Slik behandler de tvangslidelser på fire dager

Bjarne Hansen og Gerd Kvale står bak «The Bergen 4-Day Treatment» som har hjulpet mange med å bli kvitt tvangslidelsen sin. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Bjarne Hansen og Gerd Kvale står bak «The Bergen 4-Day Treatment» som har hjulpet mange med å bli kvitt tvangslidelsen sin. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Gerd Kvale og Bjarne Hansen har hatt stor suksess med sitt fire-dagers behandlingsprogram mot tvangslidelse. De tror det er en generell trend mot kortere behandlingsforløp, og det er på høy tid, mener de.

Kanskje har du plutselig tenkt «hva om jeg vrir bilen over i motsatt kjørefelt nå»? Eller du sjekker om døra er låst for tredje gang. Eller du banker i bordet etter å ha sagt at noe går bra, slik at ordene ikke skal utfordre skjebnen.

Det er helt normalt. Men for noen blir slike tanker så invaderende at man unngår å kjøre bil, sjekker alt i huset igjen og igjen, eller stadig føler trang til å nøytralisere tanker slik at de ikke skal bli virkelighet.

Psykologene og professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet et behandlingsprogram som lar pasienter bli kvitt tvangslidelse, også kalt OCD, i løpet av fire dager. Den korte behandlingstiden har naturlig nok vakt oppsikt.

The Bergen 4-Day Treatment er eksportert til flere andre land, og brukes i dag av team over hele Norge.

Angstlidelser

Det finnes forskjellige typer angstlidelser:

 • Generalisert angst
 • Panikklidelse
 • Sosial angst
 • Fobier
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Tvangslidelse (OCD)

– Når vi begynte med dette, så visste heller ikke vi hvordan effekten ble på lang sikt. For noen år siden synes vi det var skummelt å skulle si at folk kunne bli friske på fire dager, sa Gerd Kvale da hun snakket på Kavilfondets podcast «Tech, håp & kjærlighet» nylig.

– Nå har over 2000 har fått hjelp. Artiklene vi har publisert viser at 90 prosent har klar bedring etter fire dager. Fire år senere er 70 prosent ute av lidelsen og lever normale hverdager, sa Kvale.

Hun og kollega Bjarne Hansen forsker på om korttidsmodellen også fungerer mot andre angstlidelser, som panikk-angst, generalisert angst og sosial angst.

– Da brukes de samme prinsippene, sier Kvale til forskning.no.

– Dryppene blir for små

Det har vært vanlig å tenke at psykiske lidelser krever langvarig behandling. Ofte flere måneder med samtaleterapi eller langvarig bruk av medisiner. Er dette i ferd med å endres?

– Med konsentrert behandling går man fra en behandling som er bolkvis, men kutter pausene. Det er interessant forskning som peker mot at det har noen fordeler, sier Bjarne Hansen.

– Man har nok tenkt slik at små drypp gjør at folk rekker å prosessere imellom. Mens egentlig så ser resultatene ut til å være litt motsatt, at tiden i mellom forstyrrer, og de små dryppene blir for små.

Les også:

Praktiske årsaker

Asle Hoffart er psykolog, forsker og fagutvikler ved Modum Bad og professor II ved Universitet i Oslo.

Asle Hoffart er psykolog, forsker og fagutvikler ved Modum Bad og professor II ved Universitet i Oslo. Foto: UiO
Asle Hoffart er psykolog, forsker og fagutvikler ved Modum Bad og professor II ved Universitet i Oslo. Foto: UiO

Han kjenner ikke til at det er en utbredt teori om at pasienten må få tid til å prosessere mellom små drypp, men sier at det kan tenkes at dette er knyttet til «pasientsentrert terapi» der man tenker endring må skje når pasienten er klar for det.

– En time i uka har vel mest oppstått fordi det er praktisk både for terapeut og pasient, skriver Hoffart på epost til forskning.no.

Videre sier han at det er rimelig at tiden imellom møtene kan virke forstyrrende.

– Ved angstlidelser står det en kamp mellom «gammel plan» og «ny plan». Gammel plan går ut på å unnvike angst og angstskapere. Denne er svært fristende for den gir umiddelbar lettelse av ubehag.

– Terapi går ut på å utvikle en «ny plan», der man skal utfordre angsten og dermed oppleve mestring, glede, og nedgang i angst på sikt. Ulempen ved denne er kortsiktig ubehag, og pasienten trenger kontinuerlig støtte på «ny plan». Jo mer intensivt og sammenhengende terapi, jo bedre, vil jeg tro, sier Hoffart.

