel, men han nektet plent å gifte seg med den gamle enken, og hun måtte forlate landet, opplyser Sørnes.

Les også : Griser ble dynket i tjære, satt fyr på og jaget til motstanderen

BØDDEL-DYNASTI: På 1700-tallet var alle bødler i Norge fra Trondheim og sørover, Danmark ned til Hamburg, Nord-Tyskland og Sør-Sverige i slekt med hverandre – det var dynastier av skarprettere som giftet seg med hverandres døtre, enker og utgjorde en eneste stor familie. Foto: Wikipedia
BØDDEL-DYNASTI: På 1700-tallet var alle bødler i Norge fra Trondheim og sørover, Danmark ned til Hamburg, Nord-Tyskland og Sør-Sverige i slekt med hverandre – det var dynastier av skarprettere som giftet seg med hverandres døtre, enker og utgjorde en eneste stor familie. Foto: Wikipedia

Godt betalt

Bødlene var fryktet og avskydd av befolkningen. Det var altså et såpass stigma ved yrket at de måtte gifte seg innenfor sin egen yrkesgruppe.

Dette endret seg ved overgangen til 1800-tallet, ifølge Sørnes.

– Da begynte skarpretterne å søke ektemaker utenfor sin egen krets. Samtidig fikk de også lov til å flytte inn til byene der de før var blitt henvist til å bo utenfor byporten. Den Bergenske bøddelen var den første som fikk lov til dette, de andre etterpå, forteller han.

Å være skarpretter ble etter hvert et svært godt betalt yrke, opplyser historiker Hagen.

Ifølge norske regnskapskilder var lønnen for en henrettelse to riksdaler, noe som var mye penger på den tiden, sier Hagen.

Skarpretterne fikk en fast sum av den byen som hadde ansatt dem, i tillegg et minst like stort beløp av fogderiene på landet. Videre fikk skarprettere betalt per henrettelse, pluss fri skyss og diett for hver reise de måtte foreta seg. Så fikk de tillatelse til å gå julebukk hvert år og presse penger ut av borgerne for den samme summen.

Les også: Psykopatens trekk blir verre med alderen

Grusomme drapsmetoder

Loven på 1700-tallet hadde dødsstraff for omtrent femti forskjellige forbrytelser i Norge. Hver paragraf var formet slik at det ble spesifisert en egen måte å dø på.

Tyver skulle henges, mordere halshogges, barnemordere skulle få hodet på stake, dyreskjendere skulle brennes levende, det samme skulle hekser.

– Noen av straffene var utrolig detaljerte. Hvis man myrdet en av sine foreldre skulle man trekkes på nattmannens sluffe med tau rundt halsen og bakbundne hender, uten hatt, i simple klær, rundt fra gjerningsstedet til retterstedet. Underveis skulle bøddelen knipe morderen med glødende tenger fem ganger, deretter halshogge ham eller henne med øks. Hodet skulle så på stake, kroppen surres til et vognhjul og heises opp på en stake det også, utdyper Sørnes.

Majestetsfornærmelser ble avstraffet med partering, enkelte militære forbrytelser med radbrekking.

– Dette siste var enda mer komplisert, morderen skulle piskes ukentlig i ni uker før han levende ble lagt på et vognhjul. Skarpretteren skulle så knuse knoklene hans uten å ta livet av ham, så skulle forbryteren ligge der til han kreperte av smerte og sjokk. Det kunne ta flere dager, og den dyktige bøddel skulle se til at det tok så lang tid som mulig. Rekorden fra Tyskland er ni dager, forteller Sørnes.

Det å grave ned de hodeløse kroppene, spikre hodene opp på staker eller slokke ilden de var blitt brent opp på, var «rakkerens» jobb. Unntaket var hvis forbryteren skulle parteres. Ellers strakk bøddelens oppgave seg bare til dødens port.

– Når forbryteren var død, var skarpretterens verv forbi, avslutter Sørnes.

Les også : «Englemakerskers» virksomhet var grusom

Denne saken ble først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 E-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå
Siste nytt
22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29NorgeE-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå
Populært