Les også:

Ut av terapirommet

I fire-dagers-modellen til Hansen og Kvale er eksponering en viktig del av behandlingen. Det handler om at pasienten må ut av terapirommet og utsette seg for det de frykter mest.

Når vi unngår det som skaper frykt, så lærer hjernen at det var lurt. Du finner måter å unnvike det som gir ubehag og lager strategier for å dempe angsten. Det gir næring til frykten.

– Prinsippene har man visst om siden 60-tallet. Men forskningen har ikke nådd fram til pasientene, sier Kvale.

På firedagerskursene får pasientene først undervisning om angstlidelser. Så skal de trene på vanskelige situasjoner sammen med terapeuten. De fortsetter på kvelden for seg selv, og følges opp på telefon og SMS.

En som er livredd for smitte vil kanskje måtte ta på håndtak på offentlige toaletter og spre skitt i huset mens hun eller han hører på lydopptak med skumle tanker som at «nå blir du syk og smitter familien din».

Intensiv behandling av tvangslidelser

 • På forhånd er pasientene forberedt på det som skal skje.
 • Def første dagen får pasientene undervisning i en liten gruppe.
 • Det er like mange terapeuter som pasienter med, og behandlingsopplegget for den enkelte skreddersys.
 • På dag to og tre møter pasientene vanskelige situasjoner og skal lære å håndtere dette på en ny måte. De trener sammen med terapeuten og på egenhånd på kvelden. Det er også gruppemøter.
 • På dag tre får også pårørende undervisning.
 • På dag fire oppsummeres erfaringer, og alle lager et øvings- og vedlikeholdsprogram for de neste tre ukene. En gang i uken sender de resultatet av daglige øvelser.

Les også:

Hjelper ikke å ta på skitten uten å mene det

Men det er ikke bare å ta på det skitne håndtaket og forvente at det skal kurere frykten.

Dersom du bare gjør det for å bli ferdig med den plagsomme oppgaven, og beroliger deg selv med at vasken er rett ved, så er ikke det nok.

– Det å ta på håndtaket er bare en prosedyre. Jeg spør pasienten: Er det slik at du tar på det nå, men fremdeles egentlig ønsker at ikke det skal skje? For om du gjør det, da beholder du ditt prosjekt, og oppfører deg som at det er farlig. Da sender du feil signaler, sier Hansen.

– Du må kjenne igjen ditt eget prosjekt, det du ønsker å unngå. Det handler ikke om du er villig til og hoppe, men om du også er villig til å slippe fallskjermen. Prosedyrene er for å hjelpe pasienten til å se valget.

Les også:

Lureri og unntak

Personer med en angstlidelse lager unntak og lureri for seg selv, sier Hansen.

– Normal regulering av følelser, blir av en eller annen grunn forbudt. Selv om vi skjønner at det er tull, så fremstår det som står på spill så viktig og alvorlig. Hvis du får bort forbudet, som handler om å gi slipp, så har du gjennom helt normal psykologiske prosesser vippet fra å være syk til normal.

Hansen sier at det er likheter og forskjeller mellom de forskjellige angstlidelsene.

– Du har en pakke som er transdiagnostisk som går på en del grunnleggende mekanismer. Så har du spesifikke lureri-greier.

– Enhver pasient må finne ut av, hvor er det du har unntak? Hvor er det du har bestemt deg for at dette landskapet skal jeg ikke inn i, her må jeg holde fast?

En person med panikkangst, er kanskje blitt redd for å få hjerteinfarkt, eller å få anfall mens man er å handler i butikken. Mens en person med sosial angst kan gjøre alt for å unngå å ta buss, eller havne i situasjoner der han eller hun får oppmerksomhet.

Les også:

– Endring er innenfor rekkevidde

– Når det gjelder en angstlidelse, så er endring innenfor rekkevidde. Det er mulig å komme videre og få tilbake et normalt liv, sier Gerd Kvale.

Hun tror den generelle trenden går mot mer konsentrerte behandlingsforløp.

– Fra den tiden der psykologisk behandling nesten bare handlet om langvarig samtalebehandling, til der vi er nå, det har vært en formidabel utvikling. Jeg tenker at paradigmeskiftet er i full gang allerede.

– Det er til nytte for pasientene. Det å skulle gå i årevis med behandling, som kanskje viser seg å ha veldig begrenset verdi for å klare å komme videre, det er tankevekkende for å si det mildt.

– Har vist at man kan intensivere behandlingen

Hans Nordahl er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU.

Han sier at det er riktig at det er mulig å bli frisk av OCD og andre angstlidelser i løpet av kort tid.

– 4-dagers-programmet har vist at man kan intensivere behandlingen.

Men han legger til at det ikke nødvendigvis betyr at utfallet er bedre, og han savner sammenligningsstudier av fire-dagers-modellen for OCD med andre virksomme behandlinger.

– Det er gjort en pilotstudie på 4-dagers-modellen for panikklidelse- men det er for tidlig og svare på om denne behandlingen har effekt på panikklidelse eller andre angstlidelser.

Les også:

Noen har behov for mer tid

Patrick A. Vogel er professor emeritus ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han forsker på behandlinger av angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser. Professoren kjenner til arbeidet til Gerd Kvale og Bjarne Hansen.

- Norge har vært tilbakeholden på angstbehandling, sier Patrick A. Vogel. Foto: Olav Leistad Hove/NTNU
- Norge har vært tilbakeholden på angstbehandling, sier Patrick A. Vogel. Foto: Olav Leistad Hove/NTNU

– De fortjener ros for å ha kommet med et nytt tilskudd for behandling av angstlidelser, sier Vogel til forskning.no.

– OCD-behandling har vært intensiv før også, men ikke så intensiv som fire dager. Det er klart at hvis man kan fullføre på kort tid, så er det å foretrekke. Jeg kjenner til at det lenge har blitt brukt en fire-dagers-tilnærming mot panikkangst også. Der har det vært gode resultater.

Det vil imidlertid være noen som har behov for en lengre behandling, sier Vogel.

– Tidlige traumer for eksempel, er ikke så lett å behandle, men selve tvangsymptomene er uansett bra å få vekk, slik at man kan slippe til andre behandlinger. Men det må være tilbud for dem som trenger mer også.

Les også: Denne terapien virket bedre mot angst enn vanlig behandling

Grunn til å tenke nytt

Vogel har selv gjort et eget forskningsprosjekt med sosial angst der de oppnådde mye med metakognitiv terapi på åtte timer. Symptomer ble halvvert og 50 prosent av pasientene tilfredsstilte ikke lengre diagnosen.

– Det er absolutt grunn til å tenke nytt i flere typer psykiske lidelser, sier Vogel.

Han sier at det er en del som har endret seg i løpet av de siste 10 - 20 årene.

– Norge har vært tilbakeholden på angstbehandling. Det har vært en sterk psykodynamisk tradisjon.

Vogel sier at det var vanlig å tenke på angstsymptomer som noe overfladisk. At de bare var et bilde på de egentlige, indre konfliktene som måtte løses.

– Derfor holdt mange igjen med å aksepterte at angstadferd og dårlige mestringsstrategier er verdt å gjøre noe med, som fullverdig fokus for behandlingen.

Men mange som har problemer med medmenneskelige forhold og jobb vil kunne få det bedre hvis han eller hun får gjort noe med angstsymptomene.

– Du må ikke nødvendigvis å gjøre noe med konfliktene bak, sier Vogel.

Les også:

Brøt med tradisjonen

Asle Hoffart sier at det også er utviklet en kortversjoner av kognitiv terapi for PTSD. Et 7 dagers-opplegg med 2 - 4 timer hver dag har vist seg å være like effektivt som tre måneders standardversjon.

– Fra 1992 innførte vi ved Modum Bad et 5 ukers opplegg for panikklidelse med agorafobi, med angsteksponering og samtaler før og etter hver dag i tre uker. Det var hjemmeoppgaver i helgene. Resultatene var gode.

– I 1992 var det en utbredt ideologi, blant annet ved Modum Bad, at angst hadde et underliggende problem som også måtte tas tak i. Slike ideologier finnes nok i dag også. 5 ukers-opplegget brøt med tradisjoner, det hadde fokus kun på angst.

Les også:

Åpnet forskningssenter

I september i fjor åpnet Bergen Center for Brain Plasticity. Gerd Kvale er direktør ved senteret og Bjarne Hansen er nestleder. Målet er å finne ut mer om hva som utgjør effektiv behandling mot angst- og tvangslidelser, og hvordan hjernen endrer seg eller ikke med terapi. Senteret har tiltrukket seg eksperter på hjerneavbildning, epigenetikk og genetikk.

– Vi skal akkumelere data fra tusenvis av pasienter, hvor vi har kontroll på hva som har skjedd. Det blir et unikt med bidrag med så mange vinkler inn i samme forskning, og at vi får gjort det i stort volum.

– Hvor vil det føre oss, det har jeg ikke peiling på. Det er også litt kult, sier Bjarne Hansen.

Han tror det er nødvendig med denne typen forskning for å flytte feltet videre, og få en bedre forståelse av mekanismene bak psykiske lidelser.

– Vi vet at lidelsene er knyttet til hjernen, prosesseringen sitter ikke i storetåa. Men derifra til det å kunne begynne å se hvilke nettverk som er involvert, hvordan er samarbeidet mellom ulike nettverk, hva skjer når det blir endring og ikke, det er interessant.

– Så er det viktig at ikke vi føyer oss i rekken av de som blir troende, sier Gerd Kvale.

– Det er i forskningens natur og hele tiden la oss utfordre, være nysgjerrige, kritiske også til egen forskning og med dette og være i utvikling.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:38 Tidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11 Kina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54 Spiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48 En mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26 Sjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09 Matsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48 Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38 UEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26 Mann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00 Christian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48 Ingen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13 Filip Ingebrigtsen ble pappa15:11 Kristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10 Opposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55 Bodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54 Kritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24 Nordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08 Smittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05 – Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04 Åtte menn vil bli leder for oljefondet14:03 Uefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44 En av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21 Takk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53 29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51 Flere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42 Millionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37 Kvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01 Politiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01 Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08 Opptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07 Beste resultat i Folketrygdfondets historie10:29 Weinstein brakt til sykehus etter dommen10:29 Regnet fortsetter i et stadig mer oversvømt Jakarta10:28 Svenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger10:13 Kjendisene sørger over Teigens bortgang: – Ingen kan erstatte deg09:43 Thiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42 Tre nye virusdødsfall i Iran09:31 Jahn Teigen er død09:30 Nordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18 Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17 Oslo Børs åpnet med oppgang – men faller09:17 18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36 Listhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28 Verdens eldste mann (112) er død i Japan08:15 Kvinne pågrepet etter boligbrann i Nord-Troms07:47 790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09 Ny norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08 Klimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05 Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00 Rapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59 VM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00 Keeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm06:00 Høyre-topper uenige om Frp-kritikk05:59 Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52 Dette skjer i dag05:45 Rapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30 Dette skjedde i natt05:30 Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29 Skipper dømt etter at inspektør falt i sjøen05:18 Fjerde virusoffer fra cruiseskip meldt død05:00 Ny bok vil «knuse myter» om Giske-saken04:39 Norsk sæd smører forholdet til Kina04:32 Amerikansk delstat tok inn 93 millioner i skatt på salg av cannabis03:18 Fallet fortsetter på børsene i Asia03:03 40 prosent av rensefisken dør i merdene02:39 Surfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia02:33 Tallet på virusdøde i Kina viser nedgang02:31 Cash og covid-19 gir problemer for Norwegian01:50 Tusen hotellgjester i karantene på Tenerife01:19 Equinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia00:22 To beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09 SAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50 Daglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13 SAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43 Weinsteins anklagere mener en æra er over21:49 En av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47 NASA-pioner Katherine Johnson er død21:42 Sivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39 To til sykehus etter at bil havnet på taket21:15 NASA finner bevis for Mars-skjelv20:53 1000 forskere vil ha folk i gatene: Katastrofen skjer foran øynene våre20:13 Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40 Tegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27 I dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31 Solberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04 Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56 Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19 Roper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34 WHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07 Kollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03 Vei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45 Politiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30 Merkels parti skal velge ny leder 25. april15:15 Tidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13 Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31 50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03 USA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02 Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks
Siste nytt
19:38NorgeTidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn19:11VerdenKina sier at fengslet forlegger ikke lenger er svensk18:54NorgeSpiller ballen rett i fanget på klimafornekterne18:48NorgeEn mann i 30-årene kritisk skadd i arbeidsulykke i Oslo18:26SportSjefen om Solskjær: - Fundamentet for suksess er på plass18:09NorgeMatsvinn-innlegg tar av på Facebook – problemet er at fakta ikke stemmer17:48Helse og livsstilFolkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi17:38SportUEFA: Koronaviruset kan true fotball-EM16:26NorgeMann funnet død - skal ha blitt etterlatt i hjelpeløs tilstand16:00PolitikkChristian Tybring-Gjedde varsler boikott av Dagens Næringsliv-journalister15:48ReiseIngen særbehandling av nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittet italiener15:13SportFilip Ingebrigtsen ble pappa15:11SportKristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen15:10PolitikkOpposisjonen dropper mistillit, men varsler sterk kritikk14:55SportBodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiller14:54KulturKritikere får selv kritikk etter Giske-saken14:24ReiseNordmenn bestiller ferie som før: – Ingen frykt for å reise14:08Helse og livsstilSmittetallene i Italia kryper opp mot 30014:05Sport– Tre måneders vindu for avgjørelse om Tokyo-OL14:04PengerÅtte menn vil bli leder for oljefondet14:03SportUefa hjelper gresk fotball å bekjempe vold og korrupsjon13:44NorgeEn av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år13:21StemmerTakk for stemmen. Takk for musikken. Takk for smilet12:53Norge29-åring frifunnet for forsøk på barneekteskap12:51ReiseFlere nordmenn bodde på samme hotell som virussmittet italiener12:42NorgeMillionbot etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg12:37NorgeKvinne mistet livet i frontkollisjon med trailer12:01NorgePolitiaksjon mot regnskapsførere i Oslo og Viken12:01VerdenEgypts tidligere president Hosni Mubarak er død11:08VerdenOpptøyer i India samtidig som Trump er på besøk11:07PengerBeste resultat i Folketrygdfondets historie10:29KulturWeinstein brakt til sykehus etter dommen10:29VerdenRegnet fortsetter i et stadig mer oversvømt Jakarta10:28KulturSvenske myndigheter krever at Kina slipper fri dømt forlegger10:13KulturKjendisene sørger over Teigens bortgang: – Ingen kan erstatte deg09:43SportThiago Silva mister returkampen mot Dortmund09:42Helse og livsstilTre nye virusdødsfall i Iran09:31KulturJahn Teigen er død09:30PengerNordmenn forbrukte nest mest i Europa09:18PengerFra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 5009:17PengerOslo Børs åpnet med oppgang – men faller09:17Verden18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland08:36PolitikkListhaug reagerer på regjeringens nye returpolitikk08:28Helse og livsstilVerdens eldste mann (112) er død i Japan08:15NorgeKvinne pågrepet etter boligbrann i Nord-Troms07:47Reise790 sandstrandede Norwegian-passasjerer hentet hjem07:09NorgeNy norsk barnevernssak til behandling i Strasbourg07:08PolitikkKlimabekymring: Enorm avstand mellom mellom MDG og Frp07:05NorgeNi av ti foreldre er fornøyd med barnehagen07:00KulturRapport: Medienes dekning av fylkene er svekket06:59SportVM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren06:00SportKeeper-Solberg klar for kamp etter sykdomsalarm06:00PolitikkHøyre-topper uenige om Frp-kritikk05:59KulturSvensk forlegger dømt til fengsel i Kina05:52NorgeDette skjer i dag05:45VerdenRapport: Brannene ødela en femdel av Australias skog05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PengerOslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt05:29NorgeSkipper dømt etter at inspektør falt i sjøen05:18VerdenFjerde virusoffer fra cruiseskip meldt død05:00PolitikkNy bok vil «knuse myter» om Giske-saken04:39PengerNorsk sæd smører forholdet til Kina04:32VerdenAmerikansk delstat tok inn 93 millioner i skatt på salg av cannabis03:18PengerFallet fortsetter på børsene i Asia03:03Penger40 prosent av rensefisken dør i merdene02:39PengerSurfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia02:33VerdenTallet på virusdøde i Kina viser nedgang02:31NorgeCash og covid-19 gir problemer for Norwegian01:50ReiseTusen hotellgjester i karantene på Tenerife01:19PengerEquinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia00:22NorgeTo beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09NorgeSAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50NorgeDaglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13ReiseSAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43KulturWeinsteins anklagere mener en æra er over21:49NorgeEn av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47VerdenNASA-pioner Katherine Johnson er død21:42NorgeSivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39NorgeTo til sykehus etter at bil havnet på taket21:15VerdenNASA finner bevis for Mars-skjelv20:53Verden1000 forskere vil ha folk i gatene: Katastrofen skjer foran øynene våre20:13NorgePolitiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40VerdenTegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27PolitikkI dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31PolitikkSolberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04NorgeHvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56KulturHarvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19NorgeRoper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34Helse og livsstilWHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07SportKollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03NorgeVei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45VerdenPolitiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30PolitikkMerkels parti skal velge ny leder 25. april15:15PolitikkTidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13Helse og livsstilGrønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31Penger50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03VerdenUSA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02MotorKvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks
Populært